Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human C8A ORF clone (BC132913)

Cat.No.
CDCB159496
Description
ORF Clone of Homo sapiens complement component 8, alpha polypeptide DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORF Size
1755 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTTTGCTG TTGTTTTCTT CATCTTGTCT TTGATGACTT GTCAGCCTGG GGTAACTGCA CAGGAGAAGG TGAACCAGAG AGTAAGACGG GCAGCTACAC CCGCAGCAGT TACCTGCCAG CTGAGCAACT GGTCAGAGTG GACAGATTGC TTTCCGTGCC AGGACAAAAA GTACCGACAC CGGAGCCTCT TGCAGCCAAA CAAGTTTGGG GGAACCATCT GCAGTGGTGA CATCTGGGAT CAAGCCAGCT GCTCCAGTTC TACAACTTGT GTAAGGCAAG CACAGTGTGG ACAGGATTTC CAGTGTAAGG AGACAGGTCG CTGCCTGAAA CGCCACCTTG TGTGTAATGG AGACCAGGAC TGCCTTGATG GCTCTGATGA GGACGACTGT GAAGATGTCA GGGCCATTGA CGAAGACTGC AGCCAGTATG AACCAATTCC AGGATCACAG AAGGCAGCCT TGGGGTACAA TATCCTGACC CAGGAAGATG CTCAGAGTGT GTACGATGCC AGTTATTATG GGGGCCAGTG TGAGACGGTA TACAATGGGG AATGGAGGGA GCTTCGATAT GACTCCACCT GTGAACGTCT CTACTATGGA GATGATGAGA AATACTTTCG GAAACCCTAC AACTTTCTGA AGTACCACTT TGAAGCCCTG GCAGATACTG GAATCTCCTC AGAGTTTTAT GATAATGCAA ATGACCTTCT TTCCAAAGTT AAAAAAGACA AGTCTGACTC ATTTGGAGTG ACCATCGGCA TAGGCCCAGC CGGCAGCCCT TTATTGGTGG GTGTAGGTGT ATCCCACTCA CAAGACACTT CATTCTTGAA CGAATTAAAC AAGTATAATG AGAAGAAATT CATTTTCACA AGAATCTTCA CAAAGGTGCA GACTGCACAT TTTAAGATGA GGAAGGATGA CATTATGCTG GATGAAGGAA TGCTGCAGTC ATTAATGGAG CTTCCAGATC AGTACAATTA TGGCATGTAT GCCAAGTTCA TCAATGACTA TGGCACCCAT TACATCACAT CTGGATCCAT GGGTGGCATT TATGAATATA TCCTGGTGAT TGACAAAGCA AAAATGGAAT CCCTTGGTAT TACCAGCAGA GATATCACGA CATGTTTTGG AGGCTCCTTG GGCATTCAAT ATGAAGACAA AATAAATGTT GGTGGAGGTT TATCAGGAGA CCATTGTAAA AAATTTGGAG GTGGCAAAAC TGAAAGGGCC AGGAAGGCCA TGGCTGTGGA AGACATTATT TCTCGGGTGC GAGGTGGCAG TTCTGGCTGG AGCGGTGGCT TGGCACAGAA CAGGAGCACC ATTACATACC GTTCCTGGGG GAGGTCATTA AAGTATAATC CTGTTGTTAT CGATTTTGAG ATGCAGCCTA TCCACGAGGT GCTGCGGCAC ACAAGCCTGG GGCCTCTGGA GGCCAAGCGC CAGAACCTGC GCCGCGCCTT GGACCAGTAT CTGATGGAAT TCAATGCCTG CCGATGTGGG CCTTGCTTCA ACAATGGGGT GCCCATCCTC GAGGGCACCA GCTGCAGGTG CCAGTGCCGC CTGGGTAGCT TGGGTGCTGC CTGTGAGCAA ACACAGACAG AAGGAGCCAA AGCAGATGGG AGCTGGAGTT GCTGGAGCTC CTGGTCTGTA TGCAGAGCAG GCATCCAGGA AAGGAGAAGA GAGTGTGACA ATCCAGCACC TCAGAATGGA GGGGCCTCGT GTCCAGGGCG GAAAGTACAG ACGCAGGCTT GCTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens complement component 8, alpha polypeptide DNA.
C8A
C8A

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.