Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ANGEL2 ORF clone (BC047469)

Cat.No.
CDCB158407
Description
ORF Clone of Homo sapiens angel homolog 2 (Drosophila) DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
861 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGTCCTATA ATATACTTTC ACAAGATTTA CTGGAAGATA ACTCTCACCT TTATAGACAT TGCCGGCGGC CAGTATTACA CTGGAGTTTT AGGTTTCCCA ATATTCTGAA AGAAATTAAA CATTTTGATG CAGACGTACT TTGTTTGCAA GAAGTTCAAG AAGATCATTA TGGAGCAGAG ATCAGGCCAA GTTTGGAATC ACTGGGTTAT CACTGTGAAT ATAAGATGCG GACAGGAAGG AAACCTGATG GCTGTGCTAT TTGCTTCAAA CATTCCAAAT TTTCACTCTT GTCAGTGAAC CCAGTGGAAT TCTTCCGCCC TGATATTTCT CTGTTGGACA GAGACAATGT TGGATTAGTT TTACTCTTAC AGCCCAAAAT TCCATATGCT GCCTGCCCTG CAATCTGCGT AGCAAATACG CATCTGTTGT ATAATCCAAG GCGAGGTGAT ATTAAGCTGA CGCAATTGGC AATGCTACTG GCAGAGATTT CCAGTGTTGC CCACCAGAAA GATGGCAGCT TCTGCCCTAT TGTTATGTGT GGTGACTTTA ATTCTGTTCC TGGTTCTCCA CTATATAGTT TCATAAAGGA AGGAAAATTG AATTATGAAG GACTTCCCAT AGGAAAGGTA TCTGGCCAGG AACAGTCTTC ACGGGGACAA AGAATTTTAT CTATTCCAAT TTGGCCCCCA AACCTAGGTA TCTCACAGAA CTGTGTGTAT GAGGTACAGC AGGTACCAAA AGTAGAAAAG ACAGACAGTG ATCTGACACA AACACAGCTG AAGCAAACAG AGGTCCTAGT GACAGCTGAA AAATTGTCTT CAAATTTACA GCACCATTTC AGTTTGTCAT CTGTTTATTA A
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens angel homolog 2 (Drosophila) DNA.
Gene Symbol
ANGEL2
Synonyms
KIAA0759L
mRNA Refseq
BC047469

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.