Tel: 1-631-626-9181 (USA)    44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CDH8 ORF clone (NM_001796.2)

Cat.No.
CDCB157576
Description
ORF Clone of Homo sapiens cadherin 8, type 2 (CDH8) DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2400 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCCAGAAC GGCTAGCGGA AATGCTCTTG GATCTCTGGA CTCCATTAAT AATATTATGG ATTACTCTTC CCCCTTGCAT TTACATGGCT CCGATGAATC AGTCTCAAGT TTTAATGAGT GGATCCCCTT TGGAACTAAA CAGTCTGGGT GAAGAACAGC GAATTTTGAA CCGCTCCAAA AGAGGCTGGG TTTGGAATCA AATGTTTGTC CTGGAAGAGT TTTCTGGACC TGAACCGATT CTTGTTGGCC GGCTACACAC AGACCTGGAT CCTGGGAGCA AAAAAATCAA GTATATCCTA TCAGGTGATG GAGCTGGGAC CATATTTCAA ATAAATGATG TAACTGGAGA TATCCATGCT ATAAAAAGAC TTGACCGGGA GGAAAAGGCT GAGTATACCC TAACAGCTCA AGCAGTGGAC TGGGAGACAA GCAAACCTCT GGAGCCTCCT TCTGAATTTA TTATTAAAGT TCAAGACATC AATGACAATG CACCAGAGTT TCTTAATGGA CCCTATCATG CTACTGTGCC AGAAATGTCC ATTTTGGGTA CATCTGTCAC TAACGTCACT GCGACCGACG CTGATGACCC AGTTTATGGA AACAGTGCAA AGTTGGTTTA TAGTATATTG GAAGGGCAGC CTTATTTTTC CATTGAGCCT GAAACAGCTA TTATAAAAAC TGCCCTTCCC AACATGGACA GAGAAGCCAA GGAGGAGTAC CTGGTTGTTA TCCAAGCCAA AGATATGGGT GGACACTCTG GTGGCCTGTC TGGGACCACG ACACTTACAG TGACTCTTAC TGATGTTAAT GACAATCCTC CAAAATTTGC ACAGAGCCTG TATCACTTCT CAGTACCGGA AGATGTGGTT CTTGGCACTG CAATAGGAAG GGTGAAGGCC AATGATCAGG ATATTGGTGA AAATGCACAG TCATCATATG ATATCATCGA TGGAGATGGA ACAGCACTTT TTGAAATCAC TTCTGATGCC CAGGCCCAGG ATGGCATTAT AAGGCTAAGA AAACCTCTGG ACTTTGAGAC CAAAAAATCC TATACGCTAA AGGTAGAGGC AGCCAATGTC CATATTGACC CACGCTTCAG TGGCAGGGGG CCCTTTAAAG ACACGGCGAC AGTCAAAATC GTGGTTGAAG ATGCTGATGA GCCTCCGGTC TTCTCTTCAC CGACTTACCT ACTTGAAGTT CATGAAAATG CTGCTCTAAA CTCCGTGATT GGGCAAGTGA CTGCTCGTGA CCCTGATATC ACTTCCAGTC CTATAAGGTT TTCCATCGAC CGGCACACTG ACCTGGAGAG GCAGTTCAAC ATTAATGCAG ACGATGGGAA GATAACGCTG GCAACACCAC TTGACAGAGA ATTAAGTGTA TGGCACAACA TAACAATCAT TGCTACTGAA ATTAGGAACC ACAGTCAGAT ATCACGAGTA CCTGTTGCTA TTAAAGTGCT GGATGTCAAT GACAACGCCC CTGAATTCGC ATCCGAATAT GAGGCATTTT TATGTGAAAA TGGAAAACCC GGCCAAGTCA TTCAAACTGT TAGCGCCATG GACAAAGATG ATCCCAAAAA CGGACATTAT TTCTTATACA GTCTCCTTCC AGAAATGGTC AACAATCCGA ATTTCACCAT CAAGAAAAAT GAAGATAATT CCCTCAGTAT TTTGGCAAAG CATAATGGAT TCAACCGCCA GAAGCAAGAA GTCTATCTTT TACCAATCAT AATCAGTGAT AGTGGAAATC CTCCACTGAG CAGCACTAGC ACCTTGACAA TCAGGGTCTG TGGCTGCAGC AATGACGGTG TCGTCCAGTC TTGCAATGTC GAAGCTTATG TCCTTCCAAT TGGACTCAGT ATGGGCGCCT TAATTGCCAT ATTAGCATGC ATCATTTTGC TGTTAGTCAT CGTGGTGCTG TTTGTAACTC TACGGCGGCA TAAAAATGAA CCATTAATTA TCAAAGATGA TGAAGACGTT CGAGAAAACA TCATTCGCTA CGATGATGAA GGAGGAGGGG AGGAGGACAC AGAGGCTTTT GACATTGCAA CTTTACAAAA TCCAGATGGA ATTAATGGAT TTTTACCCCG TAAGGATATT AAACCAGATT TGCAGTTTAT GCCAAGGCAA GGGCTTGCTC CAGTTCCAAA TGGTGTTGAT GTCGATGAAT TTATAAATGT AAGGCTGCAT GAGGCAGATA ATGATCCCAC GGCCCCGCCA TATGACTCCA TTCAGATATA TGGCTATGAA GGCCGAGGGT CAGTGGCTGG CTCCCTCAGC TCCTTGGAGT CCACCACATC AGACTCAGAC CAGAATTTTG ACTACCTCAG TGACTGGGGT CCCCGCTTTA AGAGACTGGG CGAACTCTAC TCTGTTGGTG AAAGTGACAA AGAAACTGGG GGTGGAGGCT CTGATTACAA GGATGACGAC GATAAGTAA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.