Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human EAF2 ORF clone (BC014209)

Cat.No.
CDCB158470
Description
ORF Clone of Homo sapiens ELL associated factor 2 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
783 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGAATAGCG CAGCGGGATT CTCACACCTA GACCGTCGCG AGCGGGTTCT CAAGTTAGGG GAGAGTTTCG AGAAGCAGCC GCGCTGCGCC TTCCACACTG TGCGCTATGA CTTCAAACCT GCTTCTATTG ACACTTCTTC TGAAGGATAC CTTGAGGTTG GTGAAGGTGA ACAGGTGACC ATAACTCTGC CAAATATAGA AGGTTCAACT CCACCAGTAA CTGTTTTCAA AGGTTCAAAA AAACCTTACT TAAAAGAATG CATTTTGATT ATTAACCATG ATACTGGAGA ATGTCGGCTA GAAAAACTCA GCAGCAACAT CACTGTAAAA AAAACAAGAG TTGAAGGAAG CAGTAAAATT CAGTATCGTA AAGAACAACA GCAACAACAA ATGTGGAATT CAGCCAGGAC TCCCAATCTT GTAAAACATT CTCCATCTGA AGATAAGATG TCCCCAGCAT CTCCAATAGA TGATATCGAA AGAGAACTGA AGGCAGAAGC TAGTCTAATG GACCAGATGA GTAGTTGTGA TAGTTCATCA GATTCCAAAA GTTCATCATC TTCAAGTAGT GAGGATAGTT CTAGTGACTC AGAAGATGAA GATTGCAAAT CCTCTACTTC TGATACAGGG AATTGTGTCT CAGGACATCC TACCATGACA CAGTACAGGA TTCCTGATAT AGATGCCAGT CATAATAGAT TTCGAGACAA CAGTGGCCTT CTGATGAATA CTTTAAGAAA TGATTTGCAG CTGAGTGAAT CAGGAAGTGA CAGTGATGAC TGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens ELL associated factor 2 DNA.
EAF2
U19, BM040, TRAITS
BC014209

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.