Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human DCTN2 ORF clone (BC000718)

Cat.No.
CDCB158927
Description
ORF Clone of Homo sapiens dynactin 2 (p50) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1206 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCGGACC CTAAATACGC CGACCTTCCC GGCATTGCCA GGAATGAGCC AGATGTTTAT GAAACTAGCG ACCTACCTGA GGATGATCAA GCGGAGTTCG ATGCGGAGGA GCTGACAAGC ACAAGTGTGG AACACATCAT TGTCAATCCT AATGCTGCCT ATGACAAGTT CAAGGACAAG AGAGTGGGGA CAAAGGGACT TGATTTCTCA GATCGTATTG GAAAAACCAA GAGGACAGGA TATGAATCTG GAGAATATGA GATGCTTGGA GAGGGTCTGG GAGTGAAGGA GACACCCCAG CAAAAGTACC AGCGCCTACT GCATGAGGTC CAAGAGCTGA CAACTGAAGT TGAAAAAATC AAGACGACAG TGAAGGAGTC AGCCACAGAG GAGAAGCTGA CCCCTGTGTT GCTGGCTAAA CAGCTGGCAG CCCTGAAGCA GCAGCTGGTT GCTTCCCACC TGGAGAAGCT GCTGGGACCA GATGCTGCAA TCAACCTTAC CGACCCCGAT GGCGCCCTGG CTAAGCGCCT ACTACTGCAG CTGGAAGCAA CAAAGAACAG CAAAGGGGGA TCAGGGGGAA AAACCACTGG GACCCCCCCA GATAGCAGCC TTGTCACTTA TGAACTACAT TCTCGGCCTG AGCAGGACAA GTTCTCTCAA GCTGCCAAAG TCGCAGAACT TGAAAAGCGC CTGACAGAGC TGGAGACAGC TGTACGTTGT GATCAGGATG CTCAGAATCC CCTTTCTGCA GGTCTACAGG GAGCCTGTCT CATGGAGACT GTAGAGCTGT TGCAAGCAAA GGTGAGCGCC CTAGACCTTG CAGTTTTGGA TCAAGTGGAG GCTCGGCTAC AGAGTGTCCT GGGAAAGGTG AACGAGATTG CCAAGCATAA AGCCTCTGTA GAAGATGCAG ATACACAAAG CAAGGTGCAC CAGCTATATG AAACTATACA GCGCTGGAGC CCCATTGCCT CCACCCTCCC TGAGCTGGTG CAGAGACTTG TCACCATCAA GCAGCTGCAC GAGCAAGCCA TGCAGTTTGG TCAGCTCCTG ACACACTTGG ATACCACCCA GCAGATGATT GCTAATTCCT TGAAGGACAA TACCACCCTC TTGACCCAGG TGCAGACAAC CATGCGTGAA AACCTGGCCA CAGTTGAGGG GAACTTTGCC AGCATTGATG AACGGATGAA GAAGCTGGGA AAGTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens dynactin 2 (p50) DNA.
DCTN2
RBP50, DCTN50, DYNAMITIN
BC000718

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.