Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CSNK1G3 ORF clone (NM_001044722.1)

Cat.No.
CDCB157495
Description
ORF Clone of Homo sapiens casein kinase 1, gamma 3, transcript variant 3 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1248 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGAAAATA AAAAGAAAGA CAAGGACAAA TCAGATGATA GAATGGCACG ACCTAGTGGT CGATCGGGAC ACAACACTCG AGGAACTGGG TCTTCATCGT CTGGAGTTTT AATGGTTGGA CCTAACTTTA GAGTTGGAAA AAAAATTGGA TGTGGCAATT TTGGAGAATT ACGATTAGGG AAAAATTTAT ACACAAATGA ATATGTGGCA ATTAAGTTGG AGCCCATGAA ATCAAGAGCA CCACAGCTAC ATTTGGAATA CAGATTCTAT AAGCAGTTAG GATCTGGAGA TGGTATACCT CAAGTTTACT ATTTCGGCCC TTGTGGTAAA TACAATGCTA TGGTGCTGGA ACTGCTGGGA CCTAGTTTGG AAGACTTGTT TGACTTGTGT GACAGAACAT TTTCTCTTAA AACAGTTCTC ATGATAGCTA TACAACTGAT TTCTCGCATG GAATATGTCC ATTCAAAGAA CTTGATATAC AGAGATGTAA AACCTGAGAA CTTCTTAATA GGACGACCAG GAAACAAAAC CCAGCAAGTT ATTCACATTA TAGATTTTGG TTTGGCAAAG GAATATATTG ATCCGGAGAC AAAGAAACAC ATACCATACA GAGAACACAA GAGCCTTACA GGAACAGCTA GATATATGAG CATAAACACA CATTTAGGAA AAGAACAAAG TAGAAGAGAC GATTTAGAAG CTTTAGGTCA TATGTTCATG TATTTTCTGA GAGGCAGTCT TCCTTGGCAA GGCTTAAAGG CTGACACATT AAAGGAGAGG TATCAGAAAA TTGGAGATAC AAAACGGGCT ACACCAATAG AAGTGTTATG TGAAAATTTT CCAGAAATGG CAACATATCT TCGTTATGTA AGAAGGCTAG ATTTTTTTGA AAAACCAGAC TATGACTACT TAAGAAAGCT TTTTACTGAC TTGTTTGATC GAAAAGGATA TATGTTTGAT TATGAATATG ACTGGATTGG TAAACAGTTG CCTACTCCAG TGGGTGCAGT TCAGCAAGAT CCTGCTCTGT CATCAAACAG AGAAGCACAT CAACACAGAG ATAAGATGCA ACAATCCAAA AACCAGGTTG TAAGTTCTAC AAATGGAGAG TTAAACACAG ATGACCCCAC CGCAGGACGT TCAAATGCAC CCATCACAGC CCCTACTGAA GTAGAAGTGA TGGATGAAAC CAAGTGCTGC TGTTTTTTCA AACGAAGGAA AAGGAAAACC ATACAGCGCC ACAAAGGGGG TGGAGGCTCT GATTACAAGG ATGACGACGA TAAGTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens casein kinase 1, gamma 3, transcript variant 3 DNA.
CSNK1G3
CSNK1G3
NM_001044722.1

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.