Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Human ABCB5 ORF clone (BC104894)

Cat.No.
CDCB157941
Description
ORF Clone of Homo sapiens ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5 DNA. Identical with the Gene Bank Ref. ID sequence.
ORF Size
2439 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGGTGGATG AGAATGACAT CAGAGCTTTA AATGTGCGGC ATTATCGAGA CCATATTGGA GTGGTTAGTC AAGAGCCTGT TTTGTTCGGG ACCACCATCA GTAACAATAT CAAGTATGGA CGAGATGATG TGACTGATGA AGAGATGGAG AGAGCAGCAA GGGAAGCAAA TGCGTATGAT TTTATCATGG AGTTTCCTAA TAAATTTAAT ACATTGGTAG GGGAAAAAGG AGCTCAAATG AGTGGAGGGC AGAAACAGAG GATCGCAATT GCTCGTGCCT TAGTTCGAAA CCCCAAGATT CTGATTTTAG ATGAGGCTAC GTCTGCCCTG GATTCAGAAA GCAAGTCAGC TGTTCAAGCT GCACTGGAGA AGGCGAGCAA AGGTCGGACT ACAATCGTGG TAGCACACCG ACTTTCTACT ATTCGAAGTG CAGATTTGAT TGTGACCCTA AAGGATGGAA TGCTGGCGGA GAAAGGAGCA CATGCTGAAC TAATGGCAAA ACGAGGTCTA TATTATTCAC TTGTGATGTC ACAGGATATT AAAAAAGCTG ATGAACAGAT GGAGTCAATG ACATATTCTA CTGAAAGAAA GACCAACTCA CTTCCTCTGC ACTCTGTGAA GAGCATCAAG TCAGACTTCA TTGACAAGGC TGAGGAATCC ACCCAATCTA AAGAGATAAG TCTTCCTGAA GTCTCTCTAT TAAAAATTTT AAAGTTAAAC AAGCCTGAAT GGCCTTTTGT GGTTCTGGGG ACATTGGCTT CTGTTCTAAA TGGAACTGTT CATCCAGTAT TTTCCATCAT CTTTGCAAAA ATTATAACCA TGTTTGGAAA TAATGATAAA ACCACATTAA AGCATGATGC AGAAATTTAT TCCATGATAT TCGTCATTTT GGGTGTTATT TGCTTTGTCA GTTATTTCAT GCAGGGATTA TTTTACGGCA GAGCAGGGGA AATTTTAACG ATGAGATTAA GACACTTGGC CTTCAAAGCC ATGTTATATC AGGATATTGC CTGGTTTGAT GAAAAGGAAA ACAGCACAGG AGGCTTGACA ACAATATTAG CCATAGATAT AGCACAAATT CAAGGAGCAA CAGGTTCCAG GATTGGCGTC TTAACACAAA ATGCAACTAA CATGGGACTT TCAGTTATCA TTTCCTTTAT ATATGGATGG GAGATGACAT TCCTGATTCT GAGTATTGCT CCAGTACTTG CCGTGACAGG AATGATTGAA ACCGCAGCAA TGACTGGATT TGCCAACAAA GATAAGCAAG AACTTAAGCA TGCTGGAAAG ATAGCAACTG AAGCTTTGGA GAATATACGT ACTATAGTGT CATTAACAAG GGAAAAAGCC TTCGAGCAAA TGTATGAAGA GATGCTTCAG ACTCAACACA GAAATACCTC GAAGAAAGCA CAGATTATTG GAAGCTGTTA TGCATTCAGC CATGCCTTTA TATATTTTGC CTATGCGGCA GGGTTTCGAT TTGGAGCCTA TTTAATTCAA GCTGGACGAA TGACCCCAGA GGGCATGTTC ATAGTTTTTA CTGCAATTGC ATATGGAGCT ATGGCCATCG GAGAAACGCT CGTTTTGGCT CCTGAATATT CCAAAGCCAA ATCGGGGGCT GCGCATCTGT TTGCCTTGTT GGAAAAGAAA CCAAATATAG ACAGCCGCAG TCAAGAAGGG AAAAAGCCAG ACACATGTGA AGGGAATTTA GAGTTTCGAG AAGTCTCTTT CTTCTATCCA TGTCGCCCAG ATGTTTTCAT CCTCCGTGGC TTATCCCTCA GTATTGAGCG AGGAAAGACA GTAGCATTTG TGGGGAGCAG CGGCTGTGGG AAAAGCACTT CTGTTCAACT TCTGCAGAGA CTTTATGACC CCGTGCAAGG ACAAGTGCTG TTTGATGGTG TGGATGCAAA AGAATTGAAT GTACAGTGGC TCCGTTCCCA AATAGCAATC GTTCCTCAAG AGCCTGTGCT CTTCAACTGC AGCATTGCTG AGAACATCGC CTATGGTGAC AACAGCCGTG TGGTGCCATT AGATGAGATC AAAGAAGCCG CAAATGCAGC AAATATCCAT TCTTTTATTG AAGGTCTCCC TGAGAAATAC AACACACAAG TTGGACTGAA AGGAGCACAG CTTTCTGGCG GCCAGAAACA AAGACTAGCT ATTGCAAGGG CTCTTCTCCA AAAACCCAAA ATTTTATTGT TGGATGAGGC CACTTCAGCC CTCGATAATG ACAGTGAGAA GGTGGTTCAG CATGCCCTTG ATAAAGCCAG GACGGGAAGG ACATGCCTAG TGGTCACTCA CAGGCTCTCT GCAATTCAGA ACGCAGATTT GATAGTGGTT CTGCACAATG GAAAGATAAA GGAACAAGGA ACTCATCAAG AGCTCCTGAG AAATCGAGAC ATATATTTTA AGTTAGTGAA TGCACAGTCA GTGCAGTGA
Species
Human

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.