Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human MCCC2 ORF clone (BC065027)

Cat.No.
CDCB157806
Description
ORF Clone of Homo sapiens methylcrotonoyl-CoA carboxylase 2 (beta) DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1692 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTGGGCCG TCCTGAGGTT AGCCCTGCGG CCGTGTGCCC GCGCCTCTCC CGCCGGGCCG CGCGCCTATC ACGGGGACTC GGTGGCCTCG CTGGGCACCC AGCCGGACTT GGGCTCTGCC CTCTACCAGG AGAACTACAA GCAGATGAAA GCACTAGTAA ATCAGCTCCA TGAACGAGTG GAGCATATAA AACTAGGAGG TGGTGAGAAA GCCCGAGCAC TTCACATATC AAGAGGAAAA CTATTGCCCA GAGAAAGAAT TGACAATCTC ATAGACCCAG GGTCTCCATT TCTGGAATTA TCCCAGTTTG CAGGTTACCA GTTATATGAC AATGAGGAGG TGCCAGGAGG TGGCATTATT ACAGGCATTG GAAGAGTATC AGGAGTAGAA TGCATGATTA TTGCCAATGA TGCCACCGTC AAAGGAGGTG CCTACTACCC AGTGACTGTG AAAAAACAAT TACGGGCCCA AGAAATTGCC ATGCAAAACA GGCTCCCCTG CATCTACTTA GTTGATTCGG GAGGAGCATA CTTACCTCGA CAAGCAGATG TGTTTCCAGA TCGAGACCAC TTTGGCCGTA CATTCTATAA TCAGGCAATT ATGTCTTCTA AAAATATTGC ACAGATCGCA GTGGTCATGG GCTCCTGCAC CGCAGGAGGA GCCTATGTGC CTGCCATGGC TGATGAAAAC ATCATTGTAC GCAAGCAGGG TACCATTTTC TTGGCAGGAC CCCCCTTGGT TAAAGCGGCA ACTGGGGAAG AAGTATCTGC TGAGGATCTT GGAGGTGCTG ATCTTCATTG CAGAAAGTCT GGAGTAAGTG ACCACTGGGC TTTGGATGAT CATCATGCCC TTCACTTAAC TAGGAAGGTT GTGAGGAATC TAAATTATCA GAAGAAATTG GATGTCACCA TTGAACCTTC TGAAGAGCCT TTATTTCCTG CTGATGAATT GTATGGAATA GTTGGTGCTA ACCTTAAGAG GAGCTTTGAT GTCCGAGAGG TCATTGCTAG AATCGTGGAT GGAAGCAGAT TCACTGAGTT CAAAGCCTTT TATGGAGACA CATTAGTTAC AGGATTTGCT CGAATATTTG GGTACCCAGT AGGTATCGTT GGAAACAACG GAGTTCTCTT TTCTGAATCT GCAAAAAAGG GTACTCACTT TGTCCAGTTA TGCTGCCAAA GAAATATTCC TCTGCTGTTC CTTCAAAACA TTACTGGATT TATGGTTGGT AGAGAGTATG AAGCTGAAGG AATTGCCAAG GATGGTGCCA AGATGGTGGC CGCTGTGGCC TGTGCCCAAG TGCCTAAGAT AACCCTCATC ATTGGGGGCT CCTATGGAGC CGGAAACTAT GGGATGTGTG GCAGAGCGTA TAGCCCAAGA TTTCTCTACA TTTGGCCAAA TGCTCGTATC TCAGTGATGG GAGGAGAGCA GGCAGCCAAT GTGTTGGCCA CGATAACAAA GGACCAAAGA GCCCGGGAAG GAAAGCAGTT CTCCAGTGCT GATGAAGCGG CTTTAAAAGA GCCCATCATT AAGAAGTTTG AAGAGGAAGG AAACCCTTAC TATTCCAGCG CAAGGGTATG GGATGATGGG ATCATTGATC CAGCAGACAC CAGACTGGTC TTGGGTCTCA GTTTTAGTGC AGCCCTCAAC GCACCAATAG AGAAGACTGA CTTCGGTATC TTCAGGATGT AA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens methylcrotonoyl-CoA carboxylase 2 (beta) DNA.
MCCC2
MCCB
BC065027

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.