Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human GALNT3 ORF clone (BC113565)

Cat.No.
CDCB157942
Human GALNT3 ORF clone (BC113565)
Description
ORF Clone of Homo sapiens UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3 (GalNAc-T3) DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORFSize
1902 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCTCACC TAAAGCGACT AGTAAAATTA CACATTAAAA GACATTACCA TAAAAAGTTC TGGAAGCTTG GTGCAGTAAT TTTTTTCTTT ATAATAGTTT TGGTTTTAAT GCAAAGAGAA GTAAGTGTTC AATATTCCAA AGAGGAATCA AGGATGGAAA GGAACATGAA AAACAAAAAC AAGATGTTGG ATTTAATGCT AGAAGCTGTA AACAATATTA AGGATGCCAT GCCAAAAATG CAAATAGGAG CACCTGTCAG GCAAAACATT GATGCTGGTG AGAGACCTTG TTTGCAAGGA TATTATACAG CAGCAGAATT GAAGCCTGTC CTTGACCGTC CACCTCAGGA TTCAAATGCA CCTGGTGCTT CTGGTAAAGC ATTCAAGACA ACCAATTTAA GTGTTGAAGA GCAAAAGGAA AAGGAACGTG GGGAAGCTAA ACACTGCTTT AATGCTTTCG CAAGTGACAG GATTTCTTTG CACCGAGATC TTGGACCAGA CACTCGACCT CCTGAATGTA TTGAACAAAA ATTTAAGCGC TGCCCTCCCC TGCCCACCAC CAGTGTCATA ATAGTTTTTC ATAATGAAGC GTGGTCCACG TTGCTTAGAA CTGTCCACAG TGTGCTCTAT TCTTCACCTG CAATACTGCT GAAGGAAATC ATTTTGGTGG ATGATGCTAG TGTAGATGAG TACTTACATG ATAAACTAGA TGAATATGTA AAACAATTTT CTATAGTAAA AATAGTCAGA CAAAGAGAAA GAAAAGGTCT GATCACTGCT CGGTTGCTAG GAGCAACAGT CGCAACAGCT GAAACGCTCA CATTTTTAGA TGCTCACTGT GAGTGTTTCT ATGGTTGGCT AGAACCTCTG TTGGCCAGAA TAGCTGAGAA CTACACGGCT GTCGTAAGTC CAGATATTGC ATCCATAGAT CTGAACACGT TTGAATTCAA CAAACCTTCT CCTTATGGAA GTAACCATAA CCGTGGAAAT TTTGACTGGA GTCTTTCATT TGGCTGGGAG TCGCTTCCTG ATCATGAGAA GCAAAGAAGG AAAGATGAAA CCTACCCAAT TAAAACACCC ACTTTTGCAG GAGGACTTTT TTCCATATCA AAAGAATATT TTGAGTATAT TGGAAGCTAT GATGAAGAAA TGGAAATCTG GGGAGGTGAA AATATAGAAA TGTCTTTCAG AGTATGGCAA TGTGGTGGGC AGTTGGAGAT TATGCCTTGC TCTGTTGTTG GACATGTTTT TCGCAGCAAA AGCCCTCATA GCTTTCCAAA AGGCACTCAG GTGATTGCTA GAAACCAAGT TCGCCTTGCA GAAGTCTGGA TGGATGAATA CAAGGAAATA TTTTATAGGA GAAATACAGA TGCAGCAAAA ATTGTTAAAC AAAAAGCATT TGGTGATCTT TCAAAAAGAT TTGAAATAAA ACACCGCCTT CAGTGTAAAA ATTTTACATG GTATCTGAAC AACATTTATC CAGAGGTGTA TGTGCCAGAC CTTAATCCTG TTATATCTGG ATACATTAAA AGCGTTGGTC AGCCTCTATG TCTGGATGTT GGAGAAAACA ATCAAGGAGG CAAACCATTA ATTATGTATA CATGTCATGG ACTTGGGGGA AACCAGTACT TTGAATACTC TGCTCAACAT GAAATTCGGC ACAACATCCA GAAGGAATTA TGTCTTCATG CTGCTCAAGG TCTCGTTCAG CTGAAGGCAT GTACCTACAA AGGTCACAAG ACAGTTGTCA CTGGAGAGCA GATATGGGAG ATCCAGAAGG ATCAACTTCT ATACAATCCA TTCTTAAAAA TGTGCCTTTC AGCAAATGGA GAGCATCCAA GTTTAGTGTC ATGCAACCCA TCAGATCCAC TCCAAAAATG GATACTTAGC CAAAATGATT AA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3 (GalNAc-T3) DNA.
GALNT3

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.