Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-208-144-6005 (Europe)
  Email:

Human RUVBL1 ORF clone (BC004531)

Cat.No.
CDCB159559
Description
ORF Clone of Homo sapiens RuvB-like 1 (E. coli) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1371 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAAGATTG AGGAGGTGAA GAGCACTACG AAGACGCAGC GCATCGCCTC CCACAGCCAC GTGAAAGGGC TGGGGCTGGA CGAGAGCGGC TTGGCCAAGC AGGCGGCCTC AGGGCTTGTG GGCCAGGAGA ACGCGCGAGA GGCATGTGGC GTCATAGTAG AATTAATCAA AAGCAAGAAA ATGGCTGGAA GAGCTGTCTT GTTGGCAGGA CCTCCTGGAA CTGGCAAGAC AGCTCTGGCT CTGGCTATTG CTCAGGAGCT GGGTAGTAAG GTCCCCTTCT GCCCAATGGT GGGGAGTGAA GTTTACTCAA CTGAGATCAA GAAGACAGAG GTGCTGATGG AGAACTTCCG CAGGGCCATT GGGCTGCGAA TAAAGGAGAC CAAGGAAGTT TATGAAGGTG AAGTCACAGA GCTAACTCCG TGTGAGACAG AGAATCCCAT GGGAGGATAT GGCAAAACCA TTAGCCATGT GATCATAGGA CTCAAAACAG CCAAAGGAAC CAAACAGTTG AAACTGGACC CCAGCATTTT TGAAAGTTTG CAGAAAGAGC GAGTAGAAGC TGGAGATGTG ATTTACATTG AAGCCAACAG TGGGGCCGTG AAGAGGCAGG GCAGGTGTGA TACCTATGCC ACAGAATTCG ACCTTGAAGC TGAAGAGTAT GTCCCCTTGC CAAAAGGGGA TGTGCACAAA AAGAAAGAAA TCATCCAAGA TGTGACCTTG CATGACTTGG ATGTGGCTAA TGCGCGGCCC CAGGGGGGAC AAGATATCCT GTCCATGATG GGCCAGCTAA TGAAGCCAAA GAAGACAGAA ATCACAGACA AACTTCGAGG GGAGATTAAT AAGGTGGTGA ACAAGTACAT CGACCAGGGC ATTGCTGAGC TGGTCCCGGG TGTGCTGTTT GTTGATGAGG TCCACATGCT GGACATTGAG TGCTTCACCT ACCTGCACCG CGCCCTGGAG TCTTCTATCG CTCCCATCGT CATCTTTGCA TCCAACCGAG GCAACTGTGT CATCAGAGGC ACTGAGGACA TCACATCCCC TCACGGCATC CCTCTTGACC TTCTGGACCG AGTGATGATA ATCCGGACCA TGCTGTATAC TCCACAGGAA ATGAAACAGA TCATTAAAAT CCGTGCCCAG ACGGAAGGAA TCAACATCAG TGAGGAGGCA CTGAACCACC TGGGGGAGAT TGGCACCAAG ACCACACTGA GGTACTCAGT GCAGCTGCTG ACCCCGGCCA ACTTGCTTGC TAAAATCAAC GGGAAGGACA GCATTGAGAA AGAGCATGTC GAAGAGATCA GTGAACTTTT CTATGATGCC AAGTCCTCCG CCAAAATCCT GGCTGACCAG CAGGATAAGT ACATGAAGTG A
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens RuvB-like 1 (E. coli) DNA.
Gene Symbol
RUVBL1
Synonyms
RVB1, TIH1, ECP54, TIP49, INO80H, NMP238, PONTIN, TIP49A, Pontin52
mRNA Refseq
BC004531

For research use only. Not intended for any clinical use.

Quick Inquiry

Verification code