Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Mouse ITGB1 ORF clone (NM_010578.1)

Cat.No.
CDCB157326
Description
ORF Clone of Mus musculus integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
2397 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAATTTGC AACTGGTTTC CTGGATTGGA TTGATCAGTT TGATTTGTTC TGTATTTGGC CAAACAGATA AAAATAGATG TTTAAAAGCA AATGCCAAAT CTTGCGGAGA ATGTATACAA GCAGGGCCAA ATTGTGGGTG GTGTACAAAT ACGACATTTT TGCAAGAAGG AATGCCTACT TCTGCACGAT GTGATGATTT AGAAGCTTTG AAAAAGAAGG GTTGCCAGCC AAGTGACATA GAGAATCCCA GAGGCTCTCA AACTATAAAG AAAAATAAAA ATGTCACCAA TCGCAGCAAA GGGATGGCAG AGAAGCTCCG GCCAGAAGAC ATTACTCAGA TCCAACCACA ACAGCTGCTT CTAAAATTGA GATCAGGAGA ACCACAGAAG TTTACATTAA AATTCAAGAG GGCTGAAGAT TACCCTATTG ATCTCTACTA CCTTATGGAT CTCTCCTACT CTATGAAAGA TGATCTGGAG AATGTGAAAA GTCTTGGAAC GGATTTGATG AATGAAATGA GGAGGATTAC TTCAGACTTC CGCATTGGCT TTGGCTCATT TGTGGAGAAA ACTGTGATGC CGTATATTAG CACAACCCCA GCAAAGCTAA GAAATCCTTG TACAAGTGAA CAAAACTGCA CCAGCCCATT TAGCTACAAA AATGTGCTTA GTCTTACTGA CAGAGGAGAG TTTTTCAATG AACTTGTTGG TCAGCAACGC ATATCTGGAA ACTTGGATTC TCCAGAAGGT GGCTTTGATG CAATCATGCA GGTTGCGGTT TGTGGATCGC TGATTGGCTG GAGGAATGTA ACACGACTGC TGGTGTTTTC CACGGATGCT GGGTTTCACT TTGCTGGAGA TGGGAAACTT GGTGGTATTG TTTTACCCAA TGATGGACAA TGTCACCTGG AAAATAATGT ATATACAATG AGCCATTACT ATGATTATCC TTCAATTGCT CACCTTGTTC AGAAACTAAG TGAAAATAAT ATTCAGACGA TTTTTGCAGT TACTGAAGAG TTCCAACCTG TTTACAAGGA ATTGAAGAAT TTGATTCCTA AGTCAGCAGT GGGCACACTG TCTGGAAACT CTAGTAATGT GATCCAGCTA ATCATCGATG CCTACAACTC TCTTTCTTCA GAAGTCATTC TGGAAAATAG CAAATTGCCA GACGGAGTAA CAATAAATTA CAAATCCTAT TGCAAGAATG GGGTGAATGG GACAGGAGAA AATGGACGAA AGTGTTCCAA CATTTCTATT GGAGATGAGG TTCAATTTGA AATTAGCATA ACTGCTAATA AATGTCCAAA TAAGGAGTCT GAAACCATTA AAATTAAACC TCTGGGCTTC ACTGAAGAAG TAGAGGTCGT TCTTCAGTTC ATCTGTAAGT GCAATTGTCA AAGCCATGGC ATCCCAGCCA GTCCCAAGTG CCATGAGGGA AATGGGACAT TTGAGTGTGG AGCCTGCAGG TGCAATGAGG GGCGTGTTGG GAGGCACTGT GAATGTAGCA CAGATGAAGT GAACAGTGAA GACATGGACG CTTACTGCAG GAAAGAGAAC AGTTCGGAAA TCTGCAGTAA CAATGGAGAA TGTGTCTGTG GACAGTGTGT GTGTAGGAAG AGAGATAATA CAAATGAAAT TTACTCTGGA AAATTCTGCG AGTGTGATAA CTTCAACTGT GATAGGTCTA ATGGCTTAAT TTGTGGAGGC AATGGCGTGT GCAGGTGTCG TGTTTGTGAA TGCTATCCCA ATTACACTGG CAGTGCATGT GACTGTTCTT TGGACACTGG TCCATGTCTA GCGTCAAATG GTCAGATCTG CAATGGCCGG GGTATTTGTG AATGTGGTGC TTGTAAGTGC ACAGATCCCA AGTTTCAAGG GCCAACTTGT GAGACATGTC AGACCTGCCT TGGCGTCTGT GCAGAGCATA AAGAATGTGT TCAGTGCAGA GCCTTCAATA AAGGAGAAAA GAAAGACACG TGTGCACAGG AGTGCTCCCA CTTCAATCTC ACCAAAGTAG AAAGCAGGGA GAAGTTGCCC CAGCCGGTGC AGGTCGATCC TGTGACCCAT TGCAAGGAGA AGGACATTGA TGACTGCTGG TTCTATTTCA CCTATTCAGT GAATGGCAAC AATGAAGCTA TCGTGCATGT TGTGGAGACT CCAGACTGTC CTACTGGTCC CGACATCATC CCAATTGTAG CAGGCGTGGT TGCTGGAATT GTTCTTATTG GCCTTGCCTT GCTGCTGATT TGGAAACTTT TAATGATAAT TCATGACAGA AGGGAATTTG CTAAATTTGA AAAGGAGAAA ATGAATGCCA AGTGGGACAC GGGTGAAAAT CCTATTTACA AGAGTGCCGT GACAACTGTG GTCAATCCGA AGTATGAGGG AAAATGA
Species
Mouse

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.