Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human IK ORF clone (BC071964)

Cat.No.
CDCB158112
Description
ORF Clone of Homo sapiens IK cytokine, down-regulator of HLA II DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1674 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCCGGAGC GAGATAGTGA GCCGTTCTCC AACCCTTTGG CCCCCGATGG CCACGATGTG GATGATCCTC ACTCCTTCCA CCAATCAAAA CTCACCAATG AAGACTTCAG GAAACTTCTC ATGACCCCCA GGGCTGCACC TACCTCTGCA CCACCTTCTA AGTCACGTCA CCATGAGATG CCAAGGGAGT ACAATGAGGA TGAAGACCCA GCTGCACGAA GGAGGAAAAA GAAAAGTTAT TATGCCAAGC TACGCCAACA AGAAATTGAG AGAGAGAGAG AGCTAGCAGA GAAGTACCGG GATCGTGCCA AGGAACGGAG AGATGGAGTG AACAAAGATT ATGAAGAAAC CGAGCTTATC AGCACCACAG CTAACTATAG GGCTGTTGGC CCCACTGCTG AGGCGGACAA ATCAGCTGCA GAGAAGAGAA GACAGTTGAT CCAGGAGTCC AAATTCTTGG GTGGTGACAT GGAACACACC CATTTGGTGA AAGGCTTGGA TTTTGCTCTG CTTCAAAAGG TACGAGCTGA GATTGCCAGC AAAGAGAAAG AGGAAGAGGA ACTGATGGAA AAGCCCCAGA AAGAAACCAA GAAAGATGAG GATCCTGAAA ATAAAATTGA ATTTAAAACA CGTCTGGGCC GCAATGTTTA CCGAATGCTT TTTAAGAGCA AAGCATATGA GCGGAATGAG TTGTTCCTGC CGGGCCGCAT GGCCTATGTG GTAGACCTGG ATGATGAGTA TGCTGACACA GATATCCCCA CCACTCTTAT CCGCAGCAAG GCTGATTGCC CCACCATGGA GGCCCAGACC ACACTGACCA CAAATGACAT TGTCATTAGC AAGCTGACCC AGATCCTTTC ATACCTGAGG CAGGGAACCC GTAACAAGAA GCTTAAGAAG AAGGATAAAG GGAAGCTGGA AGAGAAGAAA CCTCCTGAGG CTGACATGAA TATTTTTGAA GACATTGGGG ATTACGTACC CTCCACAACC AAGACACCTC GGGACAAGGA GCGGGAGAGA TATCGGGAAC GGGAGCGTGA TCGGGAAAGA GACAGAGACC GTGACCGAGA GCGAGAGCGA GAACGAGATC GGGAACGAGA GCGAGAGCGG GACCGAGAGA GAGAAGAGGA AAAGAAGAGA CACAGCTACT TTGAGAAGCC AAAAGTAGAT GATGAGCCCA TGGACGTTGA CAAAGGACCT GGGTCTACCA AGGAGTTGAT CAAGTCCATC AATGAAAAGT TTGCTGGGTC TGCTGGCTGG GAAGGCACAG AATCGCTGAA GAAGCCAGAA GACAAAAAGC AGCTGGGAGA TTTCTTTGGC ATGTCCAACA GTTATGCAGA GTGCTACCCA GCCACGATGG ATGACATGGC TGTGGATAGT GATGAGGAGG TGGATTATAG CAAAATGGAC CAGGGTAACA AGAAGGGGCC CTTAGGCCGT TGGGACTTTG ATACCCAGGA AGAATACAGC GAGTATATGA ACAACAAAGA AGCTTTGCCC AAGGCTGCAT TCCAGTATGG TATCAAAATG TCTGAAGGGC GGAAAACCAG GCGCTTCAAG GAAACCAATG ACAAAGCAGA GCTTGATCGC CAGTGGAAGA AGATTAGTGC AATCATTGAG AAGAGGAAGA AGATGGAAGC TGATGGGGTT GAAGTCAAAA GACCAAAATA CTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens IK cytokine, down-regulator of HLA II DNA.
IK
RED, CSA2
BC071964

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.