Tel: 1-631-626-9181 (USA)    44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human CALU ORF clone (BC013383)

Cat.No.
CDCB159932
Description
ORF Clone of Homo sapiens calumenin DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
948 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGACCTGC GACAGTTTCT TATGTGCCTG TCCCTGTGCA CAGCCTTTGC CTTGAGCAAA CCCACAGAAA AGAAGGACCG TGTACATCAT GAGCCTCAGC TCAGTGACAA GGTTCACAAT GATGCTCAGA GTTTTGATTA TGACCATGAT GCCTTCTTGG GTGCTGAAGA AGCAAAGACC TTTGATCAGC TGACACCAGA AGAGAGCAAG GAAAGGCTTG GAAAGATTGT AAGTAAAATA GATGGCGACA AGGACGGGTT TGTCACTGTG GATGAGCTCA AAGACTGGAT TAAATTTGCA CAAAAGCGCT GGATTTACGA GGATGTAGAG CGACAGTGGA AGGGGCATGA CCTCAATGAG GACGGCCTCG TTTCCTGGGA GGAGTATAAA AATGCCACCT ACGGCTACGT TTTAGATGAT CCAGATCCTG ATGATGGATT TAACTATAAA CAGATGATGG TTAGAGATGA GCGGAGGTTT AAAATGGCAG ACAAGGATGG AGACCTCATT GCCACCAAGG AGGAGTTCAC AGCTTTCCTG CACCCTGAGG AGTATGACTA CATGAAAGAT ATAGTAGTAC AGGAAACAAT GGAAGATATA GATAAGAATG CTGATGGTTT CATTGATCTA GAAGAGTATA TTGGTGACAT GTACAGCCAT GATGGGAATA CTGATGAGCC AGAATGGGTA AAGACAGAGC GAGAGCAGTT TGTTGAGTTT CGGGATAAGA ACCGTGATGG GAAGATGGAC AAGGAAGAGA CCAAAGACTG GATCCTTCCC TCAGACTATG ATCATGCAGA GGCAGAAGCC AGGCACCTGG TCTATGAATC AGACCAAAAC AAGGATGGCA AGCTTACCAA GGAGGAGATC GTTGACAAGT ATGACTTATT TGTTGGCAGC CAGGCCACAG ATTTTGGGGA GGCCTTAGTA CGGCATGATG AGTTCTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens calumenin DNA.
Gene Symbol
CALU
Synonyms
CALU
mRNA Refseq
BC013383

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.