Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human DMWD ORF clone (BC019266)

Cat.No.
CDCB160107
Human DMWD ORF clone (BC019266)
Description
ORF Clone of Homo sapiens dystrophia myotonica, WD repeat containing DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORFSize
1005 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCTCCTGC GTGGGCTCAT GAAGAGCTAC TTTGGGGGCC TGCTGTGTGT GTGCTGGAGC CCTGACGGCC GCTACGTGGT GACGGGTGGC GAAGATGACC TGGTCACCGT GTGGTCCTTC ACCGAGGGCC GCGTGGTGGC TCGAGGCCAT GGCCACAAGT CCTGGGTCAA CGCTGTGGCC TTTGACCCCT ACACCACAAG GGCAGAGGAG GCGGCGACAG CAGCCGGTGC TGATGGGGAG CGGAGCGGCG AAGAGGAGGA GGAGGAGCCC GAGGCTGCGG GCACAGGCTC GGCCGGGGGC GCCCCGCTCT CTCCACTGCC CAAGGCTGGC TCCATTACTT ACCGCTTTGG CTCGGCGGGC CAGGACACGC AGTTCTGCCT GTGGGACCTC ACTGAAGACG TGCTCTACCC GCACCCGCCC CTGGCCCGCA CCCGCACCCT CCCTGGCACA CCTGGCACCA CGCCACCGGC CGCCAGCAGC TCGAGGGGTG GCGAGCCTGG CCCAGGCCCC CTGCCTCGCT CGCTGTCCCG CTCCAACAGT CTCCCGCACC CAGCTGGCGG GGGCAAGGCG GGCGGCCCGG GTGTGGCGGC AGAGCCTGGC ACACCATTCA GCATTGGCCG CTTCGCCACG CTCACACTGC AGGAGCGGCG GGACCGGGGG GCAGAGAAGG AGCACAAGCG CTACCACAGC CTGGGCAACA TCAGCCGGGG TGGCAGTGGC GGCAGTGGCA GTGGTGGGGA GAAGCCCAGC GGCCCTGTTC CCCGCAGCCG CCTGGACCCC GCCAAGGTGC TGGGCACTGC GCTGTGCCCG CGCATCCACG AGGTGCCCCT GCTGGAGCCC CTTGTGTGCA AGAAGATCGC CCAGGAGCGG CTCACAGTCC TCCTGTTCCT GGAGGACTGC ATCATCACTG CCTGCCAGGA GGGCCTCATC TGCACCTGGG CCCGGCCGGG CAAGGCGGGC ATCTCCTCCC AACCAGGCAA CTCCCCGAGT GGCACAGTGG TGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens dystrophia myotonica, WD repeat containing DNA.
DMWD
DMRN9; DMR-N9; gene59; D19S593E; DMWD
BC019266

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.