Tel: 1-631-626-9181 (USA)    44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CLEC2B ORF clone (BC005254)

Cat.No.
CDCB160117
Description
ORF Clone of Homo sapiens C-type lectin domain family 2, member B DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
450 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGATGACCA AACATAAAAA GTGTTTTATA ATTGTTGGTG TTTTAATAAC AACTAATATT ATTACTCTGA TAGTTAAACT AACTCGAGAT TCTCAGAGTT TATGCCCCTA TGATTGGATT GGTTTCCAAA ACAAATGCTA TTATTTCTCT AAAGAAGAAG GAGATTGGAA TTCAAGTAAA TACAACTGTT CCACTCAACA TGCCGACCTA ACTATAATTG ACAACATAGA AGAAACGAAT TTTCTTAGGC GGTATAAATG CAGTTCTGAT CACTGGATTG GACTGAAGAT GGCAAAAAAT CGAACAGGAC AATGGGTAGA TGGAGCTACA TTTACCAAAT CGTTTGGCAT GAGAGGGAGT GAAGGATGTG CCTACCTCAG CGATGATGGT GCAGCAACAG CTAGATGTTA CACCGAAAGA AAATGGATTT GCAGGAAAAG AATACACTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens C-type lectin domain family 2, member B DNA.
Gene Symbol
CLEC2B
Synonyms
AICL; IFNRG1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
mRNA Refseq
BC005254

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.