Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ORAI1 ORF clone (BC015369)

Cat.No.
CDCB160200
Description
ORF Clone of Homo sapiens ORAI calcium release-activated calcium modulator 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
906 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCATCCGG AGCCCGCCCC GCCCCCGAGC CGTAGCAGTC CCGAGCTTCC CCCAAGCGGC GGCAGCACCA CCAGCGGCAG CCGCCGGAGC CGCCGCCGCA GCGGGGACGG GGAGCCCCCG GGGGCCCCGC CACCGCCGCC GTCCGCCGTC ACCTACCCGG ACTGGATCGG CCAGAGTTAC TCCGAGGTGA TGAGCCTCAA CGAGCACTCC ATGCAGGCGC TGTCCTGGCG CAAGCTCTAC TTGAGCCGCG CCAAGCTTAA AGCCTCCAGC CGGACCTCGG CTCTGCTCTC CGGCTTCGCC ATGGTGGCAA TGGTGGAGGT GCAGCTGGAC GCTGACCACG ACTACCCACC GGGGCTGCTC ATCGCCTTCA GTGCCTGCAC CACAGTGCTG GTGGCTGTGC ACCTGTTTGC GCTCATGATC AGCACCTGCA TCCTGCCCAA CATCGAGGCG GTGAGCAACG TGCACAATCT CAACTCGGTC AAGGAGTCCC CCCATGAGCG CATGCACCGC CACATCGAGC TGGCCTGGGC CTTCTCCACC GTCATTGGCA CGCTGCTCTT CCTAGCTGAG GTGGTGCTGC TCTGCTGGGT CAAGTTCTTG CCCCTCAAGA AGCAGCCAGG CCAGCCAAGG CCCACCAGCA AGCCCCCCGC CAGTGGCGCA GCAGCCAACG TCAGCACCAG CGGCATCACC CCGGGCCAGG CAGCTGCCAT CGCCTCGACC ACCATCATGG TGCCCTTCGG CCTGATCTTT ATCGTCTTCG CCGTCCACTT CTACCGCTCA CTGGTTAGCC ATAAGACCGA CCGACAGTTC CAGGAGCTCA ACGAGCTGGC GGAGTTTGCC CGCTTACAGG ACCAGCTGGA CCACAGAGGG GACCACCCCC TGACGCCCGG CAGCCACTAT GCCTAG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens ORAI calcium release-activated calcium modulator 1 DNA.
Gene Symbol
ORAI1
Synonyms
ORAT1;CRACM1; FLJ14466; TMEM142A;ORAI1
mRNA Refseq
BC015369

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.