Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)

Human FRG1 ORF clone (BC053997)

See other products for FRG1
Cat.No.
CDCB157828
Product Description
ORF Clone of Homo sapiens FSHD region gene 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
Gene symbol
FRG1
ORF size
777 bp
Species
Human
Sequence
ATGGCCGAGT ACTCCTACGT GAAGTCTACC AAGCTCGTGC TCAAGGGAAC CAAGACGAAG AGTAAGAAGA AAAAGAGCAA AGATAAGAAA AGAAAAAGAG AAGAAGATGA AGAAACCCAG CTTGATATTG TTGGAATCTG GTGGACAGTA ACAAACTTTG GTGAAATTTC AGGAACCATA GCCATTGAAA TGGATAAGGG AACCTATATA CATGCACTCG ACAATGGTCT TTTTACCCTG GGAGCTCCAC ACAAAGAAGT TGATGAGGGC CCTAGTCCTC CAGAGCAGTT TACGGCTGTC AAATTATCTG ATTCCAGAAT CGCCCTGAAG TCTGGCTATG GAAAATATCT TGGTATAAAT TCAGATGGAC TTGTTGTTGG GCGTTCAGAT GCAATTGGAC CAAGAGAACA ATGGGAACCA GTCTTTCAAA ATGGGAAAAT GGCTTTGTTG GCCTCAAATA GCTGCTTTAT TAGATGCAAT GAAGCAGGGG ACATAGAAGC AAAAAGTAAA ACAGCAGGAG AAGAAGAAAT GATCAAGATT AGATCCTGTG CTGAAAGAGA AACCAAGAAA AAAGATGACA TTCCAGAAGA AGACAAAGGA AATGTAAAAC AATGTGAAAT CAATTATGTA AAGAAATTTC AGAGCTTCCA AGACCACAAA CTTAAAATAA GTAAAGAAGA CAGTAAAATT CTTAAAAAGG CTCGGAAAGA TGGATTTTTG CATGAGACGC TTCTGGACAG GAGAGCCAAA TTGAAAGCCG ACAGATACTG CAAGTGA
Product type
ORF clone
Antigen Gene Information
Gene Name
Homo sapiens FSHD region gene 1 DNA.
Official Symbol
FRG1
Synonyms
FSG1, FRG1A
mRNA Refseq
BC053997

Quick Inquiry

Please input "biogene" as verification code.

FRG1 Related Products

Transfected Stable Cell Lines

By Gene symbol(2)
+Expand
By Species(2)
+Expand

Premade Virus Particles

By Gene symbol(1)
+Expand
By Species(1)
+Expand

Clones

By Gene symbol(7)
+Expand
By Species(7)
+Expand
By Vector Name(4)
+Expand
By MicroRNA Accession No.(1)
+Expand

Contact Us

USA

Europe

CBpromise   

Our promise to you:
Guaranteed product quality, expert customer support.

24x7 CUSTOMER SERVICE
CONTACT US TO ORDER