Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Cynomolgus CDH12 ORF clone

Cat.No.
CDCB156732
Description
ORF Clone of Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) cadherin 12, type 2 (N-cadherin 2) DNA. Identical with XM_001099834.2 [ Macaca mulatta (Rhesus monkey) ] sequence.
ORF Size
2385 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCTTACAA GGAACTGTTT ATCCCTCCTT CTCTGGGTTC TGTTTGATGG AGGTCTCCTA ACACCACTAC AACCGCAGCC ACAGCAGACT TTAGCCACAG AGCCAAGAGA AAATGTTATC CATCTGCCAG GACAACGGTC CCATTTCCAA CGTGTTAAAC GTGGCTGGGT ATGGAATCAA TTTTTTGTGC TGGAAGAATA CATGGGCTCC GAGCCTCAGT ATGTGGGAAA GCTCCATTCC GACTTAGACA AGGGAGAGGG CACTGTTAAA TACACCCTCT CAGGAGATGG CGCTGGCACC GTTTTCACCA TCGATGAAAC AACAGGGGAC ATTCATGCAA TAAGGAGCCT AGATAGAGAA GAAAAACCTT TCTACACTCT TCGTGCTCAG GCTGTGGACA TAGAAACCAG AAAGCCCCTG GAGCCTGAAT CAGAATTCAT CATCAAAGTG CAGGATATTA ATGATAATGA GCCAAAGTTC TTGGATGGAC CTTATGTTGC TACTGTTCCA GAAATGTCTC CTGTAGGTGC ATATGTACTC CAGGTCAAGG CCACAGATGC AGATGACCCG ACCTATGGAA ACAGTGCCAG AGTCGTTTAC AGCATTCTTC AGGGACAACC TTATTTCTCT ATTGATCCCA AGACAGGTGT CATTAGAACA GCTTTGCCAA ACATGGACAG AGAAGTCAAA GAACAATATC AAGTTCTCAT CCAAGCCAAG GATATGGGAG GACAGCTTGG AGGATTAGCC GGAACAACAA TAGTCAACAT CACTCTCACC GATGTCAATG ACAATCCACC TCGATTCCCC AAAAGCATCT TCCACCTGAA AGTTCCTGAG TCTTCCCCTA TTGGCTCAGC TATTGGAAGA ATAAGAGCTG TGGATCCTGA TTTTGGACAA AATGCAGAAA TTGAATACAA TATCGTTCCA GGAGATGGGG GAAATTTGTT TGACATCGTC ACAGATGAGG ATACACAAGA GGGAGTCATC AAATTGAAAA AGCCTTTAGA TTTTGAAACA AAGAAGGCAT ACACTTTCAA AGTTGAGGCT TCCAACCTTC ACCTTGACCA CCGGTTTCAC TCGGCGGGCC CGTTTAAAGA CACAGCGACG GTGAAGATCA GCGTGCTGGA CGTAGATGAG CCGCCGGTTT TCAGCAAGCC GCTCTACACC ATGGAGGTTT ACGAAGACAC TCCGGTCGGG ACGATCATTG GCGCTGTCAC TGCTCAAGAC CTGGATGTAG GCAGCAGTGC TGTTAGGTAC TTCATAGATT GGAAGAGTGA TGGGGACAGC TACTTTACAA TAGATGGAAA TGAAGGAACC ATCGCCACTA ATGAATTACT AGACAGAGAA AGCACTGCGC AGTATAATTT CTCCATAATT GCGAGTAAAG TTAGTAACCC TTTATTAACC AGCAAAGTCA ATATACTGAT TAATGTCCTA GATGTAAATG AATTTCCTCC AGAAATATCT GTGCCATATG AGACAGCCGT GTGTGAAAAT GCCAAGCCAG GACAGATAAT TCAGATAGTC AGTGCTGCAG ACCGAGATCT TTCACCTGCT GGGCAACAAT TCTCCTTTAG ATTATCACCT GAGGCTGCTA TCAAACCAAA TTTTACAGTT CGTGACTTCA GAAACAACAC AGCTGGGATT GAAACCCGAA GAAATGGATA CAGCCGCAGG CAGCAAGAGT TGTATTTCCT CCCTGTTATA ATTGAAGACA GCAGCTACCC TGTCCAGAGC AGCACAAACA CAATGACTAT TCGAGTCTGT AGATGTGACT CTGATGGCAC CATCCTGTCT TGTAATGTGG AAGCAATTTT TCTACCTGTA GGACTTAGCA CTGGGGCATT GATTGCAATT CTACTATGCA TTGTTATACT CTTAGCCATA GTTGTACTGT ATGTAGCGCT GCGAAGGCAG AAGAAAAAAG ATAGCCTGAT GACCTCTAAA GAAGACATCA GAGACAACGT CATCCATTAC GATGATGAAG GAGGCGGGGA GGAAGATACC CAGGCTTTCG ACATCGGGGC TCTGAGAAAC CCAAAAGTGA TTGAGGAGAA CAAAATTCGC AGGGATATAA AACCAGACTC TCTCTGTTTA CCTCGTCAGA GACCACCCGT GGAAGATAAC ACAGACATAA GGGATTTCAT TCATCAAAGG CTACAGGAAA ATGATGTGGA CCCAACTGCC CCACCGTACG ATTCACTGGC CACATATGCC TACGAAGGGA CTGGGTCCGT GGCCGAGTCC CTCAGCTCTA TAGACTCTCT CACCACAGAA GCTGACCAGG ACTACGACTA CCTGACGGAC TGGGGACCCC GCTTTAAAGT CTTGGCAGAC ATGTTTGGCG AAGAAGAGAG TTATAACCCT GATAAAGTCA CTTAA
Species
Cynomolgus

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.