Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CHD1 ORF clone (BC117134)

Cat.No.
CDCB157599
Human CHD1 ORF clone (BC117134)
Description
ORF Clone of Homo sapiens chromodomain helicase DNA binding protein 1 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORFSize
5130 bp
Sequence
ATGAATGGAC ACAGTGATGA AGAAAGTGTT AGAAACAGTA GTGGAGAATC AAGCCAGTCG GATGATGATT CTGGGTCAGC TTCAGGCTCT GGATCTGGTT CGAGTTCTGG AAGCAGTAGT GATGGAAGCA GTAGCCAGTC AGGTAGCAGT GACTCTGACT CCGGATCTGA ATCAGGCAGT CAGTCAGAGT CTGAGTCAGA CACTTCCCGA GAAAACAAAG TTCAAGCAAA ACCACCGAAA GTTGATGGAG CTGAGTTTTG GAAATCTAGT CCTAGTATTC TGGCCGTTCA GAGATCTGCA ATCCTCAAGA AGCAGCAACA GCAGCAGCAG CAACAACAAC ATCAAGCCTC ATCTAATAGC GGATCAGAAG AGGATTCCTC TAGCAGTGAA GATTCCGATG ACTCATCAAG TGAGGTCAAA AGGAAAAAGC ATAAAGATGA AGATTGGCAA ATGTCTGGGT CAGGATCTCC ATCTCAGTCT GGTTCAGATT CAGAATCTGA AGAAGAGAGA GAGAAAAGCA GTTGTGATGA AACAGAATCT GATTATGAGC CAAAAAACAA AGTCAAAAGC AGAAAACCTC AAAATAGATC TAAGTCAAAA AATGGAAAGA AGATTCTTGG ACAAAAAAAG AGACAGATTG ATTCATCTGA GGAGGATGAT GATGAAGAAG ATTATGATAA TGATAAAAGA AGTTCTCGTC GCCAAGCAAC TGTTAATGTT AGCTATAAGG AGGATGAAGA AATGAAAACA GATTCTGATG ACCTACTGGA AGTCTGTGGA GAGGATGTTC CTCAACCTGA GGAAGAGGAA TTTGAAACCA TAGAAAGATT TATGGATTGT CGGATTGGGA GAAAAGGAGC TACTGGTGCT ACTACAACCA TCTATGCAGT TGAAGCAGAT GGTGACCCAA ATGCAGGCTT TGAAAAAAAC AAAGAACCAG GAGAGATTCA GTATTTAATT AAATGGAAAG GATGGTCCCA TATCCACAAC ACTTGGGAGA CAGAAGAAAC CCTCAAGCAG CAGAATGTTA GAGGAATGAA AAAATTGGAT AATTATAAGA AAAAAGATCA GGAAACAAAA AGATGGTTGA AAAATGCCTC TCCAGAAGAT GTGGAATATT ATAATTGCCA GCAAGAACTT ACAGATGATC TACATAAACA GTATCAAATA GTGGAACGTA TAATTGCTCA TTCCAATCAA AAGTCAGCAG CTGGTTATCC TGATTATTAC TGCAAATGGC AGGGCCTTCC ATACTCAGAG TGCAGCTGGG AAGATGGAGC TCTCATTTCC AAAAAGTTTC AAGCATGCAT TGATGAGTAT TTTAGCAGGA ACCAATCAAA AACCACTCCT TTTAAAGATT GCAAAGTATT AAAACAAAGG CCAAGGTTTG TAGCCCTGAA GAAGCAGCCA TCCTATATTG GAGGACATGA GGGCTTAGAA TTAAGAGATT ATCAACTGAA TGGTTTAAAT TGGCTTGCTC ATTCTTGGTG CAAAGGAAAT AGTTGCATAC TCGCTGATGA AATGGGCCTT GGAAAAACAA TACAGACGAT CTCATTTCTG AATTATTTGT TTCATGAACA TCAATTATAT GGACCTTTTT TATTGGTAGT ACCGCTCTCC ACTCTTACTT CCTGGCAAAG GGAAATTCAG ACTTGGGCTT CTCAAATGAA TGCTGTGGTT TATTTAGGTG ACATTAACAG CAGAAACATG ATAAGAACTC ATGAATGGAC GCATCATCAG ACCAAACGGT TAAAATTTAA TATATTGTTA ACAACTTATG AAATTTTATT AAAAGATAAG GCATTCCTTG GAGGTCTAAA TTGGGCATTT ATAGGTGTTG ATGAAGCACA CCGATTAAAG AATGATGACT CCCTTCTGTA TAAAACTTTA ATAGATTTTA AATCCAATCA TCGTCTCCTT ATCACTGGAA CTCCTCTACA GAATTCCCTC AAAGAGCTCT GGTCTTTGCT ACATTTCATT ATGCCAGAAA AGTTTTCTTC CTGGGAAGAT TTTGAAGAAG AACATGGCAA AGGGAGAGAA TATGGTTATG CAAGCCTTCA CAAGGAGCTT GAGCCATTTC TGTTACGCCG AGTTAAGAAA GATGTGGAAA AATCTCTTCC TGCCAAGGTT GAGCAGATTT TAAGAATGGA AATGAGTGCT TTACAGAAAC AATATTACAA ATGGATTTTA ACTAGGAATT ACAAAGCCCT CAGCAAAGGT TCCAAGGGCA GTACCTCAGG CTTTTTGAAC ATTATGATGG AGCTAAAGAA ATGTTGTAAC CATTGCTACC TCATTAAACC ACCAGATAAT AATGAATTCT ATAATAAACA GGAGGCCTTA CAACACTTAA TTCGTAGTAG CGGAAAATTG ATTCTTCTTG ACAAGCTATT AATTCGCCTA AGAGAACGAG GCAATCGAGT TCTTATTTTT TCACAAATGG TGCGGATGTT AGATATACTT GCAGAATATT TGAAATATCG TCAATTCCCC TTTCAAAGAT TAGATGGATC AATAAAAGGA GAACTGAGGA AACAAGCTCT AGATCATTTT AATGCTGAGG GATCAGAGGA TTTTTGCTTT TTGCTGTCCA CAAGAGCTGG AGGTCTAGGG ATTAATTTAG CCTCTGCTGA CACTGTTGTT ATATTTGATT CCGATTGGAA TCCACAGAAT GATCTTCAGG CACAGGCTAG AGCCCATCGA ATTGGGCAAA AGAAACA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.