Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-208-144-6005 (Europe)
  Email:

Human FEZ1 ORF clone (BC009545)

Cat.No.
CDCB158049
Description
ORF Clone of Homo sapiens fasciculation and elongation protein zeta 1 (zygin I) DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1179 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGAGGCCC CACTGGTGAG TCTGGATGAA GAGTTTGAGG ACCTTCGACC CTCCTGCTCG GAGGACCCGG AGGAGAAGCC CCAGTGTTTC TATGGTTCAT CTCCCCACCA TCTCGAGGAC CCCTCCCTCT CCGAGCTTGA GAATTTTTCT TCCGAAATAA TCAGCTTCAA GTCCATGGAG GACCTCGTAA ATGAATTTGA TGAGAAGCTC AATGTCTGCT TTCGGAACTA CAACGCCAAG ACCGAGAACC TAGCTCCCGT GAAGAACCAG TTACAGATCC AAGAGGAGGA GGAGACCCTT CAGGACGAGG AGGTTTGGGA TGCTCTGACA GACAATTACA TCCCTTCACT CTCAGAAGAC TGGAGGGATC CAAACATCGA GGCTCTGAAT GGCAACTGCT CTGACACTGA GATCCATGAG AAAGAAGAGG AAGAGTTCAA TGAGAAGAGT GAAAATGATT CCGGTATCAA CGAGGAGCCT CTGCTCACAG CAGATCAGGT AATTGAGGAG ATTGAGGAAA TGATGCAGAA CTCCCCAGAC CCTGAGGAAG AAGAGGAGGT TCTGGAAGAA GAGGATGGAG GAGAAACTTC CTCCCAGGCA GACTCGGTCC TCCTGCAGGA GATGCAGGCA TTGACACAGA CCTTCAACAA CAACTGGTCC TATGAAGGGC TGAGGCACAT GTCTGGGTCT GAGCTGACCG AGCTGCTGGA CCAGGTGGAG GGTGCCATCC GTGACTTCTC GGAGGAGCTG GTGCAGCAGC TGGCCCGCCG GGACGAGCTG GAGTTTGAGA AGGAAGTGAA GAACTCCTTT ATCACGGTGC TTATTGAGGT TCAGAACAAG CAGAAGGAGC AGCGAGAACT GATGAAAAAG AGGCGGAAAG AGAAAGGGCT GAGCCTGCAG AGCAGCCGGA TAGAGAAGGG AAACCAGATG CCTCTCAAGC GCTTCAGCAT GGAAGGCATC TCCAACATTC TGCAGAGTGG CATCCGCCAG ACCTTTGGCT CCTCAGGAAC TGACAAACAG TATCTGAACA CAGTCATTCC TTACGAGAAG AAAGCCTCTC CTCCCTCAGT GGAAGACCTG CAGATGCTGA CAAACATTCT CTTTGCCATG AAGGAGGATA ATGAGAAGGT GCCTACTTTG CTAACGGACT ACATTTTAAA AGTGCTCTGC CCTACCTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens fasciculation and elongation protein zeta 1 (zygin I) DNA.
Gene Symbol
FEZ1
Synonyms
FEZ1
mRNA Refseq
BC009545

For research use only. Not intended for any clinical use.

Quick Inquiry

Verification code