Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human HPS3 ORF clone (BC040359)

Cat.No.
CDCB159115
Description
ORF Clone of Homo sapiens Hermansky-Pudlak syndrome 3 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence except for the point mutation 1126 G/T resulting in the amino acid Ala substitution by Ser.
ORF Size
3015 bp
Sequence
ATGGTGCAGC TGTACAACCT GCACCCGTTC GGGTCGCAGC AGGTGGTGCC CTGCAAGCTG GAGCCGGACC GGTTCTGTGG CGGGGGGCGT GACGCGCTTT TCGTGGCGGC GGGCTGCAAG GTGGAGGCGT TCGCGGTGGC CGGCCAGGAG CTGTGCCAGC CGCGGTGCGC CTTCTCCACG CTGGGCCGGG TGTTGCGCCT GGCCTACAGC GAGGCTGGAG ATTATTTGGT AGCAATTGAA GAGAAAAACA AAGCTACATT TCTACGTGCT TATGTGAACT GGAGAAATAA AAGGACTGAA AACTCTCGTG TGTGTATCCG AATGATTGGG CATAATGTGG AGGGACCATT CAGCAAAGCC TTCAGAGACC AGATGTACAT TATTGAAATG CCGCTTTCGG AGGCCCCCTT GTGCATTTCC TGTTGCCCTG TGAAAGGAGA CCTTCTCGTT GGCTGCACAA ATAAATTAGT CTTATTTAGT TTGAAGTACC AGATCATTAA TGAGGAATTC TCACTATTGG ACTTTGAACG TTCTTTAATT ATACACATAG ATAATATCAC TCCTGTTGAG GTTTCTTTTT GTGTTGGATA TGTTGCTGTC ATGTCAGACT TAGAAGTCTT AATCGTAAAA CTGGAGTCAG GCCCTAAAAA TGGAGAGAGA GTTCACCACC ATCCACATAA GACCAACAAT CGAATAAGAC GGACAGAAGA AGGCATCAGT AATGAAATTT CACAGCTTGA GTCAGATGAT TTTGTCATCT GCCAGAAGCC CCTGGAACTT CTTGGTGAAA AAAGTGAACA GTCTGGATTA TCTGTTACAC TGGAGTCTAC GGGATTAGCT GATGAAAAAA GAAAATATTC CCACTTTCAG CACCTGCTCT ATAGACGTTT TGCTCCTGAT ATTTCGTCCT ATGTCTTGTC TGATGACATC AAGCTACATT CCCTCCAGCT GCTACCCATT TACCAGACCG GTTCTCTTAC ATCTGATGGA AAAAATTTGT CTCAGGAAAA AGAATTGCTG AGTCTCTTTT GCTTTTTCTC CTTACCTCAT GTGGGCTATC TCTACATGGT TGTCAAATCT GTTGAATTGA TGTCAGTCTA CCAGTATCCT GAAAAGTCTC AGCAGTCAGT ACTCACGCCA CAATTTTTGC ACGTCATTAC AAGTAACAAC CTGCAGTGTT TCACTGTGCG GTGCAGTGCG GCGGCAGCTC GTGAGGAGGA CCCGTACATG GACACCACCC TGAAGGCTTG CCCACCTGTC AGTATGGATG TCTGTGCTTT AAGAATACAG CTTTTCATAG GCTTGAAAGC CATCTGTCAC TTTAAAAACC ACATCATACT TTTGACTAAA GCAGAACCTG AAGCCATTCC AGAGAGAAGA CAGTCACCCA AGAGGCTTCT TTCGAGAAAA GATACCAGTG TTAAAATCAA AATACCTCCT GTAGCTGAGG CTGGGTGGAA TTTGTATATT GTGAATACGA TCTCACCAGT GCAACTGTAC AAAGAGATGG TAGACTATAG CAATACCTAT AAGACTGTCA AAACCCAGAG CTGCATTCAC CTTCTCAGTG AGGCTCATCT GTTAGTGCGA GCTGCCCTGA TGGATGCCAG TCAGCTGGAA CCTGGAGAGA AGGCAGAGCT TTTGGAAGCA TTTAAGGAAA GCTGTGGGCA CCTTGGGGAC TGTTACAGCA GGCTTGACTC CCAGCATTCT CATCTCACCT TGCCATACTA TAAGATGTCT GGTTTGTCTA TGGCTGAAGT TCTGGCCCGC ACGGACTGGA CAGTAGAGGA TGGATTACAG AAATACGAGA GAGGATTAAT CTTTTACATT AATCATTCAC TTTATGAAAA CCTGGATGAA GAATTAAATG AAGAATTAGC AGCAAAAGTG GTTCAGATGT TTTATGTGGC TGAGCCAAAG CAAGTGCCCC ATATTCTCTG TAGTCCTTCT ATGAAGAATA TTAATCCTTT AACTGCCATG AGCTATCTAA GGAAGCTGGA TACTTCTGGG TTTTCATCGA TCTTAGTGAC ATTGACCAAG GCAGCAGTGG CTCTGAAAAT GGGAGATCTT GACATGCACA GAAATGAAAT GAAAAGCCAT TCAGAGATGA AGTTGGTATG TGGCTTCATT CTGGAACCTC GGCTGTTGAT TCAACAGAGA AAGGGACAGA TTGTTCCAAC CGAGCTTGCA CTTCACTTGA AGGAAACTCA GCCTGGATTG CTTGTGGCTT CAGTTCTGGG CTTGCAGAAG AACAACAAAA TTGGAATTGA AGAAGCAGAT TCCTTTTTTA AGGTGCTTTG TGCTAAGGAT GAAGATACAA TTCCTCAGCT CTTGGTAGAC TTTTGGGAAG CTCAGCTAGT GGCATGTCTC CCAGATGTGG TACTTCAGGA ACTCTTTTTC AAACTCACAT CACAGTACAT CTGGAGATTG TCTAAGAGGC AGCCTCCTGA CACCACACCA TTGCGAACAT CGGAGGATCT GATAAATGCC TGTAGTCATT ATGGCTTAAT TTATCCATGG GTTCACGTCG TAATATCATC TGATTCTTTA GCTGATAAAA ATTATACAGA AGATCTTTCA AAATTACAGT CTCTTATATG TGGTCCTTCA TTTGACATAG CTTCCATTAT TCCGTTCTTG GAGCCACTT
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.