Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human RIOK1 ORF clone (BC006104)

Cat.No.
CDCB159090
Description
ORF Clone of Homo sapiens RIO kinase 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1707 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGACTACC GGCGGCTTCT CATGAGCCGG GTGGTCCCCG GGCAATTCGA CGACGCGGAC TCCTCTGACA GTGAAAACAG AGACTTGAAG ACAGTCAAAG AGAAGGATGA CATTCTGTTT GAAGACCTTC AAGACAATGT GAATGAGAAT GGTGAAGGTG AAATAGAAGA TGAGGAGGAG GAGGGTTATG ATGATGATGA TGATGACTGG GACTGGGATG AAGGAGTTGG AAAACTCGCC AAGGGTTATG TCTGGAATGG AGGAAGCAAC CCACAGGCAA ATCGACAGAC CTCCGACAGC AGTTCAGCCA AAATGTCTAC TCCAGCAGAC AAGGTCTTAC GGAAATTTGA GAATAAAATT AATTTAGATA AGCTAAATGT TACTGATTCC GTCATAAATA AAGTCACCGA AAAGTCTAGA CAAAAGGAAG CAGATATGTA TCGCATCAAA GATAAGGCAG ACAGAGCAAC TGTAGAACAG GTGTTGGATC CCAGAACAAG AATGATTTTA TTCAAGATGT TGACTAGAGG AATCATAACA GAGATAAATG GCTGCATTAG CACAGGAAAA GAAGCTAATG TATACCATGC TAGCACAGCA AATGGAGAGA GCAGAGCAAT CAAAATTTAT AAAACTTCTA TTTTGGTGTT CAAAGATCGG GATAAATATG TAAGTGGAGA ATTCAGATTT CGTCATGGCT ATTGTAAAGG AAACCCTAGG AAAATGGTGA AAACTTGGGC AGAAAAAGAA ATGAGGAACT TAATCAGGCT AAACACAGCA GAGATACCAT GTCCAGAACC AATAATGCTA AGAAGTCATG TTCTTGTCAT GAGTTTCATC GGTAAAGATG ACATGCCTGC ACCACTCTTG AAAAATGTCC AGTTATCAGA ATCCAAGGCT CGGGAGTTGT ACCTGCAGGT CATTCAGTAC ATGAGAAGAA TGTATCAGGA TGCCAGACTT GTCCATGCAG ATCTCAGTGA ATTTAACATG CTGTACCACG GTGGAGGCGT GTATATCATT GACGTGTCTC AGTCCGTGGA GCACGACCAC CCACATGCCT TGGAGTTCTT GAGAAAGGAT TGCGCCAACG TCAATGATTT CTTTATGAGG CACAGTGTTG CTGTCATGAC TGTGCGGGAG CTCTTTGAAT TTGTCACAGA TCCATCCATT ACACATGAGA ACATGGATGC TTATCTCTCA AAGGCCATGG AAATAGCATC TCAAAGGACC AAGGAAGAAC GGTCTAGCCA AGATCATGTG GATGAAGAGG TGTTTAAGCG AGCATATATT CCTAGAACCT TGAATGAAGT GAAAAATTAT GAGAGGGATA TGGACATAAT TATGAAATTG AAGGAAGAGG ACATGGCCAT GAATGCCCAA CAAGATAATA TTCTATACCA GACTGTTACA GGATTGAAGA AAGATTTGTC AGGAGTTCAG AAGGTCCCTG CACTCCTAGA AAATCAAGTG GAGGAAAGGA CTTGTTCTGA TTCAGAAGAT ATTGGAAGCT CTGAGTGCTC TGACACAGAC TCTGAAGAGC AGGGAGACCA TGCCCGCCCC AAGAAACACA CCACGGACCC TGACATTGAT AAAAAAGAAA GAAAAAAGAT GGTCAAGGAA GCCCAGAGAG AGAAAAGAAA AAACAAAATT CCTAAACATG TGAAAAAAAG AAAGGAGAAG ACAGCCAAGA CGAAAAAAGG CAAATAG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens RIO kinase 1 DNA.
Gene Symbol
RIOK1
Synonyms
AD034, RRP10, bA288G3.1
mRNA Refseq
BC006104

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.