Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human KPNA2 ORF clone (BC005978)

Cat.No.
CDCB159092
Description
ORF Clone of Homo sapiens karyopherin alpha 2 (RAG cohort 1, importin alpha 1) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1590 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCCACCA ACGAGAATGC TAATACACCA GCTGCCCGTC TTCACAGATT CAAGAACAAG GGAAAAGACA GTACAGAAAT GAGGCGTCGC AGAATAGAGG TCAATGTGGA GCTGAGGAAA GCTAAGAAGG ATGACCAGAT GCTGAAGAGG AGAAATGTAA GCTCATTTCC TGATGATGCT ACTTCTCCGC TGCAGGAAAA CCGCAACAAC CAGGGCACTG TAAATTGGTC TGTTGATGAC ATTGTCAAAG GCATAAATAG CAGCAATGTG GAAAATCAGC TCCAAGCTAC TCAAGCTGCC AGGAAACTAC TTTCCAGAGA AAAACAGCCC CCCATAGACA ACATAATCCG GGCTGGTTTG ATTCCGAAAT TTGTGTCCTT CTTGGGCAGA ACTGATTGTA GTCCCATTCA GTTTGAATCT GCTTGGGCAC TCACTAACAT TGCTTCTGGG ACATCAGAAC AAACCAAGGT TGTGGTAGAT GGAGGTGCCA TCCCAGCATT CATTTCTCTG TTGGCATCTC CCCATGCTCA CATCAGTGAA CAAGCTGTCT GGGCTCTAGG AAACATTGCA GGTGATGGCT CAGTGTTCCG AGACTTGGTT ATTAAGTACG GTGCAGTTGA CCCACTGTTG GCTCTCCTTG CAGTTCCTGA TATGTCATCT TTAGCATGTG GCTACTTACG TAATCTTACC TGGACACTTT CTAATCTTTG CCGCAACAAG AATCCTGCAC CCCCGATAGA TGCTGTTGAG CAGATTCTTC CTACCTTAGT TCGGCTCCTG CATCATGATG ATCCAGAAGT ATTAGCAGAT ACCTGCTGGG CTATTTCCTA CCTTACTGAT GGTCCAAATG AACGAATTGG CATGGTGGTG AAAACAGGAG TTGTGCCCCA ACTTGTGAAG CTTCTAGGAG CTTCTGAATT GCCAATTGTG ACTCCTGCCC TAAGAGCCAT AGGGAATATT GTCACTGGTA CAGATGAACA GACTCAGGTT GTGATTGATG CAGGAGCACT CGCCGTCTTT CCCAGCCTGC TCACCAACCC CAAAACTAAC ATTCAGAAGG AAGCTACGTG GACAATGTCA AACATCACAG CCGGCCGCCA GGACCAGATA CAGCAAGTTG TGAATCATGG ATTAGTCCCA TTCCTTGTCA GCGTTCTCTC TAAGGCAGAT TTTAAGACAC AAAAGGAAGC TGTGTGGGCC GTGACCAACT ATACCAGTGG TGGAACAGTT GAACAGATTG TGTACCTTGT TCACTGTGGC ATAATAGAAC CGTTGATGAA CCTCTTAACT GCAAAAGATA CCAAGATTAT TCTGGTTATC CTGGATGCCA TTTCAAATAT CTTTCAGGCT GCTGAGAACC TAGGTGAAAC TGAGAAACTT AGTATAATGA TTGAAGAATG TGGAGGCTTA GACAAAATTG AAGCTCTACA AAACCATGAA AATGAGTCTG TGTATAAGGC TTCGTTAAGC TTAATTGAGA AGTATTTCTC TGTAGAGGAA GAGGAAGATC AAAACGTTGT ACCAGAAACT ACCTCTGAAG GCTACACTTT CCAAGTTCAG GATGGGGCTC CTGGGACCTT TAACTTTTAG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens karyopherin alpha 2 (RAG cohort 1, importin alpha 1) DNA.
KPNA2
QIP2, RCH1, IPOA1, SRP1alpha
BC005978

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.