Tel: 1-631-626-9181 (USA)   44-207-097-1828 (Europe)
  Email:

Cynomolgus ATP5F1 ORF clone

Cat.No.
CDCB156311
Description
ORF Clone of Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit B1 DNA. Identical with NM_001260679.2 [ Macaca mulatta (Rhesus monkey) ] sequence.
ORF Size
771 bp
Product Type
ORF clone
Sequence
ATGCTGTCCC GGGTGGTACT TTCCGCCGCC GCCACAGCGG CCCCGTCTCT GAAGAATGCA GCCTTCCTGG GTCCAGGAGT ATTGCAGGCA ACAAGGACCT TCCATACAGG GCAGCCACAC CTTGCCCCTA TACCGCCTCT TCCTGAATAT GGAGGAAAAG TTCGTTATGG ACTGATCCCT GAGGAATTCT TCCAGTTTCT TTATCCTAAA ACTGGTGTAA CAGGACCCTA TGTGCTCGGA ACTGGGCTTA TCTTGTATGC TTTATCCAAA GAAATATATG TGATTACCGC AGAGACCTTC ACTGCCATGT CATTAATAGG GATAATGGTC TATGGAATTA AAAAATATGG TCCGACTGTT GCAGCATATG CTGATAAAAT CAATGAGCAA AAACTTGCCC AACTAGAAGA GGCGAAGCAG TCTTCCATCC AGCAAATGCA GAATGCAATT GATACGGAGA AGTCACAGCA GGCACTGACT CAGAAGCGCC ATTACCTTTT TGATGTGCAA AGGAATAACA TTGCTATGGC TTTGGAGGTT ACTTACCGGG AACGACTATA TAGAGTATAT AAGGAAGTAA AGAGTCGCCT GGACTATCAT ATAGCTGTGC AGAACATGAC GCGTCGAAAG GAACAAGAGC ACATGATAAA TTGGGTGGAA AAGCACGTGG TGCAAAGCAT CTCCGCAGAG CAGGAAAAGG AGACAGTTGC CAAGTGCATT GCGGACCTAA AGCTGCTGGC AAAGAAGGCT CAAGCACCCC TGGTTATGTA A
Species
Cynomolgus

Quick Inquiry

   Please input "biogene" as verification code.