Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)

Human CHD1 ORF clone (BC117134)

See other products for CHD1
Cat.No.
CDCB157599
Product Description
ORF Clone of Homo sapiens chromodomain helicase DNA binding protein 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
Gene symbol
CHD1
ORF size
5130 bp
Species
Human
Sequence
ATGAATGGAC ACAGTGATGA AGAAAGTGTT AGAAACAGTA GTGGAGAATC AAGCCAGTCG GATGATGATT CTGGGTCAGC TTCAGGCTCT GGATCTGGTT CGAGTTCTGG AAGCAGTAGT GATGGAAGCA GTAGCCAGTC AGGTAGCAGT GACTCTGACT CCGGATCTGA ATCAGGCAGT CAGTCAGAGT CTGAGTCAGA CACTTCCCGA GAAAACAAAG TTCAAGCAAA ACCACCGAAA GTTGATGGAG CTGAGTTTTG GAAATCTAGT CCTAGTATTC TGGCCGTTCA GAGATCTGCA ATCCTCAAGA AGCAGCAACA GCAGCAGCAG CAACAACAAC ATCAAGCCTC ATCTAATAGC GGATCAGAAG AGGATTCCTC TAGCAGTGAA GATTCCGATG ACTCATCAAG TGAGGTCAAA AGGAAAAAGC ATAAAGATGA AGATTGGCAA ATGTCTGGGT CAGGATCTCC ATCTCAGTCT GGTTCAGATT CAGAATCTGA AGAAGAGAGA GAGAAAAGCA GTTGTGATGA AACAGAATCT GATTATGAGC CAAAAAACAA AGTCAAAAGC AGAAAACCTC AAAATAGATC TAAGTCAAAA AATGGAAAGA AGATTCTTGG ACAAAAAAAG AGACAGATTG ATTCATCTGA GGAGGATGAT GATGAAGAAG ATTATGATAA TGATAAAAGA AGTTCTCGTC GCCAAGCAAC TGTTAATGTT AGCTATAAGG AGGATGAAGA AATGAAAACA GATTCTGATG ACCTACTGGA AGTCTGTGGA GAGGATGTTC CTCAACCTGA GGAAGAGGAA TTTGAAACCA TAGAAAGATT TATGGATTGT CGGATTGGGA GAAAAGGAGC TACTGGTGCT ACTACAACCA TCTATGCAGT TGAAGCAGAT GGTGACCCAA ATGCAGGCTT TGAAAAAAAC AAAGAACCAG GAGAGATTCA GTATTTAATT AAATGGAAAG GATGGTCCCA TATCCACAAC ACTTGGGAGA CAGAAGAAAC CCTCAAGCAG CAGAATGTTA GAGGAATGAA AAAATTGGAT AATTATAAGA AAAAAGATCA GGAAACAAAA AGATGGTTGA AAAATGCCTC TCCAGAAGAT GTGGAATATT ATAATTGCCA GCAAGAACTT ACAGATGATC TACATAAACA GTATCAAATA GTGGAACGTA TAATTGCTCA TTCCAATCAA AAGTCAGCAG CTGGTTATCC TGATTATTAC TGCAAATGGC AGGGCCTTCC ATACTCAGAG TGCAGCTGGG AAGATGGAGC TCTCATTTCC AAAAAGTTTC AAGCATGCAT TGATGAGTAT TTTAGCAGGA ACCAATCAAA AACCACTCCT TTTAAAGATT GCAAAGTATT AAAACAAAGG CCAAGGTTTG TAGCCCTGAA GAAGCAGCCA TCCTATATTG GAGGACATGA GGGCTTAGAA TTAAGAGATT ATCAACTGAA TGGTTTAAAT TGGCTTGCTC ATTCTTGGTG CAAAGGAAAT AGTTGCATAC TCGCTGATGA AATGGGCCTT GGAAAAACAA TACAGACGAT CTCATTTCTG AATTATTTGT TTCATGAACA TCAATTATAT GGACCTTTTT TATTGGTAGT ACCGCTCTCC ACTCTTACTT CCTGGCAAAG GGAAATTCAG ACTTGGGCTT CTCAAATGAA TGCTGTGGTT TATTTAGGTG ACATTAACAG CAGAAACATG ATAAGAACTC ATGAATGGAC GCATCATCAG ACCAAACGGT TAAAATTTAA TATATTGTTA ACAACTTATG AAATTTTATT AAAAGATAAG GCATTCCTTG GAGGTCTAAA TTGGGCATTT ATAGGTGTTG ATGAAGCACA CCGATTAAAG AATGATGACT CCCTTCTGTA TAAAACTTTA ATAGATTTTA AATCCAATCA TCGTCTCCTT ATCACTGGAA CTCCTCTACA GAATTCCCTC AAAGAGCTCT GGTCTTTGCT ACATTTCATT ATGCCAGAAA AGTTTTCTTC CTGGGAAGAT TTTGAAGAAG AACATGGCAA AGGGAGAGAA TATGGTTATG CAAGCCTTCA CAAGGAGCTT GAGCCATTTC TGTTACGCCG AGTTAAGAAA GATGTGGAAA AATCTCTTCC TGCCAAGGTT GAGCAGATTT TAAGAATGGA AATGAGTGCT TTACAGAAAC AATATTACAA ATGGATTTTA ACTAGGAATT ACAAAGCCCT CAGCAAAGGT TCCAAGGGCA GTACCTCAGG CTTTTTGAAC ATTATGATGG AGCTAAAGAA ATGTTGTAAC CATTGCTACC TCATTAAACC ACCAGATAAT AATGAATTCT ATAATAAACA GGAGGCCTTA CAACACTTAA TTCGTAGTAG CGGAAAATTG ATTCTTCTTG ACAAGCTATT AATTCGCCTA AGAGAACGAG GCAATCGAGT TCTTATTTTT TCACAAATGG TGCGGATGTT AGATATACTT GCAGAATATT TGAAATATCG TCAATTCCCC TTTCAAAGAT TAGATGGATC AATAAAAGGA GAACTGAGGA AACAAGCTCT AGATCATTTT AATGCTGAGG GATCAGAGGA TTTTTGCTTT TTGCTGTCCA CAAGAGCTGG AGGTCTAGGG ATTAATTTAG CCTCTGCTGA CACTGTTGTT ATATTTGATT CCGATTGGAA TCCACAGAAT GATCTTCAGG CACAGGCTAG AGCCCATCGA ATTGGGCAAA AGAAACA

Quick Inquiry

Please input "biogene" as verification code.

CHD1 Related Products

Transfected Stable Cell Lines

By Gene symbol(3)
+Expand
By Species(2)
+Expand

Premade Virus Particles

By Gene symbol(1)
+Expand
By Species(1)
+Expand

Clones

By Gene symbol(12)
+Expand
By MicroRNA Accession No.(1)
+Expand
By Selection(1)
+Expand

Cell Lysate

By Gene symbol(1)
+Expand

Contact Us

USA

Europe

CBpromise   

Our promise to you:
Guaranteed product quality, expert customer support.

24x7 CUSTOMER SERVICE
CONTACT US TO ORDER