Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ANKS1B ORF clone (BC068451)

Cat.No.
CDCB158205
Description
ORF Clone of Homo sapiens ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1B DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
1074 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGCTAATG GATTTGACAA TGTGCAGTTT ATGGGAAGCA ATGTTATGGA AGATCAGGAT TTGTTGGAAA TTGGAATCCT TAATTCTGGG CACAGACAAA GAATTCTACA GGCAATCCAG CTCCTTCCAA AGATGAGACC CATTGGGCAT GATGGCTACC ATCCCACCTC TGTAGCTGAG TGGCTGGATT CCATTGAACT GGGCGACTAC ACCAAAGCCT TTCTAATTAA TGGCTACACT TCGATGGACC TGTTGAAAAA AATCTGGGAG GTTGAACTTA TTAATCAGTC GTCTGTCTGT GAAATATGGA CGAATCAGAA CGCAGGATTT CCTTTCTCAG CGATCCATCA GGTTCATAAT ACAGGAGACT GGGGAGAACC TTCCATTACC TTGCGACCTC CGAATGAAGC CACAGCCTCT ACCCCGGTAC AGTACTGGCA GCATCACCCA GAAAAGCTTA TCTTCCAGTC GTGTGATTAC AAAGCTTTTT ATTTAGGTTC TATGCTGATA AAAGAGCTTA GGGGGACAGA ATCAACCCAA GATGCTTGTG CAAAAATGCG GGCTAACTGT CAGAAGTCTA CAGAGCAAAT GAAGAAGGTC CCTACTATTA TTCTTTCTGT CTCATATAAA GGAGTCAAAT TTATTGATGC AACAAATAAG AACATAATTG CTGAGCATGA AATTCGTAAT ATCTCCTGTG CTGCCCAGGA CCCAGAAGAC CTCTCAACAT TTGCCTATAT CACAAAAGAT TTGAAGTCTA ATCACCACTA CTGTCATGTG TTTACTGCCT TTGATGTGAA TTTAGCCTAT GAAATCATCC TAACCCTGGG ACAGGCATTC GAAGTCGCTT ACCAGCTAGC ACTACAAGCA AGAAAAGGGG GACACTCCTC CACACTTCCA GAAAGCTTTG AAAACAAACC CTCCAAACCC ATCCCCAAGC CCCGCGTTAG CATTCGCAAG TCCGTGATCG ACCGATCTGA GCAAAAGACT CTGGCCAATC TACCGTGGAT TGTGGAGCCG GGCCAAGAAG CCAAGAGGGG CATTAATACC AAGTATGAAA CCACGATTTT CTGA
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1B DNA.
ANKS1B
EB1, AIDA, EB-1, ANKS2, AIDA-1, cajalin-2
BC068451

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.