Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ARHGAP12 ORF clone (BC115362)

Cat.No.
CDCB157610
Description
ORF Clone of Homo sapiens Rho GTPase activating protein 12 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2400 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAAAATGG CTGACAGAAG TGGGAAGATT ATTCCAGGAC AAGTGTATAT TGAGGTGGAA TATGATTATG AATATGAAGC AAAGGACAGA AAGATTGTGA TAAAACAAGG GGAGAGGTAC ATCTTGGTGA AAAAGACCAA TGATGACTGG TGGCAAGTCA AGCCAGATGA AAACTCCAAA GCGTTTTATG TGCCAGCCCA GTATGTGAAG GAGGTCACGC GCAAAGCTCT CATGCCACCT GTTAAGCAGG TAGCTGGTCT GCCAAATAAC TCCACGAAAA TAATGCAGAG TTTGCATCTT CAGAGATCAA CAGAAAATGT GAACAAATTG CCTGAGCTTT CAAGTTTCGG AAAGCCATCG TCATCTGTTC AAGGAACAGG TCTTATTCGT GATGCCAATC AGAATTTTGG ACCCAGTTAT AATCAAGGTC AGACTGTCAA CCTAAGCCTG GACCTGACCC ATAATAACGG AAAGTTTAAC AATGACTCAC ATTCTCCTAA AGTTTCCAGC CAGAATAGGA CACGCTCATT TGGTCATTTT CCCGGTCCAG AGTTCTTGGA TGTAGAGAAA ACTAGCTTCT CCCAGGAACA ATCTTGTGAT TCCGCAGGAG AAGGCTCTGA AAGAATACAT CAAGATTCTG AATCTGGTGA TGAACTTAGC AGCAGCTCCA CTGAACAGAT AAGGGCAACC ACACCTCCAA ATCAAGGAAG GCCAGATTCT CCTGTCTATG CTAACCTTCA AGAACTGAAA ATATCCCAGT CTGCTCTTCC CCCACTTCCT GGGAGCCCGG CAATTCAGAT TAATGGAGAA TGGGAAACTC ATAAAGACAG CTCAGGGCGT TGCTATTACT ATAACAGAGG GACACAGGAA AGAACTTGGA AACCTCCTCG TTGGACTCGG GATGCAAGCA TCAGCAAAGG AGATTTCCAA AATCCAGGGG ATCAAGAGTG GCTCAAGCAT GTTGATGATC AAGGTAGACA ATATTACTAC AGTGCAGACG GATCTCGGTC AGAATGGGAA TTGCCAAAGT ATAATGCTTC ATCCCAGCAG CAAAGAGAAA TAATTAAAAG TAGGAGCCTG GACAGGCGGC TGCAAGAACC AATAGTATTA ACAAAGTGGA GACATAGCAC CATTGTATTG GACACTAATG ATAAGGAATC TCCAACTGCC TCAAAACCCT GCTTTCCTGA AAATGAGTCT TCTCCCTCCT CACCAAAGCA CCAAGATACA GCCAGCAGTC CAAAGGATCA AGAGAAATAT GGATTATTAA ATGTAACAAA AATTGCTGAA AATGGGAAAA AGGTTCGAAA GAACTGGTTG TCTTCTTGGG CGGTGTTGCA GGGTTCATCT TTACTTTTTA CCAAAACTCA AGGAAGTAGC ACAAGTTGGT TTGGCAGTAA TCAGTCCAAA CCAGAGTTCA CAGTGGACCT CAAGGGGGCA ACAATTGAGA TGGCTTCAAA GGATAAATCC AGCAAAAAGA ATGTATTTGA GCTGAAAACT CGTCAAGGAA CAGAACTGCT AATTCAGTCT GACAATGACA CTGTTATTAA TGATTGGTTT AAAGTTCTTA GTAGTACAAT CAATAATCAG GCAGTAGAAA CTGATGAAGG AATTGAAGAG GAGATACCGG ATTCACCAGG AATAGAAAAG CATGATAAAG AAAAGGAACA AAAGGATCCC AAAAAGCTTC GTTCCTTTAA AGTATCTAGC ATAGATTCTT CAGAACAGAA AAAAACCAAG AAAAACTTAA AGAAGTTTCT TACACGACGC CCCACTTTGC AAGCTGTTCG TGAAAAAGGT TATATTAAAG ATCAGGTATT TGGATCCAAT CTCGCTAATC TGTGTCAGAG AGAGAATGGC ACAGTACCAA AGTTTGTGAA GTTATGTATT GAACATGTTG AAGAACATGG TTTGGATATT GATGGGATAT ACAGAGTAAG TGGCAACCTC GCAGTGATCC AGAAACTAAG GTTTGCAGTC AATCATGATG AGAAATTGGA CTTGAATGAC AGTAAATGGG AAGATATTCA TGTCATTACT GGAGCCCTCA AAATGTTTTT TCGAGAATTA CCAGAACCTC TTTTTACATT TAATCATTTT AATGATTTTG TTAATGCAAT TAAGCAAGAA CCAAGACAGC GAGTCGCTGC TGTTAAGGAC CTAATCAGAC AGTTGCCAAA GCCAAACCAA GACACAATGC AGATTCTTTT CCGACATCTC AGAAGAGTTA TAGAAAATGG AGAGAAAAAT CGAATGACCT ATCAGAGTAT AGCAATTGTT TTTGGTCCCA CTCTATTAAA ACCAGAAAAA GAGACTGGTA ATATAGCAGT TCATACTGTG TACCAGAATC AGATTGTAGA ATTAATTCTT CTGGAACTGA GTTCCATCTT CGGACGTTGA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.