Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human PRKCQ ORF clone (NM_006257.3)

Cat.No.
CDCB161452
Description
ORF Clone of Homo sapiens protein kinase C, theta DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
2121 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCGCCAT TTCTTCGGAT TGGCTTGTCC AACTTTGACT GCGGGTCCTG CCAGTCTTGT CAGGGCGAGG CTGTTAACCC TTACTGTGCT GTGCTCGTCA AAGAGTATGT CGAATCAGAG AACGGGCAGA TGTATATCCA GAAAAAGCCT ACCATGTACC CACCCTGGGA CAGCACTTTT GATGCCCATA TCAACAAGGG AAGAGTCATG CAGATCATTG TGAAAGGCAA AAACGTGGAC CTCATCTCTG AAACCACCGT GGAGCTCTAC TCGCTGGCTG AGAGGTGCAG GAAGAACAAC GGGAAGACAG AAATATGGTT AGAGCTGAAA CCTCAAGGCC GAATGCTAAT GAATGCAAGA TACTTTCTGG AAATGAGTGA CACAAAGGAC ATGAATGAAT TTGAGACGGA AGGCTTCTTT GCTTTGCATC AGCGCCGGGG TGCCATCAAG CAGGCAAAGG TCCACCACGT CAAGTGCCAC GAGTTCACTG CCACCTTCTT CCCACAGCCC ACATTTTGCT CTGTCTGCCA CGAGTTTGTC TGGGGCCTGA ACAAACAGGG CTACCAGTGC CGACAATGCA ATGCAGCAAT TCACAAGAAG TGTATTGATA AAGTTATAGC AAAGTGCACA GGATCAGCTA TCAATAGCCG AGAAACCATG TTCCACAAGG AGAGATTCAA AATTGACATG CCACACAGAT TTAAAGTCTA CAATTACAAG AGCCCGACCT TCTGTGAACA CTGTGGGACC CTGCTGTGGG GACTGGCACG GCAAGGACTC AAGTGTGATG CATGTGGCAT GAATGTGCAT CATAGATGCC AGACAAAGGT GGCCAACCTT TGTGGCATAA ACCAGAAGCT AATGGCTGAA GCGCTGGCCA TGATTGAGAG CACTCAACAG GCTCGCTGCT TAAGAGATAC TGAACAGATC TTCAGAGAAG GTCCGGTTGA AATTGGTCTC CCATGCTCCA TCAAAAATGA AGCAAGGCCG CCATGTTTAC CGACACCGGG AAAAAGAGAG CCTCAGGGCA TTTCCTGGGA GTCTCCGTTG GATGAGGTGG ATAAAATGTG CCATCTTCCA GAACCTGAAC TGAACAAAGA AAGACCATCT CTGCAGATTA AACTAAAAAT TGAGGATTTT ATCTTGCACA AAATGTTGGG GAAAGGAAGT TTTGGCAAGG TCTTCCTGGC AGAATTCAAG AAAACCAATC AATTTTTCGC AATAAAGGCC TTAAAGAAAG ATGTGGTCTT GATGGACGAT GATGTTGAGT GCACGATGGT AGAGAAGAGA GTTCTTTCCT TGGCCTGGGA GCATCCGTTT CTGACGCACA TGTTTTGTAC ATTCCAGACC AAGGAAAACC TCTTTTTTGT GATGGAGTAC CTCAACGGAG GGGACTTAAT GTACCACATC CAAAGCTGCC ACAAGTTCGA CCTTTCCAGA GCGACGTTTT ATGCTGCTGA AATCATTCTT GGTCTGCAGT TCCTTCATTC CAAAGGAATA GTCTACAGGG ACCTGAAGCT AGATAACATC CTGTTAGACA AAGATGGACA TATCAAGATC GCGGATTTTG GAATGTGCAA GGAGAACATG TTAGGAGATG CCAAGACGAA TACCTTCTGT GGGACACCTG ACTACATCGC CCCAGAGATC TTGCTGGGTC AGAAATACAA CCACTCTGTG GACTGGTGGT CCTTCGGGGT TCTCCTTTAT GAAATGCTGA TTGGTCAGTC GCCTTTCCAC GGGCAGGATG AGGAGGAGCT CTTCCACTCC ATCCGCATGG ACAATCCCTT TTACCCACGG TGGCTGGAGA AGGAAGCAAA GGACCTTCTG GTGAAGCTCT TCGTGCGAGA ACCTGAGAAG AGGCTGGGCG TGAGGGGAGA CATCCGCCAG CACCCTTTGT TTCGGGAGAT CAACTGGGAG GAACTTGAAC GGAAGGAGAT TGACCCACCG TTCCGGCCGA AAGTGAAATC ACCATTTGAC TGCAGCAATT TCGACAAAGA ATTCTTAAAC GAGAAGCCCC GGCTGTCATT TGCCGACAGA GCACTGATCA ACAGCATGGA CCAGAATATG TTCAGGAACT TTTCCTTCAT GAACCCCGGG ATGGAGCGGC TGATATCCTG A
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens protein kinase C, theta DNA.
Gene Symbol
PRKCQ

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.