Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human MRPL16 ORF clone (BC001040)

Cat.No.
CDCB159164
Description
ORF Clone of Homo sapiens mitochondrial ribosomal protein L16 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
756 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTGGAGGC TGCTGGCTCG CGCTAGTGCG CCGCTCCTGC GGGTGCCCTT GTCAGATTCC TGGGCACTCC TCCCCGCCAG TGCTGGCGTA AAGACACTGC TCCCAGTACC AAGTTTTGAA GATGTTTCCA TTCCTGAAAA ACCCAAGCTT AGATTTATTG AAAGGGCACC ACTTGTGCCA AAAGTAAGAA GAGAACCTAA AAATTTAAGT GACATACGGG GACCTTCCAC TGAAGCTACG GAGTTTACAG AAGGCAATTT TGCAATCTTG GCATTGGGTG GTGGCTACCT GCATTGGGGC CACTTTGAAA TGATGCGCCT GACAATCAAC CGCTCTATGG ACCCCAAGAA CATGTTTGCC ATATGGCGAG TACCAGCCCC TTTCAAGCCC ATCACTCGCA AAAGTGTTGG GCATCGCATG GGGGGAGGCA AAGGTGCTAT TGACCACTAC GTGACACCTG TGAAGGCTGG CCGCCTTGTT GTAGAGATGG GTGGGCGTTG TGAATTTGAA GAAGTGCAAG GTTTCCTTGA CCAGGTTGCC CACAAGTTGC CCTTCGCAGC AAAGGCTGTG AGCCGCGGGA CTCTAGAGAA GATGCGAAAA GATCAAGAGG AAAGAGAACG TAACAACCAG AACCCCTGGA CATTTGAGCG AATAGCCACT GCCAACATGC TGGGCATACG GAAAGTACTG AGCCCATATG ACTTGACCCA CAAGGGGAAA TACTGGGGCA AGTTCTACAT GCCCAAACGT GTGTAG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens mitochondrial ribosomal protein L16 DNA.
MRPL16
PNAS-111, FLJ20484, L16mt, MRP-L16, MRPL16
BC001040

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.