Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human TUBE1 ORF clone (NM_016262)

Cat.No.
CDCB160308
Description
ORF Clone of Homo sapiens tubulin, epsilon 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1428 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGACCCAGT CGGTGGTCGT ACAGGTCGGC CAGTGCGGAA ACCAGATCGG CTGCTGCTTC TGGGACCTGG CACTAAGGGA GCACGCCGCG GTCAACCAGA AAGGAATTTA TGATGAGGCA ATAAGCAGCT TCTTTAGAAA TGTGGACACC AGAGTGGTTG GTGATGGTGG AAGTATTTCC AAGGGAAAAA TATGTTCTTT AAAAGCACGA GCAGTCTTGA TTGATATGGA AGAAGGGGTA GTGAATGAAA TTCTGCAGGG ACCACTGAGA GATGTATTTG ATACGAAACA GCTCATCACT GATATTTCTG GCTCAGGAAA TAATTGGGCC GTGGGTCACA AAGTTTTCGG CAGTCTTTAC CAAGACCAGA TTTTAGAGAA ATTCAGAAAG TCGGCAGAGC ACTGTGATTG CTTGCAGTGT TTCTTTATAA TACATTCCAT GGGAGGAGGA ACAGGATCTG GACTTGGCAC ATTTCTTTTA AAGGTGCTTG AAGACGAATT CCCAGAAGTA TACAGATTTG TGACTTCCAT TTATCCTTCT GGTGAGGATG ATGTCATAAC CTCACCTTAT AATAGCATCT TGGCAATGAA GGAACTTAAT GAGCATGCAG ACTGTGTATT GCCCATTGAC AATCAATCTT TATTTGACAT CATTAGCAAA ATCGACCTCA TGGTGAATTC TGGAAAGTTG GGTACAACTG TGAAGCCAAA GAGTCTGGTT ACTTCAAGTT CTGGGGCTTT AAAAAAGCAG CATAAGAAGC CCTTTGATGC AATGAATAAC ATTGTGGCAA ATTTGCTCCT CAACCTAACG AGCTCTGCAA GATTTGAAGG GTCCCTTAAT ATGGACCTTA ATGAAATCAG CATGAATTTA GTTCCTTTTC CTCAACTTCA TTATCTCGTG TCAAGCCTAA CACCTCTGTA TACACTGACA GATGTTAACA TTCCTCCTAG AAGATTGGAT CAGATGTTTT CAGATGCCTT TAGTAAAGAT CACCAGCTGC TTCGGGCAGA CCCCAAACAC AGTCTTTACC TCGCCTGTGC ACTCATGGTT AGAGGAAATG TACAAATTTC AGATCTTCGT AGAAATATTG AAAGATTAAA ACCATCTCTA CAATTTGTCT CCTGGAATCA AGAAGGCTGG AAGACCAGCC TGTGTTCCGT ACCTCCTGTG GGCCATTCTC ATTCGTTATT AGCTTTAGCA AATAACACAT GTGTGAAGCC CACCTTCATG GAACTGAAAG AGAGATTCAT GAGGCTCTAC AAGAAAAAGG CTCACCTTCA TCACTATCTA CAAGTTGAAG GGATGGAAGA AAGCTGTTTC ACAGAAGCTG TGTCATCTTT ATCAGCACTC ATACAGGAAT ATGACCAACT GGACGCCACA AAAAACATGC CTGTGCAGGA TTTACCCAGA CTAAGCATAG CTATGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens tubulin, epsilon 1 DNA.
Gene Symbol
TUBE1
Synonyms
dJ142L7.2, FLJ22589, TUBE
mRNA Refseq
NM_016262

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.