Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CYP39A1 ORF clone (BC010358)

Cat.No.
CDCB158911
Description
ORF Clone of Homo sapiens cytochrome P450, family 39, subfamily A, polypeptide 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1410 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGAACTAA TTTCCCCAAC AGTGATTATA ATCCTGGGTT GCCTTGCTCT GTTCTTACTC CTTCAGCCGA AGAATTTGCG TAGACCCCCG TGCATCAAGG GCTGGATTCC TTGGATTGGA GTTGGATTTG AGTTTGGGAA AGCCCCTCTA GAATTTATAG AGAAAGCAAG AATCAAGTAT GGACCAATAT TTACAGTCTT TGCTATGGGA AACCGAATGA CCTTTGTTAC TGAAGAAGAA GGAATTAATG TGTTTCTAAA ATCCAAAAAA GTAGATTTTG AACTAGCAGT GCAAAATATC GTTTATCGTA CAGCATCAAT TCCAAAGAAT GTCTTTTTAG CACTGCATGA AAAACTCTAT ATTATGTTGA AAGGGAAAAT GGGGACTGTC AATCTCCATC AGTTTACTGG GCAACTGACT GAAGAATTAC ATGAACAACT GGAGAATTTA GGCACTCATG GGACAATGGA CCTGAACAAC TTAGTAAGAC ATCTCCTTTA TCCAGTCACA GTGAATATGC TCTTTAATAA AAGTTTGTTT TCCACAAACA AGAAAAAAAT CAAGGAGTTC CATCAGTATT TTCAAGTTTA TGATGAAGAT TTTGAGTATG GGTCCCAGTT GCCAGAGTGT CTTCTAAGAA ACTGGTCAAA ATCCAAAAAG TGGTTCCTGG AACTGTTTGA GAAAAACATT CCAGATATAA AAGCATGTAA ATCTGCAAAA GATAATTCCA TGACATTATT GCAAGCTACG CTGGATATTG TAGAGACGGA AACAAGTAAG GAAAACTCAC CCAATTATGG GCTCTTACTG CTTTGGGCTT CTCTGTCTAA TGCTGTTCCT GTTGCATTTT GGACACTTGC ACACGTCCTT TCTCATCCTG ATATCCACAA GGCCATTATG GAAGGCATAT CTTCTGTGTT TGGCAAAGCA GGCAAAGATA AGATTAAAGT GTCTGAGGAT GACCTGGAGA ATCTCCTTCT AATTAAATGG TGTGTTTTGG AAACCATTCG TTTAAAAGCT CCTGGTGTCA TTACTAGAAA AGTGGTGAAG CCTGTGGAAA TTTTGAATTA CATCATTCCT TCTGGTGACT TGTTGATGTT GTCTCCATTT TGGCTGCATA GAAATCCAAA GTATTTTCCT GAGCCTGAAT TGTTCAAACC TGAACGTTGG AAAAAGGCAA ATTTAGAGAA GCACTCTTTC TTGGACTGCT TCATGGCATT TGGAAGCGGG AAGTTCCAGT GTCCTGCAAG GTGGTTTGCT CTGTTAGAGG TTCAGATGTG TATTATTTTA ATACTTTATA AATATGACTG TAGTCTTCTG GACCCATTAC CCAAACAGAG TTATCTCCAT TTGGTGGGTG TCCCCCAGCC GGAAGGGCAA TGCCGAATTG AATATAAACA AAGAATATGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens cytochrome P450, family 39, subfamily A, polypeptide 1 DNA.
CYP39A1
CYP39A1
BC010358

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.