Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human JMJD6 ORF clone (BC066654)

Cat.No.
CDCB157814
Description
ORF Clone of Homo sapiens jumonji domain containing 6 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1212 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAACCACA AGAGCAAGAA GCGCATCCGC GAGGCCAAGC GGAGTGCGCG GCCGGAGCTC AAGGACTCGC TGGATTGGAC CCGGCACAAC TACTACGAGA GCTTCTCGCT GAGCCCGGCG GCCGTGGCGG ATAACGTGGA AAGGGCAGAT GCTTTACAGC TGTCTGTGGA AGAATTTGTG GAGCGGTATG AAAGACCTTA CAAGCCCGTG GTTTTGTTGA ATGCGCAAGA GGGCTGGTCT GCGCAGGAGA AATGGACTCT GGAGCGCCTA AAAAGGAAAT ATCGGAACCA GAAGTTCAAG TGTGGTGAGG ATAACGATGG CTACTCAGTG AAGATGAAGA TGAAATACTA CATCGAGTAC ATGGAGAGCA CTCGAGATGA TAGTCCCCTT TACATCTTTG ACAGCAGCTA TGGTGAACAC CCTAAAAGAA GGAAACTTTT GGAAGACTAC AAGGTGCCAA AGTTTTTCAC TGATGACCTT TTCCAGTATG CTGGGGAGAA GCGCAGGCCC CCTTACAGGT GGTTTGTGAT GGGGCCACCA CGCTCCGGAA CTGGGATTCA CATCGACCCT CTGGGAACCA GTGCCTGGAA TGCCTTAGTT CAGGGCCACA AGCGCTGGTG CCTGTTTCCT ACCAGCACTC CCAGGGAACT CATCAAAGTG ACCCGAGACG AAGGAGGGAA CCAGCAAGAC GAAGCTATTA CCTGGTTTAA TGTTATTTAT CCCCGGACAC AGCTTCCAAC CTGGCCACCT GAATTCAAAC CCCTGGAAAT CTTACAAAAA CCAGGAGAGA CTGTCTTTGT ACCAGGAGGC TGGTGGCATG TTGTCCTCAA TCTCGACACT ACTATCGCCA TCACCCAAAA TTTTGCCAGC AGCACCAACT TCCCTGTGGT ATGGCACAAG ACGGTAAGAG GGAGACCAAA GTTATCAAGG AAATGGTATA GGATTTTGAA GCAAGAGCAC CCCGAGTTGG CAGTCCTCGC AGACTCGGTT GACCTTCAGG AGTCCACAGG GATAGCTTCC GACAGCTCCA GCGACTCTTC CAGCTCCTCC AGCTCCAGTT CGTCAGACTC CGACTCAGAG TGCGAGTCTG GATCCGAGGG CGATGGGACA GTGCACCGCA GGAAGAAGAG GAGGACGTGC AGCATGGTGG GAAACGGGGA CACCACCTCC CAGGACGACT GTGTCAGCAA AGAGCGCAGC TCCTCCAGGT GA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens jumonji domain containing 6 DNA.
JMJD6
PSR, PTDSR, PTDSR1
BC066654

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.