Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human GLT8D1 ORF clone (BC119670)

Cat.No.
CDCB157731
Description
ORF Clone of Homo sapiens glycosyltransferase 8 domain containing 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1116 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCATTCC GTAAAGTAAA CATCATCATC TTGGTCCTGG CTGTTGCTCT CTTCTTACTG GTTTTGCACC ATAACTTCCT CAGCTTGAGC AGTTTGTTAA GGAATGAGGT TACAGATTCA GGAATTGTAG GGCCTCAACC TATAGACTTT GTCCCAAATG CTCTCCGACA TGCAGTAGAT GGGAGACAAG AGGAGATTCC TGTGGTCATC GCTGCATCTG AAGACAGGCT TGGGGGGGCC ATTGCAGCTA TAAACAGCAT TCAGCACAAC ACTCGCTCCA ATGTGATTTT CTACATTGTT ACTCTCAACA ATACAGCAGA CCATCTCCGG TCCTGGCTCA ACAGTGATTC CCTGAAAAGC ATCAGATACA AAATTGTCAA TTTTGACCCT AAACTTTTGG AAGGAAAAGT AAAGGAGGAT CCTGACCAGG GGGAATCCAT GAAACCTTTA ACCTTTGCAA GGTTCTACTT GCCAATTCTG GTTCCCAGCG CAAAGAAGGC CATATACATG GATGATGATG TAATTGTGCA AGGTGATATT CTTGCCCTTT ACAATACAGC ACTGAAGCCA GGACATGCAG CTGCATTTTC AGAAGATTGT GATTCAGCCT CTACTAAAGT TGTCATCCGT GGAGCAGGAA ACCAGTACAA TTACATTGGC TATCTTGACT ATAAAAAGGA AAGAATTCGT AAGCTTTCCA TGAAAGCCAG CACTTGCTCA TTTAATCCTG GAGTTTTTGT TGCAAACCTG ACGGAATGGA AACGACAGAA TATAACTAAC CAACTGGAAA AATGGATGAA ACTCAATGTA GAAGAGGGAC TGTATAGCAG AACCCTGGCT GGTAGCATCA CAACACCTCC TCTGCTTATC GTATTTTATC AACAGCACTC TACCATCGAT CCTATGTGGA ATGTCCGCCA CCTTGGTTCC AGTGCTGGAA AACGATATTC ACCTCAGTTT GTAAAGGCTG CCAAGTTACT CCATTGGAAT GGACATTTGA AGCCATGGGG AAGGACTGCT TCATATACTG ATGTTTGGGA AAAATGGTAT ATTCCAGACC CAACAGGCAA ATTCAACCTA ATCCGAAGAT ATACCGAGAT CTCAAACATA AAGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens glycosyltransferase 8 domain containing 1 DNA.
GLT8D1
AD-017, MSTP139
BC119670

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.