Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human RINT1 ORF clone (BC068483)

Cat.No.
CDCB158194
Description
ORF Clone of Homo sapiens RAD50 interactor 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2379 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCTACCAG CCGGCGAGAT CGGCGCCTCT CCTGCAGCCC CGTGCTGCTC TGAAAGTGGT GACGAAAGGA AGAACCTCGA GGAGAAAAGT GACATAAATG TTACAGTTCT TATTGGAAGT AAACAAGTCA GTGAAGGTAC AGATAATGGT GATCTCCCTT CTTATGTGTC TGCATTCATA GAAAAGGAAG TTGGAAATGA CCTTAAATCT TTAAAGAAAC TTGATAAACT CATAGAACAG AGGACAGTAA GTAAAATGCA GTTAGAAGAA CAGGTACTTA CAATTTCATC AGAAATTCCT AAAAGAATTC GAAGTGCCTT AAAAAATGCA GAAGAATCAA AGCAATTTCT TAATCAGTTT CTGGAGCAGG AAACTCATCT CTTCAGCGCC ATTAACAGCC ATTTGCTGAC TGCGCAACCT TGGATGGACG ATCTTGGAAC CATGATTAGC CAGATTGAAG AGATCGAACG TCATCTTGCT TACCTTAAAT GGATTTCACA AATTGAAGAA CTAAGTGATA ACATTCAGCA ATATCTGATG ACCAATAATG TACCGGAGGC AGCCTCCACT CTAGTGTCTA TGGCAGAACT TGACATTAAA CTTCAGGAAT CATCTTGTAC TCATCTTCTT GGTTTCATGA GAGCCACAGT TAAATTCTGG CATAAAATTC TCAAGGACAA GCTTACAAGT GATTTTGAGG AAATTTTAGC ACAGCTTCAT TGGCCATTCA TCGCACCCCC TCAATCACAA ACTGTTGGCT TAAGTCGACC TGCCAGTGCC CCGGAGATAT ACAGTTACCT GGAGACACTG TTTTGTCAGC TTTTGAAACT ACAAACCTCA GATGAATTAC TTACTGAGCC AAAGCAACTC CCAGAAAAAT ACTCTCTTCC TGCCTCCCCT TCTGTCATCC TGCCCATCCA GGTTATGCTG ACTCCTCTTC AGAAGAGGTT CAGGTATCAC TTCAGAGGGA ACCGGCAGAC TAATGTGTTA AGCAAGCCAG AATGGTACTT GGCTCAAGTA CTTATGTGGA TTGGAAACCA TACTGAATTT CTGGATGAGA AGATTCAGCC AATATTAGAC AAAGTAGGCT CTTTGGTAAA CGCAAGGCTT GAATTTTCTC GGGGCCTTAT GATGCTGGTT CTTGAGAAGT TAGCCACTGA TATTCCTTGT CTGCTATATG ATGACAATCT CTTCTGTCAT TTGGTGGATG AAGTACTCTT GTTTGAAAGG GAGCTACACA GTGTTCATGG CTATCCTGGC ACTTTTGCTA GTTGTATGCA TATTCTATCA GAGGAAACCT GTTTTCAGAG ATGGTTGACG GTGGAGAGAA AATTTGCTCT TCAAAAAATG GACTCAATGC TTTCCTCAGA AGCTGCCTGG GTATCGCAAT ATAAGGATAT CACTGACGTG GATGAAATGA AAGTTCCAGA TTGTGCAGAA ACTTTTATGA CTCTACTCTT GGTTATAACT GACAGGTATA AAAATCTTCC CACAGCTTCC CGAAAGCTTC AGTTCCTGGA GTTACAGAAG GACTTAGTAG ATGATTTTAG GATACGATTA ACACAAGTGA TGAAAGAAGA GACTAGAGCT TCCCTTGGCT TTCGATACTG TGCAATTCTT AATGCTGTGA ACTACATCTC AACAGTACTA GCAGATTGGG CTGACAATGT TTTCTTTCTA CAACTTCAAC AGGCTGCACT GGAGGTGTTT GCAGAGAATA ATACTCTGAG TAAATTGCAG CTAGGACAGC TAGCCTCTAT GGAGAGCTCT GTCTTTGATG ACATGATTAA CCTCTTAGAA CGTTTAAAGC ATGATATGTT GACCCGTCAA GTAGACCACG TTTTTAGAGA AGTTAAAGAT GCTGCAAAAT TGTATAAAAA AGAAAGATGG TTGTCCTTGC CATCTCAGTC AGAGCAGGCA GTGATGTCCC TGTCCAGTTC GGCTTGCCCG TTGCTGCTGA CGTTACGAGA CCATTTACTT CAGTTGGAGC AGCAGCTTTG TTTCTCCTTA TTTAAAATTT TCTGGCAAAT GCTTGTAGAG AAGCTGGATG TATACATCTA CCAAGAAATA ATTCTTGCTA ATCACTTCAA TGAAGGAGGA GCAGCCCAGC TGCAGTTTGA TATGACTCGG AATCTTTTCC CTTTGTTTTC TCACTATTGC AAGAGACCAG AAAATTATTT TAAACATATA AAAGAAGCCT GTATTGTTTT GAATTTGAAC GTCGGTTCTG CACTACTGCT GAAAGATGTA CTGCAGTCAG CTTCAGGGCA GCTTCCTGCC ACAGCAGCAT TAAATGAAGT TGGAATTTAC AAACTGGCTC AACAAGATGT TGAGATTCTA CTTAATTTGA GGACAAATTG GCCTAATACT GGAAAATAA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.