Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CD44 ORF clone (BC004372)

Cat.No.
CDCB160194
Description
ORF Clone of Homo sapiens CD44 molecule (Indian blood group) DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
2100 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGACAAGT TTTGGTGGCA CGCAGCCTGG GGACTCTGCC TCGTGCCGCT GAGCCTGGCG CAGATCGATT TGAATATAAC CTGCCGCTTT GCAGGTGTAT TCCACGTGGA GAAAAATGGT CGCTACAGCA TCTCTCGGAC GGAGGCCGCT GACCTCTGCA AGGCTTTCAA TAGCACCTTG CCCACAATGG CCCAGATGGA GAAAGCTCTG AGCATCGGAT TTGAGACCTG CAGGTATGGG TTCATAGAAG GGCATGTGGT GATTCCCCGG ATCCACCCCA ACTCCATCTG TGCAGCAAAC AACACAGGGG TGTACATCCT CACATCCAAC ACCTCCCAGT ATGACACATA TTGCTTCAAT GCTTCAGCTC CACCTGAAGA AGATTGTACA TCAGTCACAG ACCTGCCCAA TGCCTTTGAT GGACCAATTA CCATAACTAT TGTTAACCGT GATGGCACCC GCTATGTCCA GAAAGGAGAA TACAGAACGA ATCCTGAAGA CATCTACCCC AGCAACCCTA CTGATGATGA CGTGAGCAGC GGCTCCTCCA GTGAAAGGAG CAGCACTTCA GGAGGTTACA TCTTTTACAC CTTTTCTACT GTACACCCCA TCCCAGACGA AGACAGTCCC TGGATCACCG ACAGCACAGA CAGAATCCCT GCTACCAGTA CGTCTTCAAA TACCATCTCA GCAGGCTGGG AGCCAAATGA AGAAAATGAA GATGAAAGAG ACAGACACCT CAGTTTTTCT GGATCAGGCA TTGATGATGA TGAAGATTTT ATCTCCAGCA CCATTTCAAC CACACCACGG GCTTTTGACC ACACAAAACA GAACCAGGAC TGGACCCAGT GGAACCCAAG CCATTCAAAT CCGGAAGTGC TACTTCAGAC AACCACAAGG ATGACTGATG TAGACAGAAA TGGCACCACT GCTTATGAAG GAAACTGGAA CCCAGAAGCA CACCCTCCCC TCATTCACCA TGAGCATCAT GAGGAAGAAG AGACCCCACA TTCTACAAGC ACAATCCAGG CAACTCCTAG TAGTACAACG GAAGAAACAG CTACCCAGAA GGAACAGTGG TTTGGCAACA GATGGCATGA GGGATATCGC CAAACACCCA GAGAAGACTC CCATTCGACA ACAGGGACAG CTGCAGCCTC AGCTCATACC AGCCATCCAA TGCAAGGAAG GACAACACCA AGCCCAGAGG ACAGTTCCTG GACTGATTTC TTCAACCCAA TCTCACACCC CATGGGACGA GGTCATCAAG CAGGAAGAAG GATGGATATG GACTCCAGTC ATAGTACAAC GCTTCAGCCT ACTGCAAATC CAAACACAGG TTTGGTGGAA GATTTGGACA GGACAGGACC TCTTTCAATG ACAACGCAGC AGAGTAATTC TCAGAGCTTC TCTACATCAC ATGAAGGCTT GGAAGAAGAT AAAGACCATC CAACAACTTC TACTCTGACA TCAAGCAATA GGAATGATGT CACAGGTGGA AGAAGAGACC CAAATCATTC TGAAGGCTCA ACTACTTTAC TGGAAGGTTA TACCTCTCAT TACCCACACA CGAAGGAAAG CAGGACCTTC ATCCCAGTGA CCTCAGCTAA GACTGGGTCC TTTGGAGTTA CTGCAGTTAC TGTTGGAGAT TCCAACTCTA ATGTCAATCG TTCCTTATCA GGAGACCAAG ACACATTCCA CCCCAGTGGG GGGTCCCATA CCACTCATGG ATCTGAATCA GATGGACACT CACATGGGAG TCAAGAAGGT GGAGCAAACA CAACCTCTGG TCCTATAAGG ACACCCCAAA TTCCAGAATG GCTGATCATC TTGGCATCCC TCTTGGCCTT GGCTTTGATT CTTGCAGTTT GCATTGCAGT CAACAGTCGA AGAAGGTGTG GGCAGAAGAA AAAGCTAGTG ATCAACAGTG GCAATGGAGC TGTGGAGGAC AGAAAGCCAA GTGGACTCAA CGGAGAGGCC AGCAAGTCTC AGGAAATGGT GCATTTGGTG AACAAGGAGT CGTCAGAAAC TCCAGACCAG TTTATGACAG CTGATGAGAC AAGGAACCTG CAGAATGTGG ACATGAAGAT TGGGGTGTAA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens CD44 molecule (Indian blood group) DNA.
Gene Symbol
CD44

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.