Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Canine TNFRSF9 ORF clone (XM_845243.1)

Cat.No.
CDCB156483
Description
ORF Clone of Canis lupus familiaris tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
768 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGGCAATG GCTATTACAA CATAGTGGCT ACCGTGTTGT TGCTCATGAA TTTTGAGAGG ACAAGATCCA TACAGGATTC CTGTAGTAAA TGCCCAGCTG GTACTTTCTG TGGGAAAAAC AAGAGTCAGA TCTGCATTCC TTGTCCTCCA AATAGTTTCT CCAGCACCAG TGGACAAAAG GCCTGTGACA TTTGCAGGCA GTGTGAAGGT GTTTTCAGGA CCAAGAAGGT GTGTTCCCCC ATCAGCAATG CAGAGTGTGA GTGCATCTCA GGATTCCACT GCTTGGGGGC AGGATGCACT ATGTGTGAAC AGGATTGTAA ACAAGGTCAA GAATTAACCA AACAGGGTTG TAAAGACTGC CGCTTTGGGA CATTTAATGA TCAGAAACAT GGCATCTGTC AACCCTGGAC AAACTGTTCT TTGGATGGCA AGTCTGTACT TGTGAATGGG ACGAAGGAAA GTGATGCAGT ATGTGGACCA GCCTCGGCTG GCTTCTCTCC AGGTACAGCC TCTGCCACCA CGCCAGCCCC TGCAAGAGAT CCAGGTCATA CCTCCCAGAT CATCATCTTC TTTCTCGCAC TGATGTCAGT TGCCGTGCTG TTCCTGGTGT TCTTTCTCAT CCTCCGTTTC TCTGTCATTA AACATGGCAG AAAGAAACTC CTGTATTTAT TCAAACAACC ATTTATGAGA CCAGTACAAA CTGCCCAAGA GGAAGATGCC TGTAGTTGCC GATTTCCAGA AGAAGAAGAA GGAGAATGTG ACCTGTAA
Species
Canine
Gene Information
Gene Name
Canis lupus familiaris tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 DNA.
TNFRSF9
TNFRSF9
XM_845243.1

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.