Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human NETO1 ORF clone (NM_138966.2)

Cat.No.
CDCB160348
Description
ORF Clone of Homo sapiens neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence except for the point mutations 1442G/A resulting in the amino acid Ser substitution by Asn.
ORF Size
1602 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGATCCATG GGCGCAGCGT GCTTCACATT GTAGCAAGTT TAATCATCCT CCATTTGTCT GGGGCAACCA AGAAAGGAAC AGAAAAGCAA ACCACCTCAG AAACACAGAA GTCAGTGCAG TGTGGAACTT GGACAAAACA TGCAGAGGGA GGTATCTTTA CCTCTCCCAA CTATCCCAGC AAGTATCCCC CTGACCGGGA ATGCATCTAC ATCATAGAAG CCGCTCCAAG ACAGTGCATT GAACTTTACT TTGATGAAAA GTACTCTATT GAACCGTCTT GGGAGTGCAA ATTTGATCAT ATTGAAGTTC GAGATGGACC TTTTGGCTTT TCTCCAATAA TTGGACGTTT CTGTGGACAA CAAAATCCAC CTGTCATAAA ATCCAGTGGA AGATTTCTAT GGATTAAATT TTTTGCTGAT GGAGAGCTGG AATCTATGGG ATTTTCAGCT CGATACAATT TCACACCTGA TCCTGACTTT AAGGACCTTG GAGCTTTGAA ACCATTACCA GCGTGTGAGT TTGAGATGGG CGGTTCCGAA GGAATTGTGG AGTCTATACA AATTATGAAG GAAGGCAAAG CTACTGCTAG CGAGGCTGTT GATTGCAAGT GGTACATCCG AGCACCTCCA CGGTCCAAGA TTTACTTACG ATTCTTGGAC TATGAGATGC AGAATTCAAA TGAGTGCAAG AGGAATTTTG TGGCTGTGTA TGATGGAAGC AGTTCCGTGG AGGATTTGAA AGCTAAGTTC TGTAGCACTG TGGCTAATGA TGTCATGCTA CGCACGGGTC TTGGGGTGAT CCGCATGTGG GCAGATGAGG GCAGTCGAAA CAGCCGATTT CAGATGCTCT TCACATCCTT TCAAGAACCT CCTTGTGAAG GCAACACATT CTTCTGCCAT AGTAACATGT GTATTAATAA TACTTTGGTC TGCAATGGAC TCCAGAACTG TGTGTATCCT TGGGATGAAA ATCACTGTAA AGAGAAGAGG AAAACCAGCC TGCTGGACCA GCTGACCAAC ACCAGTGGGA CTGTCATTGG CGTGACTTCC TGCATCGTGA TCATCCTCAT TATCATCTCT GTCATCGTAC AGATCAAACA GCCTCGTAAA AAGTATGTCC AAAGGAAATC AGACTTTGAC CAGACAGTTT TCCAGGAGGT ATTTGAACCT CCTCATTATG AGTTATGCAC TCTCAGAGGG ACAGGAGCTA CAGCTGACTT TGCAGATGTG GCAGATGACT TTGAAAATTA CCATAAACTG CGGAGGTCAT CTTCCAAATG CATTCATGAC CATCACTGTG GATCACAGCT GTCCAGCACT AAAGGCAGCC GCAGTAACCT CAGCACAAGA GATGCTTCTA TCTTGACAGA GATGCCCACA CAGCCAGGAA AACCCCTCAT CCCACCCATG AACAGAAGAA ATATCCTTGT CATGAAACAC AACTACTCGC AAGATGCTGC AGATGCCTGT GACATAGATG AAATCGAAGA GGTGCCGACC ACCAGTCACA GGCTGTCCAG ACACGATAAA GCCGTCCAGC GGTTCTGCCT CATTGGGTCT CTAAGCAAAC ATGAATCTGA ATACAACACA ACTAGGGTCT AG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 1 DNA.
NETO1
BCTL1; BTCL1; NETO1
NM_138966.2

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.