Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ARSK ORF clone (BC130329)

Cat.No.
CDCB159500
Human ARSK ORF clone (BC130329)
Description
ORF Clone of Homo sapiens arylsulfatase family, member K DNA. Identical with the Gene Bank Ref.ID sequence.
ORFSize
1611 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCTACTGC TGTGGGTGTC GGTGGTCGCA GCCTTGGCGC TGGCGGTACT GGCCCCCGGA GCAGGGGAGC AGAGGCGGAG AGCAGCCAAA GCGCCCAATG TGGTGCTGGT CGTGAGCGAC TCCTTCGATG GAAGGTTAAC ATTTCATCCA GGAAGTCAGG TAGTGAAACT TCCTTTTATC AACTTTATGA AGACACGTGG GACTTCCTTT CTGAATGCCT ACACAAACTC TCCAATTTGT TGCCCATCAC GCGCAGCAAT GTGGAGTGGC CTCTTCACTC ACTTAACAGA ATCTTGGAAT AATTTTAAGG GTCTAGATCC AAATTATACA ACATGGATGG ATGTCATGGA GAGGCATGGC TACCGAACAC AGAAATTTGG GAAACTGGAC TATACTTCAG GACATCACTC CATTAGTAAT CGTGTGGAAG CGTGGACAAG AGATGTTGCT TTCTTACTCA GACAAGAAGG CAGGCCCATG GTTAATCTTA TCCGTAACAG GACTAAAGTC AGAGTGATGG AAAGGGATTG GCAGAATACA GACAAAGCAG TAAACTGGTT AAGAAAGGAA GCAATTAATT ACACTGAACC ATTTGTTATT TACTTGGGAT TAAATTTACC ACACCCTTAC CCTTCACCAT CTTCTGGAGA AAATTTTGGA TCTTCAACAT TTCACACATC TCTTTATTGG CTTGAAAAAG TGTCTCATGA TGCCATCAAA ATCCCAAAGT GGTCACCTTT GTCAGAAATG CACCCTGTAG ATTATTACTC TTCTTATACA AAAAACTGCA CTGGAAGATT TACAAAAAAA GAAATTAAGA ATATTAGAGC ATTTTATTAT GCTATGTGTG CTGAGACAGA TGCCATGCTT GGTGAAATTA TTTTGGCCCT TCATCAATTA GATCTTCTTC AGAAAACTAT TGTCATATAC TCCTCAGACC ATGGAGAGCT GGCCATGGAA CATCGACAGT TTTATAAAAT GAGCATGTAC GAGGCTAGTG CACATGTTCC GCTTTTGATG ATGGGACCAG GAATTAAAGC CGGCCTACAA GTATCAAATG TGGTTTCTCT TGTGGATATT TACCCTACCA TGCTTGATAT TGCTGGAATT CCTCTGCCTC AGAACCTGAG TGGATACTCT TTGTTGCCGT TATCATCAGA AACATTTAAG AATGAACATA AAGTCAAAAA CCTGCATCCA CCCTGGATTC TGAGTGAATT CCATGGATGT AATGTGAATG CCTCCACCTA CATGCTTCGA ACTAACCACT GGAAATATAT AGCCTATTCG GATGGTGCAT CAATATTGCC TCAACTCTTT GATCTTTCCT CGGATCCAGA TGAATTAACA AATGTTGCTG TAAAATTTCC AGAAATTACT TATTCTTTGG ATCAGAAGCT TCATTCCATT ATAAACTACC CTAAAGTTTC TGCTTCTGTC CACCAGTATA ATAAAGAGCA GTTTATCAAG TGGAAACAAA GTATAGGACA GAATTATTCA AACGTTATAG CAAATCTTAG GTGGCACCAA GACTGGCAGA AGGAACCAAG GAAGTATGAA AATGCAATTG ATCAGTGGCT TAAAACCCAT ATGAATCCAA GAGCAGTTTG A
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens arylsulfatase family, member K DNA.
ARSK
TSULF, DKFZp313G1735, ARSK
BC130329

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.