Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human NKD2 ORF clone (BC012176)

Cat.No.
CDCB158935
Description
ORF Clone of Homo sapiens naked cuticle homolog 2 (Drosophila) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
936 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGGGAAAC TGCAGTCGAA GCACGCCGCC GCCGCCCGCA AGCGGAGAGA GAGCCCGGAA GGGGACAGCT TCGTGGCGTC CGCGTACGCG AGCGGCCGCA AAGGCGCGGA GGAAGCGGAG CGGCGCGCGC GGGACAAGCA GGAGCTGCCC AATGGGGACC CCAAGGAGGG GCCTTTCCGG GAGGACCAGT GTCCCCTACA GGTGGCACTC CCCGCTGAGA AAGCTGAGGG CCGCGAGCAC CCGGGACAAC TCCTCAGCGC AGATGACGGA GAGAGGGCAG CAAACCGCGA GGGCCCGCGA GGACCGGGCG GGCAGCGCCT CAACATTGAC GCACTCCAGT GCGATGTCTC GGTGGAGGAG GACGACCGCC AGGAGTGGAC GTTCACGCTC TATGACTTTG ACAACTGCGG GAAGGTCACC AGGGAGGACA TGTCCAGCCT CATGCACACC ATCTATGAGG TCGTGGATGC CTCGGTCAAC CACTCCTCGG GCAGCAGCAA GACCCTCCGT GTGAAGCTAA CCGTCAGCCC TGAGCCCTCC AGCAAGAGGA AGGAGGGTCC TCCTGCTGGC CAGGACCGGG AGCCCACCCG TTGCAGGATG GAGGGTGAAC TGGCAGAGGA GCCAAGGGTG GCTGACAGGA GGTTGTCTGC ACACGTCAGG AGGCCCAGTA CTGACCCCCA GCCCTGCTCG GAGCGGGGGC CCTACTGCGT GGACGAGAAC ACGGAGCGCA GAAACCACTA CCTGGACCTC GCCGGGATTG AGAACTACAC GTCCAGATTC GGCCCTGGGT CTCAGCTGTG CGAGAAGAGA AGCTCCGCTC CCAGGACACA CAGTGGGGAC AAGGCTAGAG GAGTCGGCCT TTGCAGGGAG CTGTGGAGCC AGGCAGGTCA CCCACAGTGG CCAGGCCCCT TCCCTTCAGG GCTGGTGGCC GTCTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens naked cuticle homolog 2 (Drosophila) DNA.
NKD2
Naked2
BC012176

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.