Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human MPP5 ORF clone (BC129933)

Cat.No.
CDCB157656
Description
ORF Clone of Homo sapiens membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5) DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2028 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGACAACAT CCCATATGAA TGGGCATGTT ACAGAGGAAT CAGACAGCGA AGTAAAAAAT GTTGATCTTG CATCACCAGA GGAACATCAG AAGCACCGAG AGATGGCTGT TGACTGCCCT GGAGATTTGG GCACCAGGAT GATGCCAATA CGTCGAAGTG CACAGTTGGA GCGTATTCGG CAACAACAGG AGGACATGAG GCGTAGGAGA GAGGAAGAAG GGAAAAAGCA AGAACTTGAC CTTAATTCTT CCATGAGACT TAAGAAACTA GCCCAAATTC CTCCAAAGAC CGGAATAGAT AACCCTATGT TTGATACAGA GGAAGGAATT GTCTTAGAAA GTCCTCATTA TGCTGTGAAA ATATTAGAAA TAGAAGACTT GTTTTCTTCA CTTAAACATA TCCAACATAC TTTGGTAGAT TCTCAGAGCC AGGAGGATAT TTCACTGCTT TTACAACTTG TTCAAAATAA GGATTTCCAG AATGCATTTA AGATACACAA TGCCATCACA GTACACATGA ACAAGGCCAG TCCTCCATTT CCTCTTATCT CCAACGCACA AGATCTTGCT CAAGAGGTAC AAACTGTTTT GAAGCCAGTT CATCATAAGG AAGGACAAGA ACTAACTGCT TTGCTGAATA CTCCACATAT TCAGGCACTT TTACTGGCCC ACGATAAGGT TGCTGAGCAG GAAATGCAGC TAGAGCCCAT TACAGATGAG AGAGTTTATG AAAGTATTGG CCAGTATGGA GGAGAAACTG TAAAAATAGT TCGTATAGAA AAGGCTCGTG ATATTCCGTT GGGTGCTACA GTTCGTAATG AAATGGACTC TGTCATCATT AGCCGGATAG TAAAAGGGGG TGCTGCAGAG AAAAGTGGTC TGTTGCATGA AGGAGATGAA GTTCTAGAGA TTAATGGCAT TGAAATTCGG GGGAAAGATG TCAATGAGGT TTTTGACTTG TTGTCTGATA TGCATGGTAC TTTGACTTTT GTCCTGATTC CCAGTCAACA GATCAAGCCG CCTCCTGCCA AGGAAACAGT AATCCATGTA AAAGCTCATT TTGACTATGA CCCCTCAGAT GACCCTTATG TTCCATGTCG AGAGTTAGGT CTGTCTTTTC AAAAAGGTGA TATACTTCAT GTGATCAGTC AAGAAGATCC AAACTGGTGG CAGGCCTACA GGGAAGGGGA CGAAGATAAT CAACCTCTAG CCGGGCTTGT TCCAGGGAAA AGCTTTCAGC AGCAAAGGGA AGCCATGAAA CAAACCATAG AAGAAGATAA GGAGCCAGAA AAATCAGGAA AACTGTGGTG TGCAAAGAAG AATAAAAAGA AGAGGAAAAA GGTTTTATAT AATGCCAATA AAAATGATGA TTATGACAAC GAGGAGATCT TAACCTATGA GGAAATGTCA CTTTATCATC AGCCAGCAAA TAGGAAGAGA CCTATCATCT TGATTGGTCC ACAGAACTGT GGCCAGAATG AATTGCGTCA GAGGCTCATG AACAAAGAAA AGGACCGCTT TGCATCTGCA GTTCCTCATA CAACCCGGAG TAGGCGAGAC CAAGAAGTAG CCGGTAGAGA TTACCACTTT GTTTCGCGGC AAGCATTCGA GGCAGACATA GCAGCTGGAA AGTTCATTGA GCATGGTGAA TTTGAGAAGA ATTTGTATGG AACTAGCATA GATTCTGTAC GGCAAGTGAT CAACTCTGGC AAAATATGTC TTTTAAGTCT TCGTACACAG TCATTGAAGA CTCTCCGGAA TTCAGATTTG AAACCATATA TTATCTTCAT TGCACCCCCT TCACAAGAAA GACTTCGGGC ATTATTGGCC AAAGAAGGCA AGAATCCAAA GCCTGAAGAG TTGAGAGAAA TCATTGAGAA GACAAGAGAG ATGGAGCAGA ACAATGGCCA CTACTTTGAT ACGGCAATTG TGAATTCCGA TCTTGATAAA GCCTATCAGG AATTGCTTAG GTTAATTAAC AAACTTGATA CTGAACCTCA GTGGGTACCA TCCACTTGGC TGAGGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5) DNA.
MPP5

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.