Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human F13A1 ORF clone (BC027963)

Cat.No.
CDCB159022
Description
ORF Clone of Homo sapiens coagulation factor XIII, A1 polypeptide DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2199 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCAGAAA CTTCCAGGAC CGCCTTTGGA GGCAGAAGAG CAGTTCCACC CAATAACTCT AATGCAGCGG AAGATGACCT GCCCACAGTG GAGCTTCAGG GCGTGGTGCC CCGGGGCGTC AACCTGCAAG AGTTTCTTAA TGTCACGAGC GTTCACCTGT TCAAGGAGAG ATGGGACACT AACAAGGTGG ACCACCACAC TGACAAGTAT GAAAACAACA AGCTGATTGT CCGCAGAGGG CAGTCTTTCT ATGTGCAGAT TGACTTCAGT CGTCCATATG ACCCCAGAAG GGATCTCTTC AGGGTGGAAT ACGTCATTGG TCGCTACCCA CAGGAGAACA AGGGAACCTA CATCCCAGTG CCTATAGTCT CAGAGTTACA AAGTGGAAAG TGGGGGGCCA AGATTGTCAT GAGAGAGGAC AGGTCTGTGC GGCTGTCCAT CCAGTCTTCC CCCAAATGTA TTGTGGGGAA ATTCCGCATG TATGTTGCTG TCTGGACTCC CTATGGCGTA CTTCGAACCA GTCGAAACCC AGAAACAGAC ACGTACATTC TCTTCAATCC TTGGTGTGAA GATGATGCTG TGTATCTGGA CAATGAGAAA GAAAGAGAAG AGTATGTCCT GAATGACATC GGGGTAATTT TTTATGGAGA GGTCAATGAC ATCAAGACCA GAAGCTGGAG CTATGGTCAG TTTGAAGATG GCATCCTGGA CACTTGCCTG TATGTGATGG ACAGAGCACA AATGGACCTC TCTGGAAGAG GGAATCCCAT CAAAGTCAGC CGTGTGGGGT CTGCAATGGT GAATGCCAAA GATGACGAAG GTGTCCTCGT TGGATCCTGG GACAATATCT ATGCCTATGG CGTCCCCCCA TCGGCCTGGA CTGGAAGCGT TGACATTCTA TTGGAATACC GGAGCTCTGA GAATCCAGTC CGGTATGGCC AATGCTGGGT TTTTGCTGGT GTCTTTAACA CATTTTTACG ATGCCTTGGA ATACCAGCAA GAATTGTTAC CAATTATTTC TCTGCCCATG ATAATGATGC CAATTTGCAA ATGGACATCT TCCTGGAAGA AGATGGGAAC GTGAATTCCA AACTCACCAA GGATTCAGTG TGGAACTACC ACTGCTGGAA TGAAGCATGG ATGACAAGGC CTGACCTTCC TGTTGGATTT GGAGGCTGGC AAGCTGTGGA CAGCACCCCC CAGGAAAATA GCGATGGCAT GTATCGGTGT GGCCCCGCCT CGGTTCAAGC CATCAAGCAC GGCCATGTCT GCTTCCAATT TGATGCACCT TTTGTTTTTG CAGAGGTCAA CAGCGACCTC ATTTACATTA CAGCTAAGAA AGATGGCACT CATGTGGTGG AAAATGTGGA TGCCACCCAC ATTGGGAAAT TAATTGTGAC CAAACAAATT GGAGGAGATG GCATGATGGA TATTACTGAT ACTTACAAAT TCCAAGAAGG TCAAGAAGAA GAGAGATTGG CCCTAGAAAC TGCCCTGATG TACGGAGCTA AAAAGCCCCT CAACACAGAA GGTGTCATGA AATCAAGGTC CAACGTTGAC ATGGACTTTG AAGTGGAAAA TGCTGTGCTG GGAAAAGACT TCAAGCTCTC CATCACCTTC CGGAACAACA GCCACAACCG TTACACCATC ACAGCTTATC TCTCAGCCAA CATCACCTTC TACACCGGGG TCCCGAAGGC AGAATTCAAG AAGGAGACGT TCGACGTGAC GCTGGAGCCC TTGTCCTTCA AGAAAGAGGC GGTGCTGATC CAAGCCGGCG AGTACATGGG TCAGCTGCTG GAACAAGCGT CCCTGCACTT CTTTGTCACA GCTCGCATCA ATGAGACCAG GGATGTTCTG GCCAAGCAAA AGTCCACCGT GCTAACCATC CCTGAGATCA TCATCAAGGT CCGTGGCACT CAGGTAGTTG GTTCTGACAT GACTGTGACA GTTGAGTTTA CCAATCCTTT AAAAGAAACC CTGCGAAATG TCTGGGTACA CCTGGATGGT CCTGGAGTAA CAAGACCAAT GAAGAAGATG TTCCGTGAAA TCCGGCCCAA CTCCACCGTG CAGTGGGAAG AAGTGTGCCG GCCCTGGGTC TCTGGGCATC GGAAGCTGAT AGCCAGCATG AGCAGTGACT CCCTGAGACA TGTGTATGGC GAGCTGGACG TGCAGATTCA AAGACGACCT TCCATGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens coagulation factor XIII, A1 polypeptide DNA.
F13A1

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.