Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Mouse KITLG ORF clone (NM_013598.1)

Cat.No.
CDCB157198
Description
ORF Clone of Mus musculus kit ligand DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
822 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAAGAAGA CACAAACTTG GATTATCACT TGCATTTATC TTCAACTGCT CCTATTTAAT CCTCTTGTCA AAACCAAGGA GATCTGCGGG AATCCTGTGA CTGATAATGT AAAAGACATT ACAAAACTGG TGGCAAATCT TCCAAATGAC TATATGATAA CCCTCAACTA TGTCGCCGGG ATGGATGTTT TGCCTAGTCA TTGTTGGCTA CGAGATATGG TAATACAATT ATCACTCAGC TTGACTACTC TTCTGGACAA GTTCTCAAAT ATTTCTGAAG GCTTGAGTAA TTACTCCATC ATAGACAAAC TTGGGAAAAT AGTGGATGAC CTCGTGTTAT GCATGGAAGA AAACGCACCG AAGAATATAA AAGAATCTCC GAAGAGGCCA GAAACTAGAT CCTTTACTCC TGAAGAATTC TTTAGTATTT TCAATAGATC CATTGATGCC TTTAAGGACT TTATGGTGGC ATCTGACACT AGTGACTGTG TGCTCTCTTC AACATTAGGT CCCGAGAAAG ATTCCAGAGT CAGTGTCACA AAACCATTTA TGTTACCCCC TGTTGCAGCC AGCTCCCTTA GGAATGACAG CAGTAGCAGT AATAGGAAAG CCGCAAAGGC CCCTGAAGAC TCGGGCCTAC AATGGACAGC CATGGCATTG CCGGCTCTCA TTTCGCTTGT AATTGGCTTT GCTTTTGGAG CCTTATACTG GAAGAAGAAA CAGTCAAGTC TTACAAGGGC AGTTGAAAAT ATACAGATTA ATGAAGAGGA TAATGAGATA AGTATGTTGC AACAGAAAGA GAGAGAATTT CAAGAGGTGT AA
Species
Mouse
Gene Information
Gene Name
Mus musculus kit ligand DNA.
Gene Symbol
KITLG
Synonyms
Gb; SF; Sl; Clo; Con; Mgf; SCF; SLF; Kitlg; Steel; contrasted
mRNA Refseq
NM_013598.1

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.