Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human GSTM5 ORF clone (BC058881)

Cat.No.
CDCB158144
Description
ORF Clone of Homo sapiens glutathione S-transferase mu 5 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
657 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCCCATGA CTCTGGGGTA CTGGGACATC CGTGGGCTGG CCCACGCCAT CCGCTTGCTC CTGGAATACA CAGACTCAAG CTATGTGGAA AAGAAGTACA CGCTGGGGGA CGCTCCTGAC TATGACAGAA GCCAGTGGCT GAATGAAAAA TTCAAGCTGG GCCTGGACTT TCCCAATCTG CCCTACTTGA TTGATGGGAC TCACAAGATC ACCCAGAGCA ATGCCATCCT GCGCTACATT GCCCGCAAGC ACAACCTGTG TGGGGAGACA GAAGAGGAGA AGATTCGTGT GGACATTTTG GAGAACCAGG TTATGGATAA CCACATGGAG CTGGTCAGAC TGTGCTATGA CCCAGATTTT GAGAAACTGA AGCCAAAATA CTTGGAGGAA CTCCCTGAAA AGCTAAAGCT CTACTCAGAG TTTCTGGGGA AGCGGCCATG GTTTGCAGGA GACAAGATCA CCTTTGTGGA TTTCCTTGCC TATGATGTCC TTGACATGAA GCGTATATTT GAGCCCAAGT GCTTGGACGC CTTCCTAAAC TTGAAGGACT TCATCTCCCG CTTTGAGGGT TTGAAGAAGA TCTCTGCCTA CATGAAGTCC AGCCAATTCC TCCGAGGTCT TTTGTTTGGA AAGTCAGCTA CATGGAACAG CAAATAG
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens glutathione S-transferase mu 5 DNA.
GSTM5
GTM5, GSTM5-5
BC058881

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.