Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Mouse CLEC12A ORF clone (NM_177686.3)

Cat.No.
CDCB157184
Description
ORF Clone of Mus musculus C-type lectin domain family 12, member a DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
804 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCTGAAG AAATTGTTTA TGCAAATCTC AAAATCCAGG ACCCTGATAA AAAAGAAGAA ACCCAGAAGT CTGACAAATG TGGGGGAAAA GTATCCGCCG ATGCTTCCCA TTCACAGCAA AAAACAGTCT TGATTCTGAT TCTTCTATGC CTTCTGCTGT TCATTGGAAT GGGGGTCTTA GGAGGCATCT TTTATACAAC TTTGGCAACA GAAATGATAA AATCGAATCA ATTGCAAAGG GCCAAGGAAG AACTTCAGGA AAATGTTTCC CTACAGCTGA AGCACAATCT CAACAGCTCC AAGAAAATCA AGAACCTTTC TGCCATGCTG CAAAGCACAG CCACCCAGCT GTGCCGAGAG CTGTATAGCA AAGAACCAGA GCACAAATGT AAACCATGTC CAAAGGGTTC AGAATGGTAC AAGGACAGCT GTTATTCTCA ACTCAATCAG TATGGAACAT GGCAAGAGAG TGTCATGGCC TGCTCTGCTC GGAATGCCAG CCTCCTGAAG GTTAAGAACA AGGATGTGCT GGAATTTATA AAGTACAAGA AGCTACGCTA TTTTTGGCTT GCATTGTTGC CCAGAAAAGA TCGCACACAA TATCCACTAA GTGAGAAGAT GTTCCTCTCT GAAGAGTCTG AAAGAAGCAC AGATGACATA GATAAGAAGT ACTGCGGATA TATAGACAGG GTCAATGTTT ATTATACATA CTGCACTGAT GAGAACAATA TCATATGTGA AGAGACAGCC AGCAAGGTGC AGTTGGAAAG TGTGTTGAAT GGCCTCCCAG AGGATAGCAG GTAG
Species
Mouse
Gene Information
Gene Name
Mus musculus C-type lectin domain family 12, member a DNA.
Gene Symbol
CLEC12A
Synonyms
Micl; CLL-1; D230024O04; Clec12a
mRNA Refseq
NM_177686.3

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.