Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)

Mouse CLEC12A ORF clone (NM_177686.3)

See other products for CLEC12A
Cat.No.
CDCB157184
Product Description
ORF Clone of Mus musculus C-type lectin domain family 12, member a DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
Gene symbol
CLEC12A
ORF size
804 bp
Species
Mouse
Sequence
ATGTCTGAAG AAATTGTTTA TGCAAATCTC AAAATCCAGG ACCCTGATAA AAAAGAAGAA ACCCAGAAGT CTGACAAATG TGGGGGAAAA GTATCCGCCG ATGCTTCCCA TTCACAGCAA AAAACAGTCT TGATTCTGAT TCTTCTATGC CTTCTGCTGT TCATTGGAAT GGGGGTCTTA GGAGGCATCT TTTATACAAC TTTGGCAACA GAAATGATAA AATCGAATCA ATTGCAAAGG GCCAAGGAAG AACTTCAGGA AAATGTTTCC CTACAGCTGA AGCACAATCT CAACAGCTCC AAGAAAATCA AGAACCTTTC TGCCATGCTG CAAAGCACAG CCACCCAGCT GTGCCGAGAG CTGTATAGCA AAGAACCAGA GCACAAATGT AAACCATGTC CAAAGGGTTC AGAATGGTAC AAGGACAGCT GTTATTCTCA ACTCAATCAG TATGGAACAT GGCAAGAGAG TGTCATGGCC TGCTCTGCTC GGAATGCCAG CCTCCTGAAG GTTAAGAACA AGGATGTGCT GGAATTTATA AAGTACAAGA AGCTACGCTA TTTTTGGCTT GCATTGTTGC CCAGAAAAGA TCGCACACAA TATCCACTAA GTGAGAAGAT GTTCCTCTCT GAAGAGTCTG AAAGAAGCAC AGATGACATA GATAAGAAGT ACTGCGGATA TATAGACAGG GTCAATGTTT ATTATACATA CTGCACTGAT GAGAACAATA TCATATGTGA AGAGACAGCC AGCAAGGTGC AGTTGGAAAG TGTGTTGAAT GGCCTCCCAG AGGATAGCAG GTAG
Product type
ORF clone
Antigen Gene Information
Gene Name
Mus musculus C-type lectin domain family 12, member a DNA.
Official Symbol
CLEC12A
Synonyms
Micl; CLL-1; D230024O04; Clec12a
mRNA Refseq
NM_177686.3

Quick Inquiry

Please input "biogene" as verification code.

CLEC12A Related Products

Transfected Stable Cell Lines

By Gene symbol(2)
+Expand
By Species(2)
+Expand

Premade Virus Particles

By Gene symbol(3)
+Expand
By Species(3)
+Expand

Clones

By Gene symbol(11)
+Expand
By Species(11)
+Expand
By MicroRNA Accession No.(2)
+Expand

Cell Lysate

By Gene symbol(1)
+Expand

Contact Us

USA

Europe

CBpromise   

Our promise to you:
Guaranteed product quality, expert customer support.

24x7 CUSTOMER SERVICE
CONTACT US TO ORDER