Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human LAP3 ORF clone (BC065564)

Cat.No.
CDCB158118
Description
ORF Clone of Homo sapiens leucine aminopeptidase 3 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1560 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTTCTTGC TGCCTCTTCC GGCTGCGGGG CGAGTAGTCG TCCGACGTCT GGCCGTGAGA CGTTTCGGGA GCCGGAGTCT CTCCACCGCA GACATGACGA AGGGCCTTGT TTTAGGAATC TATTCCAAAG AAAAAGAAGA TGATGTGCCA CAGTTCACAA GTGCAGGAGA GAATTTTGAT AAATTGTTAG CTGGAAAGCT GAGAGAGACT TTGAACATAT CTGGACCACC TCTGAAGGCA GGGAAGACTC GAACCTTTTA TGGTCTGCAT CAGGACTTCC CCAGCGTGGT GCTAGTTGGC CTCGGCAAAA AGGCAGCTGG AATCGACGAA CAGGAAAACT GGCATGAAGG CAAAGAAAAC ATCAGAGCTG CTGTTGCAGC GGGGTGCAGG CAGATTCAAG ACCTGGAGCT CTCGTCTGTG GAGGTGGATC CCTGTGGAGA CGCTCAGGCT GCTGCGGAGG GAGCGGTGCT TGGTCTCTAT GAATACGATG ACCTAAAGCA AAAAAAGAAG ATGGCTGTGT CGGCAAAGCT CTATGGAAGT GGGGATCAGG AGGCCTGGCA GAAAGGAGTC CTGTTTGCTT CTGGGCAGAA CTTGGCACGC CAATTGATGG AGACGCCAGC CAATGAGATG ACGCCAACCA GATTTGCCGA AATTATTGAG AAGAATCTCA AAAGTGCTAG TAGTAAAACC GAGGTCCATA TCAGACCCAA GTCTTGGATT GAGGAACAGG CAATGGGATC ATTCCTCAGT GTGGCCAAAG GATCTGACGA GCCCCCAGTC TTCTTGGAAA TTCACTACAA AGGCAGCCCC AATGCAAACG AACCACCCCT GGTGTTTGTT GGGAAAGGAA TTACCTTTGA CAGTGGTGGT ATCTCCATCA AGGCTTCTGC AAATATGGAC CTCATGAGGG CTGACATGGG AGGAGCTGCA ACTATATGCT CAGCCATCGT GTCTGCTGCA AAGCTTAATT TGCCCATTAA TATTATAGGT CTGGCCCCTC TTTGTGAAAA TATGCCCAGC GGCAAGGCCA ACAAGCCGGG GGATGTTGTT AGAGCCAAAA ACGGGAAGAC CATCCAGGTT GATAACACTG ATGCTGAGGG GAGGCTCATA CTGGCTGATG CGCTCTGTTA CGCACACACG TTTAACCCGA AGGTCATCCT CAATGCCGCC ACCTTAACAG GTGCCATGGA TGTAGCTTTG GGATCAGGTG CCACTGGGGT CTTTACCAAT TCATCCTGGC TCTGGAACAA ACTCTTCGAG GCCAGCATTG AAACAGGGGA CCGTGTCTGG AGGATGCCTC TCTTCGAACA TTATACAAGA CAGGTTGTAG ATTGCCAGCT TGCTGATGTT AACAACATTG GAAAATACAG ATCTGCAGGA GCATGTACAG CTGCAGCATT CCTGAAAGAA TTCGTAACTC ATCCTAAGTG GGCACATTTA GACATAGCAG GCGTGATGAC CAACAAAGAT GAAGTTCCCT ATCTACGGAA AGGCATGACT GGGAGGCCCA CAAGGACTCT CATTGAGTTC TTACTTCGTT TCAGTCAAGA CAATGCTTAG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens leucine aminopeptidase 3 DNA.
LAP3
LAP, PEPS, LAPEP
BC065564

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.