Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CPSF2 ORF clone (NM_017437.1)

Cat.No.
CDCB160356
Description
ORF Clone of Homo sapiens cleavage and polyadenylation specific factor 2, 100kDa DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
2349 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGACGTCTA TTATCAAATT AACTACCCTT TCTGGGGTCC AAGAAGAATC TGCCCTTTGC TATCTTCTCC AAGTTGATGA GTTTAGATTT TTATTGGACT GTGGCTGGGA TGAGCACTTT TCTATGGATA TTATTGATTC CCTGAGGAAG CATGTTCACC AGATTGATGC AGTGCTGTTG TCTCACCCTG ATCCTCTCCA CCTTGGTGCC CTCCCGTATG CTGTCGGAAA GTTGGGTCTG AACTGTGCTA TCTATGCAAC CATTCCTGTT TATAAAATGG GACAGATGTT CATGTATGAT CTTTATCAGT CTCGACACAA TACAGAAGAT TTTACACTCT TTACATTAGA TGATGTGGAT GCAGCCTTTG ATAAAATACA GCAGCTAAAA TTCTCTCAGA TTGTGAATTT GAAAGGTAAA GGACATGGCC TGTCTATCAC ACCTCTGCCA GCTGGTCATA TGATAGGTGG AACAATATGG AAAATAGTCA AAGATGGAGA AGAAGAAATT GTTTATGCAG TTGACTTCAA CCACAAGAGG GAGATCCATT TAAATGGATG TTCCCTGGAA ATGCTAAGCA GGCCTTCCCT ACTTATCACA GATTCATTCA ATGCTACATA TGTACAGCCT AGAAGAAAAC AGAGAGATGA GCAGCTTCTG ACAAATGTCC TGGAAACACT TCGAGGTGAT GGAAATGTGT TAATAGCAGT GGACACAGCA GGCAGAGTTT TGGAACTTGC TCAACTTCTT GATCAGATTT GGAGGACTAA AGATGCAGGA TTGGGTGTTT ACTCATTGGC ACTCCTAAAT AATGTCAGTT ACAATGTGGT GGAGTTTTCT AAGTCCCAGG TAGAATGGAT GAGTGATAAA TTGATGAGAT GTTTTGAAGA CAAAAGAAAT AATCCGTTTC AGTTTCGCCA TCTCTCTTTA TGTCATGGTC TTTCTGACTT GGCCCGTGTA CCTAGCCCTA AAGTTGTACT TGCCAGCCAA CCTGACCTGG AATGCGGATT TTCAAGGGAT CTCTTTATTC AGTGGTGTCA GGACCCTAAA AACTCAATCA TTCTAACCTA CAGAACTACT CCTGGGACTT TAGCACGTTT CCTAATTGAT AATCCTTCTG AAAAAATTAC AGAAATAGAG TTGAGGAAAC GTGTGAAGCT TGAAGGGAAA GAACTTGAAG AATACTTGGA AAAAGAGAAA CTAAAGAAAG AAGCTGCCAA AAAGCTTGAG CAGTCAAAAG AGGCAGATAT AGATTCCAGT GATGAGAGTG ATATTGAGGA AGATATTGAC CAGCCATCAG CTCATAAGAC GAAGCATGAC TTGATGATGA AAGGTGAAGG CAGTCGTAAA GGAAGTTTTT TCAAACAGGC AAAAAAGTCC TATCCTATGT TTCCTGCCCC AGAAGAAAGA ATTAAATGGG ATGAATATGG AGAGATTATC AAACCAGAGG ATTTCTTAGT GCCAGAGCTT CAAGCTACTG AAGAAGAAAA AAGCAAATTA GAATCTGGTT TGACAAATGG AGATGAACCT ATGGATCAGG ATTTATCTGA TGTTCCTACT AAATGTATTT CTACAACAGA GTCTATTGAA ATAAAAGCCC GGGTTACCTA CATAGACTAT GAAGGACGCT CTGATGGGGA TTCCATTAAA AAAATCATTA ATCAGATGAA ACCACGACAG TTGATCATCG TCCATGGCCC ACCAGAGGCC AGTCAAGATC TGGCAGAGTG CTGTCGCGCC TTTGGTGGGA AAGATATTAA AGTGTACATG CCAAAGCTAC ATGAAACAGT TGATGCCACT AGTGAAACTC ACATCTACCA GGTGAGGTTA AAAGACTCAC TTGTCAGCTC TCTTCAGTTT TGTAAGGCAA AAGATGCTGA ATTAGCTTGG ATAGATGGTG TCTTAGATAT GAGAGTTTCC AAAGTGGACA CAGGGGTTAT TTTAGAAGAA GGAGAACTAA AGGATGATGG AGAAGACTCA GAGATGCAAG TGGAAGCTCC CTCAGATTCT AGCGTTATAG CACAACAAAA GGCCATGAAA AGTCTGTTCG GAGATGATGA AAAAGAAACA GGTGAAGAAA GTGAGATCAT TCCTACTTTG GAACCCTTGC CACCTCATGA GGTTCCTGGA CATCAGTCAG TTTTTATGAA TGAACCAAGG CTGTCAGACT TCAAGCAAGT TCTCTTACGG GAGGGGATTC AAGCTGAATT TGTAGGAGGT GTACTTGTTT GCAACAATCA AGTAGCAGTC CGCAGAACGG AAACTGGACG CATTGGATTA GAAGGCTGCC TTTGTCAAGA TTTTTATAGG ATAAGAGACC TTTTATATGA ACAATATGCC ATTGTATAA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.