Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CCDC25 ORF clone (BC032588)

Cat.No.
CDCB157650
Description
ORF Clone of Homo sapiens coiled-coil domain containing 25 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
423 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGACTGTG CCCACCTTGT GAAGGCCAAT AGCATTCAAG GCTGCAAGAT GAACAACGTT AATGTGGTAT ATACGCCGTG GTCTAACCTG AAGAAAACAG CTGACATGGA TGTGGGGCAG ATAGGCTTTC ACAGGCAGAA GGATGTAAAA ATTGTGACAG TGGAGAAGAA AGTAAATGAG ATCCTGAACC GATTAGAAAA GACCAAAGTC GAGCGGTTCC CAGACCTAGC AGCAGAGAAA GAATGCAGAG ATCGTGAAGA GAGGAATGAG AAAAAAGCCC AAATTCAGGA AATGAAAAAG AGAGAAAAAG AAGAAATGAA GAAGAAGAGG GAAATGGATG AACTTAGGAG CTATTCATCA CTAATGAAAG TTGAAAATAT GTCTTCAAAT CAGGATGGCA ATGATTCAGA TGAATTCATG TAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens coiled-coil domain containing 25 DNA.
CCDC25
CCDC25
BC032588

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.