Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human MORC1 ORF clone (BC050307)

Cat.No.
CDCB157802
Description
ORF Clone of Homo sapiens MORC family CW-type zinc finger 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2955 bp
Sequence
ATGGACGACA GGTACCCTGC GCTTCAGCGG GCCCAGCTGC GTCTGGATTT CATCCACGCC AACTCCACCA CTCACAGTTT CCTTTTTGGA GCACTGGCTG AATTGCTGGA CAATGCAAGA GATGCAGGGG CTGAAAGACT TGATGTCTTT TCAGTGGATA ATGAAAAACT GCAGGGGGGA TTCATGTTGT GTTTCCTGGA TGATGGATGT GGCATGAGCC CTGAGGAAGC TTCAGACATC ATTTACTTTG GACGATCCAA AAAACGGCTG TCAACCTTGA AGTTCATAGG GCAATACGGC AATGGTCTTA AAAGTGGGTC CATGAGAATT GGAAAAGACT TTATTCTTTT TACGAAGAAG GAAGAAACGA TGACCTGTGT GTTTTTTTCT CAGACATTCT GTGAAGAAGA AAGTCTTAGT GAGGTTGTAG TTCCAATGCC CTCATGGTTA ATAAGAACCA GAGAATCTGT CACAGATGAT CCCCAGAAAT TTGCAATGGA ATTATCTATA ATTTATAAAT ACTCCCCATT TAAAACTGAA GCAGAATTGA TGCAGCAGTT TGATGTGATC TATGGAAAAT GTGGTACTTT GCTGGTTATT TATAACTTGA AGCTTCTGCT TAATGGAGAA CCAGAGTTGG ATGTTAAAAC TGACAAAGAA GATATACTGA TGGCTGGAGC TCTGGAGGAT TTCCCAGCGA GGTGGTCATT CAGAGCCTAC ACATCTGTTC TGTATTTTAA CCCATGGATG AGAATATTCA TTCAAGCCAA GAGAGTTAAA ACTAAACATC TTTGCTATTG CCTCTACAGA CCCAGAAAGT ATCTTTATGT CACATCTTCT TTTAAAGGAG CATTTAAAGA TGAAGTTAAA AAGGCAGAAG AAGCAGTAAA GATTGCTGAA TCCATATTGA AAGAAGCACA AATCAAAGTA AACCAGTGTG ACAGAACCTC TTTATCTTCT GCCAAGGATG TATTACAGAG AGCTTTGGAA GATGTAGAAG CAAAGCAAAA GAATCTTAAA GAGAAACAAA GAGAATTAAA AACAGCAAGA ACGCTCTCCC TGTTCTATGG AGTGAACGTA GAAAACCGAA GCCAAGCTGG AATGTTCATT TACAGTAATA ACCGTTTGAT CAAAATGCAT GAAAAAGTGG GCTCACAGTT GAAACTGAAG TCCTTACTTG GCGCAGGCGT GGTTGGAATT GTTAATATAC CCTTGGAGGT CATGGAACCA TCCCATAATA AACAGGAATT TCTCAATGTC CAAGAGTATA ATCATCTACT AAAAGTCATG GGACAGTACT TGGTCCAGTA CTGTAAGGAC ACCGGCATCA ATAATAGAAA TTTAACATTG TTTTGCAATG AATTTGGATA CCAGAATGAC ATCGATGTGG AGAAACCTTT AAATTCTATT CAATATCAAA GAAGACAAGC CATGGGTATC CCATTCATCA TACAATGTGA TCTTTGTCTT AAATGGAGAG TCTTGCCTTC CTCTACTAAT TATCAGGAAA AAGAATTTTT TGACATTTGG ATTTGTGCTA ATAATCCCAA CCGCTTGGAA AACAGTTGTC ATCAGGTAGA ATGTCTACCT TCCATCCCAC TGGGCACCAT GAGCACAATA TCACCATCAA AAAATGAGAA AGAGAAGCAA CTTAGAGAGT CGGTCATAAA GTATCAAAAT AGACTGGCAG AACAGCAGCC ACAGCCTCAA TTTATACCAG TGGACGAAAT CACTGTCACT TCCACCTGCC TAACTTCAGC ACATAAGGAA AATACCAAAA CCCAGAAAAT CAGGCTTTTG GGCGATGACT TGAAGCATGA ATCTCTTTCA TCCTTTGAGC TTTCAGCGAG CCGTAGAGGA CAGAAAAGAA ACATAGAAGA GACAGACTCT GATGTAGAGT ATATTTCAGA AACAAAAATT ATGAAAAAGT CTATGGAGGA GAAAATGAAC TCTCAACAGC AGAGAATTCC AGTAGCTCTG CCAGAAAATG TCAAACTAGC TGAGAGATCC CAGAGAAGTC AGATTGCTAA TATTACCACT GTCTGGAGAG CTCAACCAAC TGAAGGGTGC CTGAAGAATG CCCAGGCCGC TTCTTGGGAA ATGAAAAGGA AGCAGAGTCT GAACTTTGTA GAGGAATGTA AGGTATTGAC TGAAGATGAG AACACGAGTG ATTCAGATAT AATCCTGGTT TCAGATAAAA GCAACACTGA TGTTTCATTG AAACAAGAAA AAAAGGAAAT TCCTCTTTTA AACCAAGAAA AACAGGAGCT GTGCAATGAT GTTCTAGCAA TGAAAAGAAG CTCTTCATTA CCTAGCTGGA AAAGCTTGCT CAATGTGCCG ATGGAAGATG TGAATCTAAG TTCTGGACAC ATAGCCAGAG TTTCTGTGAG TGGCAGTTGT AAAGTTGCTT CTTCGCCAGC GTCTTCTCAA AGCACACCTG TCAAGGAAAC AGTGAGAAAA CTGAAGTCTA AGTTAAGGGA GATTCTTCTG TATTTTTTTC CTGAGCATCA GCTACCATCA GAATTGGAAG AACCTGCATT AAGTTGTGAG CTGGAGCAGT GCCCAGAGCA GATGAACAAA AAGCTGAAAA TGTGTTTCAA CCAGATACAG AATACTTACA TGGTCCAATA TGAAAAAAAA ATAAAGAGGA AATTGCAGTC CATTATCTAT GATTCAAATA CAAGAGGAAT ACATAATGAA ATCTCTCTGG GGCAATGTGA AAATA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.