Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)

Human CPSF2 ORF clone (NM_017437.1)

See other products for CPSF2
Cat.No.
CDCB160356
Product Description
ORF Clone of Homo sapiens cleavage and polyadenylation specific factor 2, 100kDa DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
Gene symbol
CPSF2
ORF size
2349 bp
Species
Human
Sequence
ATGACGTCTA TTATCAAATT AACTACCCTT TCTGGGGTCC AAGAAGAATC TGCCCTTTGC TATCTTCTCC AAGTTGATGA GTTTAGATTT TTATTGGACT GTGGCTGGGA TGAGCACTTT TCTATGGATA TTATTGATTC CCTGAGGAAG CATGTTCACC AGATTGATGC AGTGCTGTTG TCTCACCCTG ATCCTCTCCA CCTTGGTGCC CTCCCGTATG CTGTCGGAAA GTTGGGTCTG AACTGTGCTA TCTATGCAAC CATTCCTGTT TATAAAATGG GACAGATGTT CATGTATGAT CTTTATCAGT CTCGACACAA TACAGAAGAT TTTACACTCT TTACATTAGA TGATGTGGAT GCAGCCTTTG ATAAAATACA GCAGCTAAAA TTCTCTCAGA TTGTGAATTT GAAAGGTAAA GGACATGGCC TGTCTATCAC ACCTCTGCCA GCTGGTCATA TGATAGGTGG AACAATATGG AAAATAGTCA AAGATGGAGA AGAAGAAATT GTTTATGCAG TTGACTTCAA CCACAAGAGG GAGATCCATT TAAATGGATG TTCCCTGGAA ATGCTAAGCA GGCCTTCCCT ACTTATCACA GATTCATTCA ATGCTACATA TGTACAGCCT AGAAGAAAAC AGAGAGATGA GCAGCTTCTG ACAAATGTCC TGGAAACACT TCGAGGTGAT GGAAATGTGT TAATAGCAGT GGACACAGCA GGCAGAGTTT TGGAACTTGC TCAACTTCTT GATCAGATTT GGAGGACTAA AGATGCAGGA TTGGGTGTTT ACTCATTGGC ACTCCTAAAT AATGTCAGTT ACAATGTGGT GGAGTTTTCT AAGTCCCAGG TAGAATGGAT GAGTGATAAA TTGATGAGAT GTTTTGAAGA CAAAAGAAAT AATCCGTTTC AGTTTCGCCA TCTCTCTTTA TGTCATGGTC TTTCTGACTT GGCCCGTGTA CCTAGCCCTA AAGTTGTACT TGCCAGCCAA CCTGACCTGG AATGCGGATT TTCAAGGGAT CTCTTTATTC AGTGGTGTCA GGACCCTAAA AACTCAATCA TTCTAACCTA CAGAACTACT CCTGGGACTT TAGCACGTTT CCTAATTGAT AATCCTTCTG AAAAAATTAC AGAAATAGAG TTGAGGAAAC GTGTGAAGCT TGAAGGGAAA GAACTTGAAG AATACTTGGA AAAAGAGAAA CTAAAGAAAG AAGCTGCCAA AAAGCTTGAG CAGTCAAAAG AGGCAGATAT AGATTCCAGT GATGAGAGTG ATATTGAGGA AGATATTGAC CAGCCATCAG CTCATAAGAC GAAGCATGAC TTGATGATGA AAGGTGAAGG CAGTCGTAAA GGAAGTTTTT TCAAACAGGC AAAAAAGTCC TATCCTATGT TTCCTGCCCC AGAAGAAAGA ATTAAATGGG ATGAATATGG AGAGATTATC AAACCAGAGG ATTTCTTAGT GCCAGAGCTT CAAGCTACTG AAGAAGAAAA AAGCAAATTA GAATCTGGTT TGACAAATGG AGATGAACCT ATGGATCAGG ATTTATCTGA TGTTCCTACT AAATGTATTT CTACAACAGA GTCTATTGAA ATAAAAGCCC GGGTTACCTA CATAGACTAT GAAGGACGCT CTGATGGGGA TTCCATTAAA AAAATCATTA ATCAGATGAA ACCACGACAG TTGATCATCG TCCATGGCCC ACCAGAGGCC AGTCAAGATC TGGCAGAGTG CTGTCGCGCC TTTGGTGGGA AAGATATTAA AGTGTACATG CCAAAGCTAC ATGAAACAGT TGATGCCACT AGTGAAACTC ACATCTACCA GGTGAGGTTA AAAGACTCAC TTGTCAGCTC TCTTCAGTTT TGTAAGGCAA AAGATGCTGA ATTAGCTTGG ATAGATGGTG TCTTAGATAT GAGAGTTTCC AAAGTGGACA CAGGGGTTAT TTTAGAAGAA GGAGAACTAA AGGATGATGG AGAAGACTCA GAGATGCAAG TGGAAGCTCC CTCAGATTCT AGCGTTATAG CACAACAAAA GGCCATGAAA AGTCTGTTCG GAGATGATGA AAAAGAAACA GGTGAAGAAA GTGAGATCAT TCCTACTTTG GAACCCTTGC CACCTCATGA GGTTCCTGGA CATCAGTCAG TTTTTATGAA TGAACCAAGG CTGTCAGACT TCAAGCAAGT TCTCTTACGG GAGGGGATTC AAGCTGAATT TGTAGGAGGT GTACTTGTTT GCAACAATCA AGTAGCAGTC CGCAGAACGG AAACTGGACG CATTGGATTA GAAGGCTGCC TTTGTCAAGA TTTTTATAGG ATAAGAGACC TTTTATATGA ACAATATGCC ATTGTATAA
Product type
ORF clone
Antigen Gene Information

Related Products

Cat#Product NameHost CellGene SymbolSpeciesPrice
CSC-SC003589Panoply™ Human CPSF2 Over-expressing Stable Cell Line HEK293 ,CHO, etc.CPSF2HumanInquiry
CSC-DC003589Panoply™ Human CPSF2 Knockdown Stable Cell Line HEK293 ,Hela, etc.CPSF2HumanInquiry
Cat#Product NameSize/FormSpeciesPrice
CDCB163288Chicken CPSF2 ORF Clone (NM_001031208) ~5ugChickenInquiry
CDCB167887Danio rerio CPSF2 ORF Clone (NM_001002384) ------Danio rerio (zebrafish)Inquiry
CDCB189719Rabbit CPSF2 ORF clone (XM_002719594.2) ------RabbitInquiry
CDCR373494Rat Cpsf2 ORF Clone(NM_001106753.1) ------RatInquiry
CDFR006481Rat Cpsf2 cDNA Clone(NM_001106753.1) 10 ugRatInquiry

Quick Inquiry

Please input "biogene" as verification code.

CPSF2 Related Products

Transfected Stable Cell Lines

By Gene symbol(2)
+Expand
By Species(2)
+Expand

Premade Virus Particles

By Gene symbol(1)
+Expand
By Species(1)
+Expand

Clones

By Gene symbol(6)
+Expand
By Vector Name(2)
+Expand

Contact Us

USA

Europe

CBpromise   

Our promise to you:
Guaranteed product quality, expert customer support.

24x7 CUSTOMER SERVICE
CONTACT US TO ORDER