Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)

Mouse KITLG ORF clone (NM_013598.1)

See other products for KITLG
Cat.No.
CDCB157198
Product Description
ORF Clone of Mus musculus kit ligand DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
Gene symbol
KITLG
ORF size
822 bp
Species
Mouse
Sequence
ATGAAGAAGA CACAAACTTG GATTATCACT TGCATTTATC TTCAACTGCT CCTATTTAAT CCTCTTGTCA AAACCAAGGA GATCTGCGGG AATCCTGTGA CTGATAATGT AAAAGACATT ACAAAACTGG TGGCAAATCT TCCAAATGAC TATATGATAA CCCTCAACTA TGTCGCCGGG ATGGATGTTT TGCCTAGTCA TTGTTGGCTA CGAGATATGG TAATACAATT ATCACTCAGC TTGACTACTC TTCTGGACAA GTTCTCAAAT ATTTCTGAAG GCTTGAGTAA TTACTCCATC ATAGACAAAC TTGGGAAAAT AGTGGATGAC CTCGTGTTAT GCATGGAAGA AAACGCACCG AAGAATATAA AAGAATCTCC GAAGAGGCCA GAAACTAGAT CCTTTACTCC TGAAGAATTC TTTAGTATTT TCAATAGATC CATTGATGCC TTTAAGGACT TTATGGTGGC ATCTGACACT AGTGACTGTG TGCTCTCTTC AACATTAGGT CCCGAGAAAG ATTCCAGAGT CAGTGTCACA AAACCATTTA TGTTACCCCC TGTTGCAGCC AGCTCCCTTA GGAATGACAG CAGTAGCAGT AATAGGAAAG CCGCAAAGGC CCCTGAAGAC TCGGGCCTAC AATGGACAGC CATGGCATTG CCGGCTCTCA TTTCGCTTGT AATTGGCTTT GCTTTTGGAG CCTTATACTG GAAGAAGAAA CAGTCAAGTC TTACAAGGGC AGTTGAAAAT ATACAGATTA ATGAAGAGGA TAATGAGATA AGTATGTTGC AACAGAAAGA GAGAGAATTT CAAGAGGTGT AA
Product type
ORF clone
Antigen Gene Information
Gene Name
Mus musculus kit ligand DNA.
Official Symbol
KITLG
Synonyms
Gb; SF; Sl; Clo; Con; Mgf; SCF; SLF; Kitlg; Steel; contrasted
mRNA Refseq
NM_013598.1

Quick Inquiry

Please input "biogene" as verification code.

KITLG Related Products

Transfected Stable Cell Lines

By Gene symbol(2)
+Expand
By Species(2)
+Expand

Clones

By Gene symbol(10)
+Expand
By Vector Name(3)
+Expand
By MicroRNA Accession No.(1)
+Expand

Cell Lysate

By Gene symbol(1)
+Expand

Contact Us

USA

Europe

CBpromise   

Our promise to you:
Guaranteed product quality, expert customer support.

24x7 CUSTOMER SERVICE
CONTACT US TO ORDER