Tel: 1-631-626-9181 (USA)    44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ACSBG2 ORF clone (BC022027)

Cat.No.
CDCB158626
Description
ORF Clone of Homo sapiens acyl-CoA synthetase bubblegum family member 2 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2001 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGACTGGAA CCCCAAAGAC TCAAGAAGGA GCTAAAGATC TTGAAGTAGA CATGAATAAA ACAGAAGTTA CTCCCAGGCT GTGGACCACC TGTCGAGATG GAGAAGTCCT TCTGAGGCTA TCCAAACACG GACCAGGCCA TGAGACCCCG ATGACCATCC CTGAATTTTT TCGAGAGTCA GTCAACCGAT TTGGAACTTA TCCAGCCCTC GCATCCAAGA ATGGCAAAAA GTGGGAAATT CTGAATTTCA ACCAGTACTA TGAGGCTTGT CGGAAGGCTG CAAAATCCTT GATCAAGCTG GGTTTGGAGC GTTTCCACGG AGTTGGTATC CTGGGGTTTA ACTCTGCAGA GTGGTTTATC ACTGCTGTTG GTGCCATCCT AGCCGGGGGT CTTTGTGTTG GTATTTATGC CACCAACTCT GCCGAGGCTT GTCAATATGT CATCACTCAT GCCAAAGTGA ACATCTTGCT GGTTGAGAAT GATCAACAGT TACAGAAAAT CCTTTCGATT CCACAGAGCA GCCTAGAGCC CCTAAAAGCG ATCATCCAGT ACAGACTGCC AATGAAGAAG AACAACAACT TGTACTCTTG GGATGATTTC ATGGAACTTG GCAGAAGTAT CCCTGACACC CAACTGGAGC AGGTCATCGA GAGCCAGAAG GCGAATCAAT GCGCAGTGCT CATCTACACT TCAGGGACCA CAGGCATACC CAAGGGAGTG ATGCTCAGTC ATGACAACAT CACGTGGATT GCAGGAGCAG TGACAAAGGA CTTTAAACTG ACAGACAAGC ATGAGACGGT GGTTAGCTAC CTCCCACTCA GCCATATTGC AGCACAGATG ATGGACATCT GGGTACCCAT AAAGATTGGG GCGCTCACAT ACTTTGCTCA AGCAGATGCT CTCAAGGGCA CCTTGGTAAG TACTCTAAAG GAGGTAAAAC CTACTGTCTT CATTGGAGTG CCTCAAATTT GGGAGAAGAT ACATGAGATG GTGAAGAAAA ATAGTGCCAA GTCCATGGGC TTGAAGAAGA AGGCATTCGT GTGGGCAAGA AACATTGGCT TCAAGGTCAA CTCAAAAAAG ATGTTGGGGA AATATAATAC TCCCGTGAGC TACCGCATGG CTAAGACTCT CGTGTTCAGC AAAGTCAAGA CATCCCTTGG CTTGGATCAC TGTCACTCTT TTATCAGTGG GACTGCGCCC CTCAACCAAG AGACTGCCGA GTTCTTTCTA AGCTTGGACA TACCTATAGG CGAGTTGTAT GGGTTGAGTG AAAGCTCGGG ACCCCACACG ATATCCAACC AGAATAACTA CAGGCTTCTA AGCTGTGGCA AGATCTTGAC TGGGTGTAAG AATATGCTGT TCCAGCAGAA CAAGGATGGC ATTGGGGAGA TCTGCCTCTG GGGTAGGCAC ATCTTCATGG GCTATCTGGA AAGTGAGACT GAAACTACAG AGGCCATCGA TGATGAAGGC TGGCTACACT CTGGGGATCT GGGCCAGCTG GACGGTCTGG GTTTCCTCTA TGTCACCGGC CACATCAAAG AAATCCTTAT CACTGCTGGT GGTGAAAATG TGCCCCCCAT TCCTGTTGAG ACCTTGGTTA AGAAGAAGAT CCCCATCATC AGTAACGCCA TGTTAGTAGG AGATAAACTG AAGTTTCTGA GCATGTTGCT GACGCTGAAG TGTGAGATGA ATCAGATGAG CGGAGAACCT CTGGACAAGC TGAACTTTGA GGCCATCAAC TTCTGTCGGG ATCTGGACAG CCAGGCATCC ACCGTGACTG AGATTGTGAA GCAGCAAGAC CCCCTGGTCT ACAAGGCCAT CCAGCAAGGC ATCAATGCTG TGAACCAGGA AGCCATGAAC AATGCACAGA AGATTCAAAA GTGGGTCATC TTGGAGAAGG ACTTTTCCAT CTATGGTGGA GAGCTAGGTC CAATGATGAA ACTTAAGAGA CATTTTGTAG CCCAGAAATA CAAAAAACAA ATTGATCACA TGTACCACTG A
Species
Human
Gene Information
Gene Name
Homo sapiens acyl-CoA synthetase bubblegum family member 2 DNA.
Gene Symbol
ACSBG2

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.