Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human SH3KBP1 ORF clone (BC015806)

Cat.No.
CDCB158627
Human SH3KBP1 ORF clone (BC015806)
Description
ORF Clone of Homo sapiens SH3-domain kinase binding protein 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORFSize
1998 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGTGGAGG CCATAGTGGA GTTTGACTAC CAGGCCCAGC ACGATGATGA GCTGACGATC AGCGTGGGTG AAATCATCAC CAACATCAGG AAGGAGGATG GAGGCTGGTG GGAGGGACAG ATCAACGGCA GGAGAGGTTT GTTCCCTGAC AACTTTGTAA GAGAAATAAA GAAAGAGATG AAGAAAGACC CTCTCACCAA CAAAGCTCCA GAAAAGCCCC TGCACGAAGT GCCCAGTGGA AACTCTTTGC TGTCTTCTGA AACGATTTTA AGAACCAATA AGAGAGGCGA GCGACGGAGG CGCCGGTGCC AGGTGGCATT CAGCTACCTG CCCCAGAATG ACGATGAACT TGAGCTGAAA GTTGGCGACA TCATAGAGGT GGTAGGAGAG GTAGAGGAAG GATGGTGGGA AGGTGTTCTC AACGGGAAGA CTGGAATGTT TCCTTCCAAC TTCATCAAGG AGCTGTCAGG GGAGTCGGAT GAGCTTGGCA TTTCCCAGGA TGAGCAGCTA TCCAAGTCAA GTTTAAGGGA AACCACAGGC TCCGAGAGTG ATGGGGGTGA CTCAAGCAGC ACCAAGTCTG AAGGTGCCAA CGGGACAGTG GCAACTGCAG CAATCCAGCC CAAGAAAGTT AAGGGAGTGG GCTTTGGAGA CATTTTCAAA GACAAGCCAA TCAAACTAAG ACCAAGGTCA ATTGAAGTAG AAAATGACTT TCTGCCGGTA GAAAAGACTA TTGGGAAGAA GTTACCTGCA ACTACAGCAA CTCCAGACTC ATCAAAAACA GAAATGGACA GCAGGACAAA GAGCAAGGAT TACTGCAAAG TAATATTTCC ATATGAGGCA CAGAATGATG ATGAATTGAC AATCAAAGAA GGAGATATAG TCACTCTCAT CAATAAGGAC TGCATCGACG TAGGCTGGTG GGAAGGAGAG CTGAACGGCA GACGAGGCGT GTTCCCCGAT AACTTCGTGA AGTTACTTCC ACCGGACTTT GAAAAGGAAG GGAATAGACC CAAGAAGCCA CCGCCTCCAT CCGCTCCTGT CATCAAACAA GGGGCAGGCA CCACTGAGAG AAAACATGAA ATTAAAAAGA TACCTCCTGA AAGACCAGAA ATGCTTCCAA ACAGAACAGA AGAAAAAGAA AGACCAGAGA GAGAGCCAAA ACTGGATTTA CAGAAGCCCT CCGTTCCTGC CATACCGCCA AAAAAGCCTC GGCCACCTAA GACCAATTCT CTCAGCAGAC CTGGCGCACT GCCCCCGAGA AGGCCGGAGA GACCGGTGGG TCCGCTGACA CACACCAGGG GTGACAGTCC AAAGATTGAC TTGGCCGGCA GTTCGCTATC TGGCATCCTG GACAAAGATC TCTCGGACCG CAGCAATGAC ATTGACTTAG AAGGTTTTGA CTCCGTGGTA TCATCTACTG AGAAACTCAG TCATCCGACC ACAAGCAGAC CAAAAGCTAC AGGGAGGCGG CCTCCGTCCC AGTCCCTCAC ATCTTCATCC CTTTCAAGCC CTGATATCTT CGACTCCCCA AGTCCCGAAG AGGATAAGGA GGAACACATT TCACTTGCGC ACAGAGGAGT GGACGCGTCA AAGAAAACTT CCAAGACTGT TACCATATCC CAAGTGTCTG ACAACAAAGC ATCCCTGCCG CCCAAGCCGG GGACCATGGC AGCAGGTGGC GGTGGGCCAG CCCCTCTGTC CTCAGCGGTG CCCTCCCCCC TGTCATCCTC TTTGGGAACA GCTGGACACA GAGCCAACTC CCCGTCTCTG TTCGGCACGG AAGGAAAACC AAAGATGGAG CCTGCGGCCA GCAGCCAGGC GGCCGTGGAG GAGCTAAGGA CACAGGTCCG CGAGCTGAGG AGCATCATCG AGACCATGAA GGACCAGCAG AAACGAGAGA TTAAACAGTT ATTGTCTGAG TTGGATGAAG AGAAGAAAAT CCGGCTTCGG TTGCAGATGG AAGTGAACGA CATAAAGAAA GCTCTACAAT CAAAATGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens SH3-domain kinase binding protein 1 DNA.
SH3KBP1

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.