Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human DGKG ORF clone (BC112363)

Cat.No.
CDCB157617
Human DGKG ORF clone (BC112363)
Description
ORF Clone of Homo sapiens diacylglycerol kinase, gamma 90kDa DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORFSize
2259 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGGTGAAG AACGGTGGGT CTCCCTCACT CCAGAAGAAT TTGACCAACT CCAGAAATAT TCAGAATATT CCTCCAAGAA GATAAAAGAT GCCTTGACTG AATTTAATGA GGGTGGGAGC CTCAAACAAT ATGACCCACA TGAGCCGATT AGCTATGATG TCTTCAAGCT GTTCATGAGG GCGTACCTAG AGGTGGACCT TCCCCAGCCA CTGAGCACTC ACCTCTTCCT GGCCTTCAGC CAGAAGCCCA GACACGAGAC CTCTGACCAC CCGACGGAGG GAGCCAGCAA CAGTGAGGCC AACAGCGCAG ATACTAATAT ACAGAATGCA GATAATGCCA CCAAAGCAGA CGAGGCCTGT GCCCCTGATA CTGAATCAAA TATGGCTGAG AAGCAAGCAC CAGCTGAAGA CCAAGTGGCT GCGAGCCCCC TGGAACCCCC CGTCCCTCGG TCTTCAAGCT CGGAATCCCC AGTGGTGTAC CTGAAGGATG TTGTGTGCTA CCTGTCCCTG CTGGAGACGG GGAGGCCTCA GGATAAGCTG GAGTTCATGT TTCGCCTCTA TGATTCAGAT GAGAACGGTC TCCTGGACCA AGCGGAGATG GATTGCATTG TCAACCAAAT GCTGCATATT GCCCAGTACC TGGAGTGGGA TCCCACAGAG CTGAGGCCTA TATTGAAGGA GATGCTGCAA GGGATGGACT ACGACCGGGA CGGCTTTGTG TCTCTACAGG AATGGGTCCA TGGAGGGATG ACCACCATCC CATTGCTGGT CCTCCTGGGG ATGGATGACT CTGGCTCCAA GGGGGATGGG CGGCACGCCT GGACCATGAA GCACTTCAAG AAACCAACCT ACTGCAACTT CTGCCATATC ATGCTCATGG GCGTCCGCAA GCAAGGCCTG TGCTGCACTT ACTGTAAATA CACTGTCCAC GAACGCTGTG TGTCCAAAAA CATTCCTGGT TGTGTCAAAA CGTACTCAAA AGCCAAAAGG AGTGGTGAGT TTCACCGCAA ATGTGAATTA TCAACGTTGT GTGACGGTGG GGAACTCAGA GACCACATCT TACTGCCCAC CTCCATATGC CCCATCACCC GGGACAGGCC AGGTGAGAAG TCTGATGGCT GCGTGTCCGC CAAGGGCGAA CTTGTCATGC AGTATAAGAT CATCCCCACC CCGGGTACCC ACCCCCTGCT GGTCTTGGTG AACCCCAAGA GTGGAGGGAG ACAAGGAGAA AGAATTCTTC GGAAATTCCA CTATCTGCTC AACCCCAAAC AAGTTTTCAA CCTGGACAAT GGGGGGCCTA CTCCAGGGTT GAACTTTTTC CGTGATACTC CAGACTTCCG TGTTTTGGCC TGTGGTGGAG ATGGGACAGT TGGCTGGATT TTGGATTGCA TTGATAAGGC CAACTTTGCA AAGCATCCAC CAGTGGCTGT CCTGCCTCTT GGAACAGGAA ATGACCTTGC CCGTTGTCTC CGCTGGGGAG GAGGTTATGA AGGGGGCAGC TTGACAAAAA TCCTGAAAGA CATTGAGCAG AGCCCCTTGG TGATGCTGGA CCGCTGGCAT CTGGAAGTCA TCCCCAGAGA GGAAGTGGAA AACGGGGACC AGGTCCCATA CAGCATCATG AACAACTATT TCTCCATTGG TGTGGACGCT TCCATTGCAC ACAGATTCCA TGTGATGAGA GAGAAACATC CTGAAAAATT CAACAGCAGG ATGAAGAACA AGCTGTGGTA CTTTGAATTT GGCACCTCGG AGACTTTTGC AGCGACCTGC AAGAAACTCC ACGACCACAT TGAGTTGGAG TGTGATGGGG TTGGGGTGGA CCTGAGCAAC ATCTTCCTGG AAGGCATTGC CATTCTCAAC ATTCCCAGCA TGTACGGAGG CACCAATCTC TGGGGAGAAA ACAAGAAGAA CCGGGCTGTG ATCCGGGAAA GCAGGAAGGG TGTCACTGAC CCCAAAGAAC TGAAATTCTG CGTTCAAGAC CTCAGTGACC AGCTCCTTGA AGTGGTGGGG CTAGAAGGAG CCATGGAGAT GGGGCAGATC TACACCGGCC TGAAGAGTGC AGGCAGGAGG CTGGCCCAGT GCGCCTCTGT CACCATCAGG ACAAACAAGC TGCTGCCAAT GCAAGTGGAT GGAGAACCCT GGATGCAGCC ATGTTGCACG ATTAAAATTA CTCACAAGAA CCAAGCGCCC ATGATGATGG GGCCTCCCCA GAAGAGCAGC TTCTTCTCGT TGAGAAGGAA GAGCCGTTCA AAAGACTAA
Species
Human
Gene Information
DGKG

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.